2017-06-07 06:00

2017-06-07 09:09

Guide till Glaskogen – upplev vildmarken

VÄSTVÄRMLAND: Här finns slingrande vattendrag, stora och små sjöar och vidsträckta skogar

Glaskogens naturreservat är beläget i Arvika, Eda, Säffle och Årjängs kommuner. Det är med sina 28 000 hektar Värmlands största.
Reservatet bildades 1970 och har sedan utökats två gånger och är ett eldorado för naturvänner.

I Glaskogen har det bott folk i tusentals år trots att det är ett vildmarksområde. Det finns stenåldersbosättningar och fångstgropar finns på flera platser.

På 1600-talet kom många finnar hit och slog ned sina bopålar. De röjde marken med hjälp av svedjebruk och en del av Glaskogen kallas just Finnskogen.

Naturen är rejält kuperad och består av slingrande vattendrag, stora och små sjöar och vidsträckta skogar. Flera växtzoner möts inom här och därför hittar du bland annat både dvärgbjörk och lappvide.

Reservatet är rikt på fåglar. Där häckar ärtsångare, tretåig hackspett, rödvingetrast, nötkråka, kungsfågel och törnskata. Vid sjöarna finns storlom och smålom. Bland de större fåglarna märks duvhök, ormvråk och bivråk.

Här finns 80 fiskesjöar med främst abborre, gädda och öring. I Stora Gla och Övre Gla finns även gös och ål. Ett fiskekort gäller för i stort sett alla sjöar. Det kostar från 80 kronor/dygn eller 200 kronor/vecka.

För att utnyttja Glaskogens anläggningar, till exempel vindskydd, rastplatser, övernattningsstugor och torrtoaletter måste man köpa ett Glaskogskort. Det kostar 50 kronor per dygn, pengar som man betalar direkt till naturreservatet.

Kanoter kan hyras på plats. En halvdag kostar 220 kronor, ett dygn 350 kronor. Det finns 15 mil kanotleder i området.

Det finns även många turmöjligheter med cykel längs det stora grusvägsnätet. Cyklar kan hyras.

Campa kan man bland annat göra på vildmarkscampingen i Lenungshammar, som är unik med sina avskilda platser.

Några tips på vandringar av Vivi Appelqvist, verksamhetschef för Stiftelsen Glaskogen:

Glasbruksturen: Ställ bilen vid Vedvikens badplats och mot nordost. Turen går bland annat via den fina bruksmiljön i Glava glasbruk och passerar de fina utsikterna på Glaskogen. 14 km.

Se solnedgången: Åk in vid Hillringsberg mot Dammarna. Följ leden mot Mariatjärn. Leden går i ett Natura 2000-område. Längs turen finns den finaste rastplatsen där solen går ner i Stora Gla. Rundturen är 21 km lång.

En dagstur: Ta dig till Lilla Rämmingen vid Gängene. Här kan man fiska vid rastplatsen som är handikappanpassad. 4 km.

Stora Glaturen: Passerar bland annat många utsiktspunkter med rastplatser. Start fredag, tillbaka söndag eftermiddag. 40 km.

• Man kan även vandra den natur- och kulturstig som utgår från kafeét i Lenungshammar. 5 km.

I Glaskogen har det bott folk i tusentals år trots att det är ett vildmarksområde. Det finns stenåldersbosättningar och fångstgropar finns på flera platser.

På 1600-talet kom många finnar hit och slog ned sina bopålar. De röjde marken med hjälp av svedjebruk och en del av Glaskogen kallas just Finnskogen.

Naturen är rejält kuperad och består av slingrande vattendrag, stora och små sjöar och vidsträckta skogar. Flera växtzoner möts inom här och därför hittar du bland annat både dvärgbjörk och lappvide.

Reservatet är rikt på fåglar. Där häckar ärtsångare, tretåig hackspett, rödvingetrast, nötkråka, kungsfågel och törnskata. Vid sjöarna finns storlom och smålom. Bland de större fåglarna märks duvhök, ormvråk och bivråk.

Här finns 80 fiskesjöar med främst abborre, gädda och öring. I Stora Gla och Övre Gla finns även gös och ål. Ett fiskekort gäller för i stort sett alla sjöar. Det kostar från 80 kronor/dygn eller 200 kronor/vecka.

För att utnyttja Glaskogens anläggningar, till exempel vindskydd, rastplatser, övernattningsstugor och torrtoaletter måste man köpa ett Glaskogskort. Det kostar 50 kronor per dygn, pengar som man betalar direkt till naturreservatet.

Kanoter kan hyras på plats. En halvdag kostar 220 kronor, ett dygn 350 kronor. Det finns 15 mil kanotleder i området.

Det finns även många turmöjligheter med cykel längs det stora grusvägsnätet. Cyklar kan hyras.

Campa kan man bland annat göra på vildmarkscampingen i Lenungshammar, som är unik med sina avskilda platser.

Några tips på vandringar av Vivi Appelqvist, verksamhetschef för Stiftelsen Glaskogen:

Glasbruksturen: Ställ bilen vid Vedvikens badplats och mot nordost. Turen går bland annat via den fina bruksmiljön i Glava glasbruk och passerar de fina utsikterna på Glaskogen. 14 km.

Se solnedgången: Åk in vid Hillringsberg mot Dammarna. Följ leden mot Mariatjärn. Leden går i ett Natura 2000-område. Längs turen finns den finaste rastplatsen där solen går ner i Stora Gla. Rundturen är 21 km lång.

En dagstur: Ta dig till Lilla Rämmingen vid Gängene. Här kan man fiska vid rastplatsen som är handikappanpassad. 4 km.

Stora Glaturen: Passerar bland annat många utsiktspunkter med rastplatser. Start fredag, tillbaka söndag eftermiddag. 40 km.

• Man kan även vandra den natur- och kulturstig som utgår från kafeét i Lenungshammar. 5 km.