2015-06-12 10:24

2015-06-12 10:24

Snabbare bredband

MUNKFORS

Munkfors kommun har nu satt skopan i backen och inlett utbyggnaden av fibernätverket på Munkåsen och i Hagalund. Målsättningen är att alla kommuninvånare ska ha tillgång till fiber 2020 men merpart av dess ska erbjudas fiber redan 2017.

– Fiberutbyggnaden är en viktig faktor för att vi ska vara en attraktiv kommun i framtiden, både för invånare och företag, säger kommunalrådet Mathias Lindquist (S) i ett pressmeddelande.

Munkfors kommun har nu satt skopan i backen och inlett utbyggnaden av fibernätverket på Munkåsen och i Hagalund. Målsättningen är att alla kommuninvånare ska ha tillgång till fiber 2020 men merpart av dess ska erbjudas fiber redan 2017.

– Fiberutbyggnaden är en viktig faktor för att vi ska vara en attraktiv kommun i framtiden, både för invånare och företag, säger kommunalrådet Mathias Lindquist (S) i ett pressmeddelande.