2015-06-03 15:33

2015-06-03 15:42

Siktar på en ny sporthall

MUNKFORS: En satsning på ungdomarna och föreningslivet

Mycket pekar mot att det kommer att byggas en ny sporthall i Munkfors nästa år, på Klingeviområdet. Dessutom kommer renoveringen av Forsnäshallen att påbörjas omedelbart, enligt ett förslag till kommunstyrelsen.

Efterfrågan på halltider är mycket stor och flera föreningar upplever en stor frustration över att inte få tillgång till Forsnäshallen. Diskussionerna om en eventuell utbyggnad av Forsnäshallen för att få till en anläggning som är godkänd för spel i högre divisioner väckte i höstas farhågor om att Forsnäsbadet, som finns i samma byggnad, därmed skulle försvinna.

Badet blir kvar

Men badet berörs inte alls av det förslag som nu tagits fram, enligt kommunalråd Mathias Lindquist. Det handlar om att renovera Forsnäshallen inom befintlig yta, främst för skolans ändamål. Behovet är stort och pengar är avsatt i budget så arbetet kan komma i gång omgående efter att kommunstyrelsen antagit det inriktningsbeslut om en ny sporthall på Klingeviområdet.

Bästa platsen

Det är den placering som förordats av föreningar och turismansvariga med tanke på att det sedan tidigare finns ishall och konstgräsplan på Munkfors arena samt inte minst närheten till förenings- och konferenscenter som nyttjas för lägerverksamhet.

Tanken är att sporthallen ska ägas och drivas av föreningar på liknande sätt som övriga anläggningar i området. Om alla kommer överens kan bygget komma i gång redan till vintern eller våren och stå klar att tas i bruk hösten 2016.

Efterfrågan på halltider är mycket stor och flera föreningar upplever en stor frustration över att inte få tillgång till Forsnäshallen. Diskussionerna om en eventuell utbyggnad av Forsnäshallen för att få till en anläggning som är godkänd för spel i högre divisioner väckte i höstas farhågor om att Forsnäsbadet, som finns i samma byggnad, därmed skulle försvinna.

Badet blir kvar

Men badet berörs inte alls av det förslag som nu tagits fram, enligt kommunalråd Mathias Lindquist. Det handlar om att renovera Forsnäshallen inom befintlig yta, främst för skolans ändamål. Behovet är stort och pengar är avsatt i budget så arbetet kan komma i gång omgående efter att kommunstyrelsen antagit det inriktningsbeslut om en ny sporthall på Klingeviområdet.

Bästa platsen

Det är den placering som förordats av föreningar och turismansvariga med tanke på att det sedan tidigare finns ishall och konstgräsplan på Munkfors arena samt inte minst närheten till förenings- och konferenscenter som nyttjas för lägerverksamhet.

Tanken är att sporthallen ska ägas och drivas av föreningar på liknande sätt som övriga anläggningar i området. Om alla kommer överens kan bygget komma i gång redan till vintern eller våren och stå klar att tas i bruk hösten 2016.