2008-09-24 06:00

2015-01-06 21:20

”Vi bygger upp vår identitet genom att följa mode och trender”

KARLSTAD

Varför följer vi egentligen mode och trender?
– För att bygga upp vår identitet. Genom kläder och prylar vill vi visa vilken status vi har, menar Markus Arvidson, sociolog vid Karlstads universitet.
Som sociolog studerar man människan som kulturell och social varelse och vad gäller mode anser Markus Arvidson att i dagens samhälle finns inte bara ett mode att följa så som fallet var mer förr.
– Informationssamhället som vi lever i gör att vi på ett annat vis kan inspireras av många olika livsstilar och sätt att uttrycka sig. Nu kan vi gå ut på nätet och hitta en stil som vi gillar och en grupp vi vill tillhöra, säger han.
Exempel på en subkultur som skapat ett speciellt mode är skateboardkulturen där kläderna och accessoarerna först och främst bars av dem som själva åkte skateboard men som sedan har utvecklats till ett stort mode.

Går emot modet

– Det är inte så enkelt längre som att gå på en modevisning för att få veta vad som ”gäller”. Också de som är i modebranschen har många fler kanaler att ta ställning till, exempelvis har vissa modebloggare blivit väldigt populära och inflytelserika och de kan ju få sina influenser från många olika håll. Detta leder också till att konsumenterna tenderar att bli mera kritiska, säger Markus.
I dag finns också starka trender där människor väljer att inte följa med i modehysterin utan köper second hand eller väljer andra alternativ, exempelvis av klimatskäl. Men också då gör man ett val, menar Markus, man väljer att sälla sig till och identifiera sig med en motrörelsegrupp.

”Måsteprylar”

Men samtidigt som den stora valfriheten och utbudet ger en större frihet i valet av kläder och hur vi ser ut, är vi ängsligare än någonsin för hur vi tar oss ut och hur vi blir bedömda, tror Markus.
– Det finns flera teorier som säger att det i våra dagar blir allt mer viktigt att visa att vi tillhör speciella grupper som vi kan identifiera oss med. Människor är generellt mer rädda i dag för hur man bedöms av andra, ifall man anses som bra eller dålig ur olika aspekter, säger Markus.
Något som tyder på det är det fokus som läggs på prylar som visar vilken status man har.
– Det handlar om prylar som det upplevs som man ”måste ha” som IPod, mobiltelefoner eller platt-tv av ett visst märke. De blir till statussymboler precis som kläder och accessoarer. Man kan känna sig avvikande om man har en alltför gammal mobiltelefon eller en ”tjock-tv” hemma exempelvis.
Men om man lägger ner mycket tid på mode och utseende kan man väl se det som sitt intresse och inte bara ett sätt att skapa en identitet?
– Jo visst kan det i första hand också vara ett intresse som man har. Intresset kan dock så småningom övergå i en identitet och även i ett yrke, ett exempel är att vissa framgångsrika modebloggare tycks kunna leva på att blogga.
Kan man ha en helt egen stil utan behov av att identifiera sig med någon grupp?
– Nej, jag tror det är svårt. När någon utvecklar en originell och unik stil görs detta alltid i förhållande till andra stilar till exempel för att revoltera mot en etablerad stil. En unik stil framstår som unik just därför att de andra inte är det. Det finns alltid ett beroendeförhållande mellan det ovanliga och det vanliga, säger Markus.
Som sociolog studerar man människan som kulturell och social varelse och vad gäller mode anser Markus Arvidson att i dagens samhälle finns inte bara ett mode att följa så som fallet var mer förr.
– Informationssamhället som vi lever i gör att vi på ett annat vis kan inspireras av många olika livsstilar och sätt att uttrycka sig. Nu kan vi gå ut på nätet och hitta en stil som vi gillar och en grupp vi vill tillhöra, säger han.
Exempel på en subkultur som skapat ett speciellt mode är skateboardkulturen där kläderna och accessoarerna först och främst bars av dem som själva åkte skateboard men som sedan har utvecklats till ett stort mode.

Går emot modet

– Det är inte så enkelt längre som att gå på en modevisning för att få veta vad som ”gäller”. Också de som är i modebranschen har många fler kanaler att ta ställning till, exempelvis har vissa modebloggare blivit väldigt populära och inflytelserika och de kan ju få sina influenser från många olika håll. Detta leder också till att konsumenterna tenderar att bli mera kritiska, säger Markus.
I dag finns också starka trender där människor väljer att inte följa med i modehysterin utan köper second hand eller väljer andra alternativ, exempelvis av klimatskäl. Men också då gör man ett val, menar Markus, man väljer att sälla sig till och identifiera sig med en motrörelsegrupp.

”Måsteprylar”

Men samtidigt som den stora valfriheten och utbudet ger en större frihet i valet av kläder och hur vi ser ut, är vi ängsligare än någonsin för hur vi tar oss ut och hur vi blir bedömda, tror Markus.
– Det finns flera teorier som säger att det i våra dagar blir allt mer viktigt att visa att vi tillhör speciella grupper som vi kan identifiera oss med. Människor är generellt mer rädda i dag för hur man bedöms av andra, ifall man anses som bra eller dålig ur olika aspekter, säger Markus.
Något som tyder på det är det fokus som läggs på prylar som visar vilken status man har.
– Det handlar om prylar som det upplevs som man ”måste ha” som IPod, mobiltelefoner eller platt-tv av ett visst märke. De blir till statussymboler precis som kläder och accessoarer. Man kan känna sig avvikande om man har en alltför gammal mobiltelefon eller en ”tjock-tv” hemma exempelvis.
Men om man lägger ner mycket tid på mode och utseende kan man väl se det som sitt intresse och inte bara ett sätt att skapa en identitet?
– Jo visst kan det i första hand också vara ett intresse som man har. Intresset kan dock så småningom övergå i en identitet och även i ett yrke, ett exempel är att vissa framgångsrika modebloggare tycks kunna leva på att blogga.
Kan man ha en helt egen stil utan behov av att identifiera sig med någon grupp?
– Nej, jag tror det är svårt. När någon utvecklar en originell och unik stil görs detta alltid i förhållande till andra stilar till exempel för att revoltera mot en etablerad stil. En unik stil framstår som unik just därför att de andra inte är det. Det finns alltid ett beroendeförhållande mellan det ovanliga och det vanliga, säger Markus.

  • Marie Lundström

null
null
null