2014-12-12 06:00

2015-01-20 23:09

Är vi sämre på att vänta i dag än tidigare?

FORSKNING

När samhället präglas av bra ekonomi och många val, kan väntan vara svår att motivera. Då är det dags att ta ett steg tillbaka och tänka efter vad det är som gör en lycklig. Det menar Per Kristensson, professor i psykologi på Karlstads universitet.

– Det är en svår fråga. Det man kan prata om olika typiska drag, som finns i dag och som inte fanns förr. Ett sådant är oförmågan att senarelägga belöningen. Ett enkelt exempel är fördelarna med att låta bli en bakelse. En gång gör det inte så stor skillnad för hälsan, men lyckas man undvika sötsaker tio gånger så kommer det att märkas genom att till exempel går ner i vikt. Och då kommer belöningen betydlig senare än om man ger efter för suget och äter upp bakelsen på en gång. Den direkta belöningen kan vara jättesvår att motstå.

Vad beror det här på?

– Till stor del beror det på det samhälle vi lever i. Många valmöjligheter och allt bättre ekonomi kan leda till dålig självkontroll. Vi orkar inte vänta och har kanske svårt att identifiera vad det är som gör oss lyckliga och tillfreds. Därför konsumerar vi. Men ger man sig själv tid att tänka efter vad som gör en glad så är nya grejer sällan lösningen på problemen. Och då är det bättre att köpa en kopp kaffe med en kompis än en ny tröja. Min forskning visar att upplevelser och sociala situationer gör oss alltid gladare än nya saker.

Finns det något slut på detta?

– Vi jobbar hårt, uppfostrar barn, kör till träningen, fixar hemma, är uppdaterade på sociala medier, äter hälsosamt och är politiskt korrekta. Hela tiden. Vi uppmanas att fånga dagen men väntar man på fel saker så kan det ge bakslag, man känner sig inte lycklig ändå. Istället fortsätter man jaga direkt belöning och bekräftelse. Hamnar man i en sådan spiral behöver man titta över sina beteenden och försöka förändra dem. Har man svårt att se de långsiktiga fördelarna så kan det vara lättare om man får hjälp att visualisera det man vill uppnå. Att sätta upp små mål på vägen mot någonting större. Vi kommer lära oss behärska detta med tiden. Det som krävs är att på ett rimligt sätt diskutera effekterna av vårt handlande och självkontroll.

Har du några tips på hur man kan göra?

– Man kan alltid börja med att fundera över varför man gör som man gör. Ställa sig frågan vad det är som gör att man tror sig må bra av att till exempel köpa en ny sak. Sen kan man börja räkna till tio, det vill säga ackumulera tid för att se hur länge man klarar att till exempel spara pengar eller låta bli att äta sötsaker eller vad som helt egentligen. Det handlar om att göra väntan synlig, snuttifiera tiden istället för att överväldigas av tanken att det tar väldigt långt tid innan man är i mål. I dag finns det en hel del mobilappar som kan hjälpa oss med detta. Har man kontroll över situationen känns ofta väntan på belöningen enklare. Den går att hantera.

– Det är en svår fråga. Det man kan prata om olika typiska drag, som finns i dag och som inte fanns förr. Ett sådant är oförmågan att senarelägga belöningen. Ett enkelt exempel är fördelarna med att låta bli en bakelse. En gång gör det inte så stor skillnad för hälsan, men lyckas man undvika sötsaker tio gånger så kommer det att märkas genom att till exempel går ner i vikt. Och då kommer belöningen betydlig senare än om man ger efter för suget och äter upp bakelsen på en gång. Den direkta belöningen kan vara jättesvår att motstå.

Vad beror det här på?

– Till stor del beror det på det samhälle vi lever i. Många valmöjligheter och allt bättre ekonomi kan leda till dålig självkontroll. Vi orkar inte vänta och har kanske svårt att identifiera vad det är som gör oss lyckliga och tillfreds. Därför konsumerar vi. Men ger man sig själv tid att tänka efter vad som gör en glad så är nya grejer sällan lösningen på problemen. Och då är det bättre att köpa en kopp kaffe med en kompis än en ny tröja. Min forskning visar att upplevelser och sociala situationer gör oss alltid gladare än nya saker.

Finns det något slut på detta?

– Vi jobbar hårt, uppfostrar barn, kör till träningen, fixar hemma, är uppdaterade på sociala medier, äter hälsosamt och är politiskt korrekta. Hela tiden. Vi uppmanas att fånga dagen men väntar man på fel saker så kan det ge bakslag, man känner sig inte lycklig ändå. Istället fortsätter man jaga direkt belöning och bekräftelse. Hamnar man i en sådan spiral behöver man titta över sina beteenden och försöka förändra dem. Har man svårt att se de långsiktiga fördelarna så kan det vara lättare om man får hjälp att visualisera det man vill uppnå. Att sätta upp små mål på vägen mot någonting större. Vi kommer lära oss behärska detta med tiden. Det som krävs är att på ett rimligt sätt diskutera effekterna av vårt handlande och självkontroll.

Har du några tips på hur man kan göra?

– Man kan alltid börja med att fundera över varför man gör som man gör. Ställa sig frågan vad det är som gör att man tror sig må bra av att till exempel köpa en ny sak. Sen kan man börja räkna till tio, det vill säga ackumulera tid för att se hur länge man klarar att till exempel spara pengar eller låta bli att äta sötsaker eller vad som helt egentligen. Det handlar om att göra väntan synlig, snuttifiera tiden istället för att överväldigas av tanken att det tar väldigt långt tid innan man är i mål. I dag finns det en hel del mobilappar som kan hjälpa oss med detta. Har man kontroll över situationen känns ofta väntan på belöningen enklare. Den går att hantera.

  • Elma Pasalic