2016-03-16 06:00

2016-03-16 06:00

Normerna – påverkar Värmlands tillväxt

KRÖNIKA: HELENA WIKTELIUS

Många är de som pratar om vikten av mångfald och jämlikhet i Värmland. Det intressanta med flertalet av dessa individer som sitter på viktiga positioner är att de själva skapat en massa normer som hämmar Värmlands mångfald och tillväxt. Dessa personer omger sig av människor med liknande personliga egenskaper som dem själva. Kommer det någon som bryter dessa normer, har en personlighet som skiljer sig är det ofta just dessa individer som skall rätta in de som är annorlunda i lagom ledet. Vi måste alla våga bryta dessa hämmande normer.

Nu kanske någon funderar vad är normer? Vad menas med att vi skall bryta normer? Normer är idéer, föreställningar och förväntningar kring vad som anses vara ”normalt i ett visst sammanhang. Det handlar om vad som anses normalt att göra, säga, hur en beter sig, rör sig osv. Det är ett risktagande att tänka nytt, men ett ännu större att inte göra det. Många har svårt att uppskatta nya idéer och initiativ. Människor är vanligtvis fullt upptagna med att hantera de dagliga arbetsuppgifterna.


När någon kommer och presenterar en ny idé är det ofta ingen lösning på de kortsiktiga problemen. Varje idé som presenteras uppfattas därför av många som ytterligare ett problem att ta ställning till. För en långsiktig hållbar utveckling behövs nya idéer, olika personligheter som vid första anblick kan uppfattas som obekväma, hotfulla och annorlunda men utveckling är aldrig enbart en bekvämlighetstripp utan en nödvändig resa som vi bör göra för att inte bli en mellanmjölks region. Det är betydligt lättare och mer okej i dag att vara operativ än nytänkande. Det är dags att på riktigt börja hedra de som går sin egen väg, de som bryter ny mark, de som faktiskt vågar tro på att de är något. Innovation handlar inte om att lydigt följa en uppsättning givna regler, utan i stället om att utmana och revidera dem.

Nya idéer är till sin natur hotfulla eftersom de utmanar de gamla idéerna. Personer som testar sig fram testar gränser, utmanar och bryter mot konventionerna är de som står för världens framåtskridande.


Det räcker
inte med att tänka annorlunda man måste göra saker annorlunda. Man måste våga ta risker för att lyckas. Om människan inte hade tagit risker skulle ju inget nytt komma till. Risk är en förutsättning för utveckling. Regelföljare hamnar sällan i historier böckerna, det är de som bryter mot reglerna som för världen framåt. Det är de som vågar testa och riskera något som bryter ny mark och får personer, företag och samhällen att växa. Om man lyder alla regler missar man allt kul.

Många är de som pratar om vikten av mångfald och jämlikhet i Värmland. Det intressanta med flertalet av dessa individer som sitter på viktiga positioner är att de själva skapat en massa normer som hämmar Värmlands mångfald och tillväxt. Dessa personer omger sig av människor med liknande personliga egenskaper som dem själva. Kommer det någon som bryter dessa normer, har en personlighet som skiljer sig är det ofta just dessa individer som skall rätta in de som är annorlunda i lagom ledet. Vi måste alla våga bryta dessa hämmande normer.

Nu kanske någon funderar vad är normer? Vad menas med att vi skall bryta normer? Normer är idéer, föreställningar och förväntningar kring vad som anses vara ”normalt i ett visst sammanhang. Det handlar om vad som anses normalt att göra, säga, hur en beter sig, rör sig osv. Det är ett risktagande att tänka nytt, men ett ännu större att inte göra det. Många har svårt att uppskatta nya idéer och initiativ. Människor är vanligtvis fullt upptagna med att hantera de dagliga arbetsuppgifterna.


När någon kommer och presenterar en ny idé är det ofta ingen lösning på de kortsiktiga problemen. Varje idé som presenteras uppfattas därför av många som ytterligare ett problem att ta ställning till. För en långsiktig hållbar utveckling behövs nya idéer, olika personligheter som vid första anblick kan uppfattas som obekväma, hotfulla och annorlunda men utveckling är aldrig enbart en bekvämlighetstripp utan en nödvändig resa som vi bör göra för att inte bli en mellanmjölks region. Det är betydligt lättare och mer okej i dag att vara operativ än nytänkande. Det är dags att på riktigt börja hedra de som går sin egen väg, de som bryter ny mark, de som faktiskt vågar tro på att de är något. Innovation handlar inte om att lydigt följa en uppsättning givna regler, utan i stället om att utmana och revidera dem.

Nya idéer är till sin natur hotfulla eftersom de utmanar de gamla idéerna. Personer som testar sig fram testar gränser, utmanar och bryter mot konventionerna är de som står för världens framåtskridande.


Det räcker
inte med att tänka annorlunda man måste göra saker annorlunda. Man måste våga ta risker för att lyckas. Om människan inte hade tagit risker skulle ju inget nytt komma till. Risk är en förutsättning för utveckling. Regelföljare hamnar sällan i historier böckerna, det är de som bryter mot reglerna som för världen framåt. Det är de som vågar testa och riskera något som bryter ny mark och får personer, företag och samhällen att växa. Om man lyder alla regler missar man allt kul.