2015-10-08 16:40

2015-10-08 16:41

Misshandelsåtalad handlade i nödvärn

MUNKFORS

Bråk om snö på en mindre väg utanför Munkors urartade rejält i vintras.

En man i 50 årsåldern åtalades för misshandel då han ska ha kört på en man med sin traktor inne på den andre mannens gårdsplan och sedan slagit honom med en snökäpp.

Den åtalade förnekade att han kört på den andre mannen med flit men medgav slagen med snökäpp. Det hade gjorts i nödvärn då den andre mannen uppträtt hotfullt och svingat en yxa framför sig, en yxa som han stunden innan slagit på traktorn.

Tingsrätten ansåg det styrkt att det handlat om en nödvärnssituation och friar för misshandel. Och något skadestånd på 31 380 kronor som målsägaren yrkat på blir det inte av. De sammanlagda advokatkostnaderna på 20 000 kronor får staten stå för.

En man i 50 årsåldern åtalades för misshandel då han ska ha kört på en man med sin traktor inne på den andre mannens gårdsplan och sedan slagit honom med en snökäpp.

Den åtalade förnekade att han kört på den andre mannen med flit men medgav slagen med snökäpp. Det hade gjorts i nödvärn då den andre mannen uppträtt hotfullt och svingat en yxa framför sig, en yxa som han stunden innan slagit på traktorn.

Tingsrätten ansåg det styrkt att det handlat om en nödvärnssituation och friar för misshandel. Och något skadestånd på 31 380 kronor som målsägaren yrkat på blir det inte av. De sammanlagda advokatkostnaderna på 20 000 kronor får staten stå för.