2014-06-13 06:00

2015-01-05 23:57

Tommie tipsar om fem platser att besöka

NATUR

Fotografen Tommie Svanström Ohlson har besökt många värmländska naturreservat, här är hans tips för bra sommarutflykter.

  • Peter Östborg

Naturreservat

Naturreservat är ett naturområde som skyddats enligt lag. Det kan vara ett område som är betydelsefullt för människan, floran och faunan, eller är av intresse ur ett geologiskt perspektiv.

Det finns mer än 100 000 skyddade områden i världen, i Sverige finns det 3 027 naturreservat och i Värmland 156 stycken. Oftast är det Länsstyrelsen i respektive län som är den avgörande myndigheten när reservat ska bildas, men nu kan även kommunerna själva göra det.

I ett naturreservat är det förbjudet att till exempel bryta kvistar, gräva upp växter eller skada levande eller döda träd. Man får inte heller tälta i området i mer än två dygn eller göra upp eld.

Källa: Wikipedia.se

Sommarscen på Karlstad CCC

Mellan den 24 juni och 10 augusti ställer flera kända fotografer ut verk på Karlstad CCC. Bland andra Paul Hanssen, Mia Petzäll och Tommie Svanström Ohlson visar upp sina fotografier.

Utöver utställningarna kommer det vara flera aktiviteter på CCC under sommarscenveckorna, som tävlingar, fotokurser och tipspromenader.

null