2015-05-22 05:00

2015-05-22 08:35

"Handlar om att hitta rörelseglädjen"

I stort sett varje kväll eller eftermiddag är det någon som lyfter stockar, går armgång eller bara hänger på utegymet på Gubbholmen i Karlstad. Utegymet är en av kommunens satsningar på spontanidrott. Ett intresse som bara växer.

– Spontanidrott handlar om idrott som ska vara öppet för alla, inte vara bokningsbar, helst gå att utöva året runt och självklart vara kostnadsfri, säger Terese Hulterström, en av två handläggare för stödet till spontanidrott i Karlstads kommun.

Satsningen har funnits under flera år, men de senaste tre åren verkar kommuninvånarna fått upp ögonen för möjligheten att söka pengar till spontana idrottsaktiviteter.

Varje månad trillar ett par tre ansökningar in till kommunen som förutom att kunna uppfylla önskemålen även får en fingervisning om vad kommuninvånarna vill se mer av i sitt närområde.

Lyckade isrinkar

– Både föreningar och privatpersoner kan söka bidrag för att främja oorganiserade aktiviteter. Vi beviljar pengar till för mindre investeringar, som fotbolls- och hockey mål, basketkorgar och pingisbord, säger Frida Bernhardsson.

– En av de verkligt lyckade satsningarna är vintrarnas isrinkar där vi har privatpersoner, faddrar, som med stöd från kommunen sköter isspolningen i olika kvarter. Vi hade aldrig kunnat hålla så många isar i så gott skick utan det fantastiska arbete våra faddrar gör, säger Terése Hulterström.

De stora vinsterna med satsningen på spontanidrott är förbättrad folkhälsa och att hjälpa de som inte är intresserade av föreningsliv till möjligheter att utöva idrott.

– Det handlar om att hitta rörelseglädjen, när man själv vill. Vi satsar på en bred basidrott, elitsatsningarna finns ändå. Det här är tänkt att vara ett komplement till föreningsidrotten, vi tillhandahåller fotbollsplaner men kräver inga inrutade träningsscheman eller att alla ska dyka upp vid en viss tid, säger Terese Hulterström.

– Spontanidrott handlar om idrott som ska vara öppet för alla, inte vara bokningsbar, helst gå att utöva året runt och självklart vara kostnadsfri, säger Terese Hulterström, en av två handläggare för stödet till spontanidrott i Karlstads kommun.

Satsningen har funnits under flera år, men de senaste tre åren verkar kommuninvånarna fått upp ögonen för möjligheten att söka pengar till spontana idrottsaktiviteter.

Varje månad trillar ett par tre ansökningar in till kommunen som förutom att kunna uppfylla önskemålen även får en fingervisning om vad kommuninvånarna vill se mer av i sitt närområde.

Lyckade isrinkar

– Både föreningar och privatpersoner kan söka bidrag för att främja oorganiserade aktiviteter. Vi beviljar pengar till för mindre investeringar, som fotbolls- och hockey mål, basketkorgar och pingisbord, säger Frida Bernhardsson.

– En av de verkligt lyckade satsningarna är vintrarnas isrinkar där vi har privatpersoner, faddrar, som med stöd från kommunen sköter isspolningen i olika kvarter. Vi hade aldrig kunnat hålla så många isar i så gott skick utan det fantastiska arbete våra faddrar gör, säger Terése Hulterström.

De stora vinsterna med satsningen på spontanidrott är förbättrad folkhälsa och att hjälpa de som inte är intresserade av föreningsliv till möjligheter att utöva idrott.

– Det handlar om att hitta rörelseglädjen, när man själv vill. Vi satsar på en bred basidrott, elitsatsningarna finns ändå. Det här är tänkt att vara ett komplement till föreningsidrotten, vi tillhandahåller fotbollsplaner men kräver inga inrutade träningsscheman eller att alla ska dyka upp vid en viss tid, säger Terese Hulterström.