2015-06-29 15:48

2015-06-29 15:48

IVO riktar kritik mot Munkfors socialnämnd

MUNKFORS: Flera brister inom socialtjänsten

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktar kritik mot Munkfors socialnämnd och kräver att en rad åtgärder vidtas.
Annars ska ett vite på en halv miljon kronor betalas.

IVO genomförde i oktober 2014 en föranmäld inspektion i Munkfors kommun för att granska om handläggningen av ärenden gällande barn och unga sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Nu kräver IVO att en rad åtgärder vidtas senast den 1 oktober, annars ska ett vite på 500 000 kronor betalas.

Munkfors kommun tar kritiken på stort allvar och bildar en utvecklingsgrupp för att komma tillrätta med problemen.

– Vi tar naturligtvis till oss av kritiken, som är befogad, och tar detta på högsta allvar. En del saker är redan gjorda, men det återstår väldigt mycket. Vi bildar en utvecklingsgrupp som ska hålla i arbetet och se till att åtgärder vidtas inom utsatt tid, säger Eric Henriksson (S), socialnämndens ordförande i ett pressmeddelande på måndagen.

IVO genomförde i oktober 2014 en föranmäld inspektion i Munkfors kommun för att granska om handläggningen av ärenden gällande barn och unga sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Nu kräver IVO att en rad åtgärder vidtas senast den 1 oktober, annars ska ett vite på 500 000 kronor betalas.

Munkfors kommun tar kritiken på stort allvar och bildar en utvecklingsgrupp för att komma tillrätta med problemen.

– Vi tar naturligtvis till oss av kritiken, som är befogad, och tar detta på högsta allvar. En del saker är redan gjorda, men det återstår väldigt mycket. Vi bildar en utvecklingsgrupp som ska hålla i arbetet och se till att åtgärder vidtas inom utsatt tid, säger Eric Henriksson (S), socialnämndens ordförande i ett pressmeddelande på måndagen.