2015-01-21 06:00

2015-01-21 08:39

Polisen blir synlig igen

MUNKFORS: Snart blir det patrullering på samhället

Nu kan Munkforsborna gå till polisstationen igen. Tisdagar håller nämligen kommunpolis Anki Lindström öppet för besök.

– Det känns fantastiskt bra att få en polis på plats igen, säger kommunalråd Mathias Lindquist.

Anki Lindström började som kommunpolis i Munkfors för några månader då norra polisområdet i Värmland genom ett pilotprojekt ”tjuvstartade” med kommunpoliser innan det genomförs fullt ut i hela landet i den nya polisorganisationen.

Lokalt fokus

Målet är att hon som kommunpolis ska ha ett nära samarbete med kommunen för att utveckla det lokala arbetet med medborgarna. Genom dialog med och enkäter till invånarna har man kommit fram till att det är två områden som känns mest angeläget att jobba med.

– Det är att polisen ska vara synlig och närvarande samt problemet med droger hos unga, säger Anki Lindström.

Öppen för besök

Ett steg mot en ökad kontakt med invånarna är att ha polisstationen öppen för besök en dag i veckan, tisdagar 9-12 och 13-15. Övriga dagar handlar det för Anki Lindström om möten på skolorna, fritidsgården och i andra sammanhang för att hon ska hålla kontakt med invånarna och vara lyhörd för de behov och önskemål som finns.

Områdespolis på gång

Som kommunpolis kommer Anki Lindström även jobba ute på samhället och då tillsammans med en områdespolis som är på gång då det ska vara två när man patrullerar.

– Patrullering är efterfrågat. Det är viktigt och förebyggande, säger Mathias Lindquist.

– Det är viktigt att vi finns i vardagen, att vi samarbetar på ett helt annat sätt och inte bara när det hänt nåt, säger Anki Lindström.

Nu är det inte bara kommunen hon ska ha samarbete med. Anki Lindström nämner en rad olika lokala aktörer som exempelvis nattövervakarna, vårdcentralen, kyrkan, friskvården och IOGT. Det blir även extra fokus vid ”riskhelger” som valborg, påsk och dragspelsstämman.

– Det känns fantastiskt bra att få en polis på plats igen, säger kommunalråd Mathias Lindquist.

Anki Lindström började som kommunpolis i Munkfors för några månader då norra polisområdet i Värmland genom ett pilotprojekt ”tjuvstartade” med kommunpoliser innan det genomförs fullt ut i hela landet i den nya polisorganisationen.

Lokalt fokus

Målet är att hon som kommunpolis ska ha ett nära samarbete med kommunen för att utveckla det lokala arbetet med medborgarna. Genom dialog med och enkäter till invånarna har man kommit fram till att det är två områden som känns mest angeläget att jobba med.

– Det är att polisen ska vara synlig och närvarande samt problemet med droger hos unga, säger Anki Lindström.

Öppen för besök

Ett steg mot en ökad kontakt med invånarna är att ha polisstationen öppen för besök en dag i veckan, tisdagar 9-12 och 13-15. Övriga dagar handlar det för Anki Lindström om möten på skolorna, fritidsgården och i andra sammanhang för att hon ska hålla kontakt med invånarna och vara lyhörd för de behov och önskemål som finns.

Områdespolis på gång

Som kommunpolis kommer Anki Lindström även jobba ute på samhället och då tillsammans med en områdespolis som är på gång då det ska vara två när man patrullerar.

– Patrullering är efterfrågat. Det är viktigt och förebyggande, säger Mathias Lindquist.

– Det är viktigt att vi finns i vardagen, att vi samarbetar på ett helt annat sätt och inte bara när det hänt nåt, säger Anki Lindström.

Nu är det inte bara kommunen hon ska ha samarbete med. Anki Lindström nämner en rad olika lokala aktörer som exempelvis nattövervakarna, vårdcentralen, kyrkan, friskvården och IOGT. Det blir även extra fokus vid ”riskhelger” som valborg, påsk och dragspelsstämman.