2015-06-29 19:54

2015-06-30 07:05

IVO riktar kritik mot socialen i Munkfors

MUNKFORS: Flera brister inom socialförvaltningen

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktar kritik mot Munkfors socialnämnd och kräver att en rad åtgärder vidtas.
Annars väntar ett vite på en halv miljon kronor.
– Vi har mer brister än genomsnittskommunen, säger Kjell Handfast, tillförordnad socialchef.

NWT skrev i höstas om att Munkfors tvångshämtar flest barn av länets kommuner enligt LVU, lag om vård av unga. En drabbad mamma beskrev Munkfors som ”en skräckens by”, där de ”plockar barn som man plockar lösgodis”. En socialsekretare, som beskylldes för maktmissbruk, fick 260 000 kronor av kommunen när hon sade upp sig i vintras.

Nya klagomål i juni

I oktober 2014 genomförde IVO föranmälda inspektioner i Munkfors kommun för att granska om handläggningen av ärenden gällande barn och unga sker i enlighet med gällande lagstiftning. Socialnämnden lämnade yttrande i mars. I början av juni 2015 inkom nya allvarliga klagomål gällande nämndens handläggning av barnärenden. Därför gjorde IVO ytterligare en föranmäld inspektion 15 juni.

Nu kräver IVO att en rad åtgärder vidtas senast den 1 oktober, annars ska ett vite på 500 000 kronor betalas.

– Vi tar naturligtvis till oss av kritiken, som är befogad, och tar detta på högsta allvar. En del saker är redan gjorda, men det återstår väldigt mycket. Vi bildar en utvecklingsgrupp som ska hålla i arbetet och se till att åtgärder vidtas inom utsatt tid, säger Eric Henriksson (S), socialnämndens ordförande.

HVB-hem utan tillstånd

Bristerna ger en oroväckande bild av situationen för barn och unga som är i behov av stöd och skydd i Munkfors kommun, enligt IVO. ”Det är också en fråga om bristande rättssäkerhet när dokumentationen är så undermålig”, skriver IVO, som har granskat förhandsbedömningar, utredningar, placeringar i HVB eller familjehem och familjehemsutredningar.

Bland annat framgår att Munkfors kommun placerat en ungdom på ett HVB-hem, som inte har tillstånd för sådan verksamhet.

NWT skrev i höstas om att Munkfors tvångshämtar flest barn av länets kommuner enligt LVU, lag om vård av unga. En drabbad mamma beskrev Munkfors som ”en skräckens by”, där de ”plockar barn som man plockar lösgodis”. En socialsekretare, som beskylldes för maktmissbruk, fick 260 000 kronor av kommunen när hon sade upp sig i vintras.

Nya klagomål i juni

I oktober 2014 genomförde IVO föranmälda inspektioner i Munkfors kommun för att granska om handläggningen av ärenden gällande barn och unga sker i enlighet med gällande lagstiftning. Socialnämnden lämnade yttrande i mars. I början av juni 2015 inkom nya allvarliga klagomål gällande nämndens handläggning av barnärenden. Därför gjorde IVO ytterligare en föranmäld inspektion 15 juni.

Nu kräver IVO att en rad åtgärder vidtas senast den 1 oktober, annars ska ett vite på 500 000 kronor betalas.

– Vi tar naturligtvis till oss av kritiken, som är befogad, och tar detta på högsta allvar. En del saker är redan gjorda, men det återstår väldigt mycket. Vi bildar en utvecklingsgrupp som ska hålla i arbetet och se till att åtgärder vidtas inom utsatt tid, säger Eric Henriksson (S), socialnämndens ordförande.

HVB-hem utan tillstånd

Bristerna ger en oroväckande bild av situationen för barn och unga som är i behov av stöd och skydd i Munkfors kommun, enligt IVO. ”Det är också en fråga om bristande rättssäkerhet när dokumentationen är så undermålig”, skriver IVO, som har granskat förhandsbedömningar, utredningar, placeringar i HVB eller familjehem och familjehemsutredningar.

Bland annat framgår att Munkfors kommun placerat en ungdom på ett HVB-hem, som inte har tillstånd för sådan verksamhet.