2015-05-07 12:00

2015-05-07 12:00

SD-platsen blir inte tom

MUNKFORS

Det blir inte en tom SD-plats i fullmäktige efter Anita Lothe, som NWT tidigare uppgett utifrån att det inte fanns någon ersättare utsedd.

Förklaringen till att ersättare inte kunde utses är att det inte fanns fler namn att använda på den ordinarie listan men när det gäller att utse en ny ledamot kan Länsstyrelsen ta namn från en annan lista. I det här fallet fanns tre namn på handskrivna röstsedlar att välja på och där Lars Asplund utsetts till ny ledamot efter Anita Lothe. Men fortfarande är partiet utan ersättare i fullmäktige eftersom det inte fanns fler namn på den aktuella röstsedeln.

Förklaringen till att ersättare inte kunde utses är att det inte fanns fler namn att använda på den ordinarie listan men när det gäller att utse en ny ledamot kan Länsstyrelsen ta namn från en annan lista. I det här fallet fanns tre namn på handskrivna röstsedlar att välja på och där Lars Asplund utsetts till ny ledamot efter Anita Lothe. Men fortfarande är partiet utan ersättare i fullmäktige eftersom det inte fanns fler namn på den aktuella röstsedeln.