2015-06-19 06:00

2015-06-19 06:00

Huskurage även hos Munkforsbostäder

MUNKFORS

I början av året antog Munkfors kommun policyn Huskurage – som första kommun i landet. Nu har även Munkforsbostäder AB antagit policyn som är ett initiativ av Munkforsbördige Peter Svensson och Nina Rung.

Idén är att förhindra våld i nära relationer genom att få grannar att agera. Genom Huskurage finns en policy och rutin för hur alla som lever tillsammans som grannar ska agera vid oro för våld i nära relation.

– Det har skickats ut information till samtliga hyresgäster. Policyn ska dessutom sättas upp i alla trapphus. Vi vill naturligtvis att våra bostäder ska vara fria från våld och att vi hjälper våra grannar, säger Munkforsbostäders vd Björn Fogelberg.

 

Idén är att förhindra våld i nära relationer genom att få grannar att agera. Genom Huskurage finns en policy och rutin för hur alla som lever tillsammans som grannar ska agera vid oro för våld i nära relation.

– Det har skickats ut information till samtliga hyresgäster. Policyn ska dessutom sättas upp i alla trapphus. Vi vill naturligtvis att våra bostäder ska vara fria från våld och att vi hjälper våra grannar, säger Munkforsbostäders vd Björn Fogelberg.