2015-01-26 18:00

2015-01-26 18:10

Tuff befolkningsprognos för Munkfors

BEFOLKNINGSPROGNOSEN

Munkfors är den kommun som står inför allra hårdast prövning.
Ingen kommun i länet har en större andel äldre, eller en lägre andel unga.

Av Munkfors invånare är endast 18 procent mellan 0 och 19 år. Ingen kommun i länet har en lägre siffra, enligt Region Värmlands kartläggning.

Även i den andra änden av ålderskalan utmärker man sig – ingen kommun har en större andel 65-plussare.

29 procent innebär att Munkfors ligger tio procent över rikssnittet vad gäller invånare som är 65 år eller äldre.

Med andra ord står man inför en stor utmaning.

– Men vi är inte själva. Ser man till befolkningsutvecklingen har alla kommuner i norra Värmland samma bekymmer, säger Mathias Lindqvist (S), kommunalråd i Munkfors.

– De som flyttar härifrån är unga, de som flyttar hit är äldre. Vi vill få fler barnfamiljer att flytta hit.

Hur arbetar ni för att vända det här?

– Jag tror på att jobba stenhårt med de fördelar som finns i en liten kommun. Som att beslutsvägarna är korta.

Kommunalrådet pekar också på att kommunen ligger bra till i företagsrankningar.

– Vi har ett fantastiskt bra företagsklimat i kommunen, bland de bästa i Värmland. Det kan vi utveckla ytterligare.

Vilken är den största utmaningen för er?

– Att behålla de yngre, att få dem att vilja stanna kvar och bilda familj. Hur vi konkret ska gå tillväga är en jättesvår fråga. Men det vi vet att man kollar på är skola, service och fritidsmöjligheter. Där måste vi bli bättre.

– Vi har ett väldigt starkt föreningsliv och det ska vi fortsätta stimulera.

Av Munkfors invånare är endast 18 procent mellan 0 och 19 år. Ingen kommun i länet har en lägre siffra, enligt Region Värmlands kartläggning.

Även i den andra änden av ålderskalan utmärker man sig – ingen kommun har en större andel 65-plussare.

29 procent innebär att Munkfors ligger tio procent över rikssnittet vad gäller invånare som är 65 år eller äldre.

Med andra ord står man inför en stor utmaning.

– Men vi är inte själva. Ser man till befolkningsutvecklingen har alla kommuner i norra Värmland samma bekymmer, säger Mathias Lindqvist (S), kommunalråd i Munkfors.

– De som flyttar härifrån är unga, de som flyttar hit är äldre. Vi vill få fler barnfamiljer att flytta hit.

Hur arbetar ni för att vända det här?

– Jag tror på att jobba stenhårt med de fördelar som finns i en liten kommun. Som att beslutsvägarna är korta.

Kommunalrådet pekar också på att kommunen ligger bra till i företagsrankningar.

– Vi har ett fantastiskt bra företagsklimat i kommunen, bland de bästa i Värmland. Det kan vi utveckla ytterligare.

Vilken är den största utmaningen för er?

– Att behålla de yngre, att få dem att vilja stanna kvar och bilda familj. Hur vi konkret ska gå tillväga är en jättesvår fråga. Men det vi vet att man kollar på är skola, service och fritidsmöjligheter. Där måste vi bli bättre.

– Vi har ett väldigt starkt föreningsliv och det ska vi fortsätta stimulera.