2015-09-09 19:37

2015-09-09 19:37

Alkoholförebyggande arbete prisas

MUNKFORS: "Hoppas kunna inspirera andra kommuner"

Joacim Sandvall är ANDT-samordnare i Munkfors kommun. I går tilldelades han två diplom av organisationen IQ för sitt projekt ”Blås grönt” och för det alhoholförebyggande arbetet under dragspelsstämman.
– Det är ovanligt att någon får två diplom. Det är ju helt fantastiskt för en liten kommun, säger IQ inspiratören Marie Norlin.

Organisationen IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. IQ vill bland annat bidra till en smartare syn på alkohol och minska alkoholens skadeverkningar. Som ett led i detta uppmärksammar de förebilder och projekt som verkar för detta. En av dessa förebilder är Joacim Sandvall som sedan två år tillbaka är ANDT- samordnare i Munkfors kommun.

– Jag läste om Joacim och det var ju klockrent att hans båda projekt skulle uppmärksammas som IQ-projekt och få diplom av oss, säger Marie Norlin

Projektet ”Blås grönt” syftar till att minska intresset för alkohol bland minderåriga.

– Vi vill ta bort kombinationen skolavslutning och alkohol. Så vid skolavslutningen anordnade vi festligheter vid fritidsgården på Forsnässkolan med bland annat musik, mångkamp och sumobrottning. Alla som kom dit var tvungna att blåsa grönt för att komma in och om de blåste grönt när de skulle hem deltog de i fina utlottningar om Ipads. Arrangemanget blev jättelyckat och ungdomarna var nöjda. Kommunpolisen sa också att Munkfors hade varit jättelugnt under skolavslutningen, berättar han..

De senaste två åren har han även informerat om alkoholens skadeverkningar i samband med Dragspelsstämman.

– Då har det också kommit fram representanter från andra kommuner och velat göra något liknande. För jag hoppas att jag kan inspirera andra, säger han.

Dessvärre ska Joacim Sandvall sluta på Munkfors kommun och flyttar till Karlstad för att arbeta med våld i nära relationer. Men hans efterträdare Anna Frank ska fortsätta arbeta med de projekt han skapat.


Fotnot:
ANDT står för Alkohol, Narkotika, Droger och Tobak

Organisationen IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. IQ vill bland annat bidra till en smartare syn på alkohol och minska alkoholens skadeverkningar. Som ett led i detta uppmärksammar de förebilder och projekt som verkar för detta. En av dessa förebilder är Joacim Sandvall som sedan två år tillbaka är ANDT- samordnare i Munkfors kommun.

– Jag läste om Joacim och det var ju klockrent att hans båda projekt skulle uppmärksammas som IQ-projekt och få diplom av oss, säger Marie Norlin

Projektet ”Blås grönt” syftar till att minska intresset för alkohol bland minderåriga.

– Vi vill ta bort kombinationen skolavslutning och alkohol. Så vid skolavslutningen anordnade vi festligheter vid fritidsgården på Forsnässkolan med bland annat musik, mångkamp och sumobrottning. Alla som kom dit var tvungna att blåsa grönt för att komma in och om de blåste grönt när de skulle hem deltog de i fina utlottningar om Ipads. Arrangemanget blev jättelyckat och ungdomarna var nöjda. Kommunpolisen sa också att Munkfors hade varit jättelugnt under skolavslutningen, berättar han..

De senaste två åren har han även informerat om alkoholens skadeverkningar i samband med Dragspelsstämman.

– Då har det också kommit fram representanter från andra kommuner och velat göra något liknande. För jag hoppas att jag kan inspirera andra, säger han.

Dessvärre ska Joacim Sandvall sluta på Munkfors kommun och flyttar till Karlstad för att arbeta med våld i nära relationer. Men hans efterträdare Anna Frank ska fortsätta arbeta med de projekt han skapat.


Fotnot:
ANDT står för Alkohol, Narkotika, Droger och Tobak