2015-02-21 06:00

2015-02-21 06:00

12,5 miljoner minus för socialnämnden

MUNKFORS: Krafttag tas för att komma till rätta med ekonomin

Socialnämndens återkommande överskridanden av budgeten gör att kommunchefen nu har fått i uppdrag att besluta och genomföra nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med ekonomin.

– Det blir ett extra verktyg till socialchefen och förtydligar allvaret. Vi måste lägga extra krut på socialförvaltningen så att vi snabbare kan få balans, förklarar kommunalråd Mathias Lindquist åtgärden.

Prognosen för 2014 pekar mot att socialnämndens budget på 87,675 miljoner överskrids med 12,5. Det är individ- och familjeomsorgen som drar över, äldreomsorgen håller sig inom den givna ramen.

Utökad budget

Överskridandet är visserligen något mindre i kronor än året innan då nämnden drog över med 14 miljoner. Men å andra sidan var 2014 års budget utökad med lite drygt 6 miljoner jämfört med 2013. I budgeten för 2015 har ytterligare 6 miljoner lagts till socialnämnden.

Kommunstyrelsens uppdrag till kommunchefen förtydligar allvaret, menar Lindquist som ser positivt på att man på sikt ska kunna komma till rätta med socialnämndens situation.

Liksom de två senaste åren har revisorerna reagerat genom att inte tillstyrka ansvarsfrihet för socialnämnden samt rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen. I fullmäktige har inte revisorerna fått stöd då politikerna nöjt sig med en anmärkning mot socialnämnden.

– Det blir ett extra verktyg till socialchefen och förtydligar allvaret. Vi måste lägga extra krut på socialförvaltningen så att vi snabbare kan få balans, förklarar kommunalråd Mathias Lindquist åtgärden.

Prognosen för 2014 pekar mot att socialnämndens budget på 87,675 miljoner överskrids med 12,5. Det är individ- och familjeomsorgen som drar över, äldreomsorgen håller sig inom den givna ramen.

Utökad budget

Överskridandet är visserligen något mindre i kronor än året innan då nämnden drog över med 14 miljoner. Men å andra sidan var 2014 års budget utökad med lite drygt 6 miljoner jämfört med 2013. I budgeten för 2015 har ytterligare 6 miljoner lagts till socialnämnden.

Kommunstyrelsens uppdrag till kommunchefen förtydligar allvaret, menar Lindquist som ser positivt på att man på sikt ska kunna komma till rätta med socialnämndens situation.

Liksom de två senaste åren har revisorerna reagerat genom att inte tillstyrka ansvarsfrihet för socialnämnden samt rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen. I fullmäktige har inte revisorerna fått stöd då politikerna nöjt sig med en anmärkning mot socialnämnden.