2015-08-28 06:00

2015-08-28 06:00

Historiskt kvarter på väg mot framtiden

KARLSTAD

När Karlstad brann 1865 förstördes nästan hela staden. Men längs med Klarälven finns ett fåtal trähus kvar. Nu vill Karlstads kommun göra kvarteret Almen till en stadsdel med liv och rörelse. Området ska bli något som Karlstadsborna är stolta över.

Innan sommaren invigdes det nya Almentorget, och längs med älven byggs ett promenadstråk som när det är färdigt ska sträcka sig ända ner till Sandgrund. Området där den gamla staden möter vattnet ska få mer liv.

– Vi vill visa upp miljön och de unika byggnaderna, både för de som bor i staden och för turister. Nu ska det bli mer naturligt att vistas här, oavsett om man bara går förbi eller om man stannar till här, säger Margareta Nilsson, projektledare för Älvpromenaden på Karlstads kommun.

Bryggor hänger ut

Längs med älven kommer det, utöver ny mer promenadanpassad väg, även anläggas bryggor som hänger ut över vattnet. Förhoppningen är att staden än mer ska vända sig mot Klarälven.

– Vattnet påverkar Karlstad enormt mycket, det ger karaktär. Det borde vi använda ännu mer. Och just Almen tror jag att medborgarna är stolta över, det är en oas mitt i stan. Byggnader tillsammans med natur är ganska oslagbart här, säger Henrik Sjöberg, stadsarkitekt på Karlstads kommun.

Ny verksamhet

När promenadvägar och torg finns på plats kommer nästa fråga. Hur får man människor att komma hit? Kommunen äger både de gamla kulturhistoriska husen och det stora Stadshuset i andra änden av kvarteret. Och mitt emellan dessa byggnader finns en lugn innergård. Just nu pågår arbetet med att ta fram planer för hur kvarteret ska användas. För att byta verksamhet i kommunens tidigare lokaler krävs att detaljplanen ändras.

– Det måste vara något som på ett självklart sätt lockar folk hit. Öppna verksamheter, både i trähusen och i bottenvåningen av Stadshuset. Sen kan jag lockas lite av tanken på att göra om kommunhuset till bostäder, det vore häftigt, säger Henrik som samtidigt betonar att det inte finns någonting bestämt om vem som ska köpa kommunhuset.

– Vi vill hitta ett sätt att binda samman innergården med torget. Det är viktigt att hela miljön här blir en sammanhållen helhet. Det första steget är att ge bra fysiska möjligheter för liv och rörelse, nästa steg är att hitta verksamhet som gör att flödet blir naturligt. Ett kafé, kanske någon restaurang och kulturevenemang vore kul, säger Margareta.

Innan sommaren invigdes det nya Almentorget, och längs med älven byggs ett promenadstråk som när det är färdigt ska sträcka sig ända ner till Sandgrund. Området där den gamla staden möter vattnet ska få mer liv.

– Vi vill visa upp miljön och de unika byggnaderna, både för de som bor i staden och för turister. Nu ska det bli mer naturligt att vistas här, oavsett om man bara går förbi eller om man stannar till här, säger Margareta Nilsson, projektledare för Älvpromenaden på Karlstads kommun.

Bryggor hänger ut

Längs med älven kommer det, utöver ny mer promenadanpassad väg, även anläggas bryggor som hänger ut över vattnet. Förhoppningen är att staden än mer ska vända sig mot Klarälven.

– Vattnet påverkar Karlstad enormt mycket, det ger karaktär. Det borde vi använda ännu mer. Och just Almen tror jag att medborgarna är stolta över, det är en oas mitt i stan. Byggnader tillsammans med natur är ganska oslagbart här, säger Henrik Sjöberg, stadsarkitekt på Karlstads kommun.

Ny verksamhet

När promenadvägar och torg finns på plats kommer nästa fråga. Hur får man människor att komma hit? Kommunen äger både de gamla kulturhistoriska husen och det stora Stadshuset i andra änden av kvarteret. Och mitt emellan dessa byggnader finns en lugn innergård. Just nu pågår arbetet med att ta fram planer för hur kvarteret ska användas. För att byta verksamhet i kommunens tidigare lokaler krävs att detaljplanen ändras.

– Det måste vara något som på ett självklart sätt lockar folk hit. Öppna verksamheter, både i trähusen och i bottenvåningen av Stadshuset. Sen kan jag lockas lite av tanken på att göra om kommunhuset till bostäder, det vore häftigt, säger Henrik som samtidigt betonar att det inte finns någonting bestämt om vem som ska köpa kommunhuset.

– Vi vill hitta ett sätt att binda samman innergården med torget. Det är viktigt att hela miljön här blir en sammanhållen helhet. Det första steget är att ge bra fysiska möjligheter för liv och rörelse, nästa steg är att hitta verksamhet som gör att flödet blir naturligt. Ett kafé, kanske någon restaurang och kulturevenemang vore kul, säger Margareta.

Kvarteret Almen

Kvarteret Almen ligger vid den västra älvgrenen av Klarälven. Det avgränsas av Älvgatan i norr, Drottninggatan i söder, Fredsgatan i öster och Pihlgrensgatan i väster.

I kvarteret finns flera gamla trähus som undkom den stora branden 1865, vilket gör kulturmiljön unik i Karlstad.

I kvarteret Almen och de närliggande kvarteren finns bland annat Doktorsgården, Flachska gården och Landshövdingegården (Almengården).

I Landshövdingegården ligger bland annat Kleynes antikvariat och en representatonsvåning där det bland annat hålls borgerliga vigslar. Doktorsgården är i dag privata bostäder. Båda byggnaderna ägs av Karlstads kommun. Flachska gården är privatägd och i byggnaden finns bland annat kontor och en begravningsbyrå.

Före detta stadshuset på Drottninggatan utgör andra delen av kvarteret. I nuläget är det oklart vad som kommer att hända med byggnaden när kommunens verksamhet flyttat ut.

Källa: