2016-07-19 06:00

2016-07-19 06:23

"Jag ska stå upp för våra beslut"

SOMMARINTERVJUN: Per-Samuel Nisser

Som gammal trummis är han van att hålla takten.
Som Karlstads ”borgmästare” anger han takten för stadens utveckling.
Möt Per-Samuel Nisser (M) i ett samtal om Hells Angels, moskébygge och hotet mot vår demokrati.

Trumsetet står uppställt hemma på gården.

– Jag spelade i en del rockband, men det är många år sedan nu, säger Per-Samuel Nisser.

Tiden räcker inte till. Sedan 2010 har han varit Karlstads mäktigaste person. Karlstads borgmästare, eller ordförande i kommunstyrelsen som är den korrekta svenska titeln.

Tänker du någon gång på vilken maktposition du har?

– Jag blir mer och mer ödmjuk inför rollen. Jag påminner mig om och om igen att jag har fått ett mandat av Karlstadsborna. Jag är vald i förtroende och försöker göra kloka avvägande för Karlstad och Karlstads invånare.

Tynger ansvaret?

– Jag är inte mer än människa, men har nära till ett leende. Vissa frågor är svåra och en del beslut vi fattar är det en del som inte tycker om. Det är inte alltid kul, men jag ska stå upp för våra beslut och det gör jag.

Per-Samuel Nisser betonar flera gånger under vårt samtal att han inte är ensam i ledningen. Alldeles före semestern fick majoriteten (M+C+L+MP+KD) igenom sin sjunde budget sedan partierna fick makten i Karlstad 2010.

– Vi har hittat ett bra sätt att fungera ihop, säger Nisser.

Nyckeln?

– Det har jag funderat mycket på i min roll som samordnande. Vi har respekt för varandra och som gammal idrottskille trycker jag på att vi ska hjälpa varandra. Vi är ett lag, men vi måste också kunna debattera och ifrågasätta. Alla åsikter ska fram, vi är totalt 100-tals förtroendevalda i partierna.

Hur beskriver du årets budgetförhandlingar?

– Varje år är unikt. Dels beroende på hur Karlstad utvecklas. Just nu händer det mycket. Staden växer och det krävs fortsatta investeringar, vilket inte alla gillar. Alla tycker inte om att det grävs i gator och så vidare. Där måste vi hitta balans.

– Vi påverkas också allt mer av omvärlden. Allt sker snabbare i dag än för bara några år sedan. Ta flyktingkrisen till exempel. Det vi ser på tv på kvällen blir en sak för oss att hantera dagen efter. Det här måste vi ha en öppenhet för. Vi måste kunna diskutera både problem och möjligheter.

Per-Samuel Nissers vision är att Karlstad alltid ska upplevas som en öppen och välkomnade stad.

Av boende.

Av besökare.

Själv försöker han att vara så tillgänglig för medborgarna det bara går.

– Många hör av sig eller stannar mig på stan. Tekniken har gjort det allt enklare att framföra sin åsikt och till övervägande delen är det positivt.

Men du får även ta emot en del skit misstänker jag. Har du blivit allvarligt hotad?

– Inte på det sättet. Men i samband med vår uppmärksammade öppenhetskampanj var det många som hörde av sig. En del ringde hem nattetid, men då svarade jag inte. Samma sak när vi köpte HA-gården, det triggade en svans av anhängare.

Hur hanterar du den tyngre delen av ditt offentliga uppdrag?

– Blir det för mycket tar jag en skogspromenad.

Men du har aldrig tvekat att fortsätta?

– Nej. Däremot är jag orolig för att folk drar sig för att engagera sig politiskt på grund av rädsla och oro för vad de eventuellt ska få utstå. Den modellen vill vi inte ha i Sverige. Får vi färre politiskt aktiva får vi ett demokratiskt problem.

Per-Samuel Nisser tar tillfället i akt att hylla alla hobbypolitiker.

– Oavsett parti är det nyckeln för att vi ska ha en fungerande demokrati.

Ett genuint samhällsintresse fick honom själv att bli politiker på 80-talet. 1998-2002 satt han i riksdagen, han har varit regionpolitiker och nu pekar han ut riktningen för Karlstad.

Hur mycket påverkar era beslut Karlstads utveckling?

– Det har betydelse så klart. Vi skapar förutsättningar och en grund för att kommunen kan växa. Just nu växer vi bra, cirka en procents befolkningsökning per år eller 900 personer. Balansen är viktig. Vi får inte växa för fort. Vi måste växa i den takt så att Karlstadsborna har kvar sin stolthet för stan.

Vissa frågor engagerar mer än andra.

Så här kommenterar Per-Samuel Nisser några av det senaste årets och årens mest diskuterade ämnen i Karlstad.

HA-gården?

– Till slut, när alla juridiska turer är klara, kommer inte Hells Angels att vara kvar i Karlstad. Vi ska motverka den typen av verksamheter och vi gör det på uppdrag av polisen som bett oss om hjälp.

Vindpark Vänern?

– En av våra svåraste frågor och något som fanns med när vi kom till makten. I grunden en bra satsning, att producera egen ren el. Men nu handlar det bara om att minimera förlusterna.

Flygplatsen?

– Ett ämne med flera dimensioner. Flygplatsen i sig är viktig och kommer att finnas kvar. Men länet borde ta ett större ansvar, inte bara Karlstad.

– Att vd var slarvig med betalkortet är bara att beklaga. En ny utredning visar dock att hanteringen av betalkort och attester i kommunen som helhet sköts bra. Det är mått och sans i hur vi beter oss.

Sköter du ditt kort?

– Jag är granskad högt och lågt och har inte hört något annat. Jag är försiktig.

Det byggs för mycket i Karlstad anser en del. Vad svarar du?

– Jag tror överlag att Karlstadsborna tycker att det som händer är spännande. Vi måste dock vara ödmjuka för att folk har olika åsikter. Men i grunden ska vi vara glada att Karlstad växer, motsatsen vore inte bra.

Berör gör även det planerade moskébygget på Rud. Kommentar?

– Det finns två aspekter på detta. Ett är själva bygglovet. Alla har rätt att ställa frågan om de får bygga. Det andra handlar om något större. Är en moské en grogrund för något annat? Hur sker finansiering och så vidare. Det måste kunna diskuteras och debatteras.

Som kommunens främste företrädare är det många som rycker och drar i och försöker att påverka Per-Samuel Nisser.

– Så är det och så ska det vara. Men vi som leder Karlstad får aldrig glömma bort att vi representerar hela Karlstad, även de som inte syns och hörs mest.

Vilka klagar mest på er just nu?

– Alla vill alltid ha mer. Politik handlar om att prioritera och vi har de senaste åren valt att satsa mycket på våra yngsta. Så äldrevård och gatuunderhåll är väl två områden som önskar mer. Själv vill jag att vi jobbar mer med sysselsättningsfrågor, hur vi kan bidra till att det skapas fler jobb i Karlstad.

När vi träffas för den här intervjun kommer Per-Samuel Nisser från ett möte tillsammans med övriga kommunalråd där några av höstens viktigaste frågor har diskuterats.

– Får jag säga det själv är av mina styrkor att jag försöker att hitta tidiga lösningar, att vi ligger lite före i planeringen.

Vilka frågor blir heta i höst?

– Flyktingfrågan kommer att fortsätta vara en. Vi måste se till att vi kan integrera nyanlända på ett bra sätt.

Regionfrågan blir det också mycket debatt om, spår Nisser.

– Min personliga åsikt är att Karlstad och Värmland behöver tillhöra ett större sammanhang i frågor som rör kommunikationer, forskning, hälsa och sjukvård. Rätt fråga på rätt nivå. Vardagsfrågor om skola och cykelbanor ska fortfarande fattas lokalt.

Innan hösten är här får vi förhoppningsvis en lång och skön sommar som vi just nu är mitt i. En bilsemester med den franska Atlantkusten som mål är planen för Per-Samuel Nisser.

Kan du ta helt ledigt?

– Nja. Jag är alltid tillgänglig på telefon, men jag trivs så bra med uppdraget så det gör inget. Jag kan koppla av.

Sugen att fortsätta även efter valet 2018 alltså?

– Jag har faktiskt inte funderat på det. Och min roll bestämmer partiet och medlemmarna. Jag har inte tröttnat och jag tycker det är fantastiskt givande att få jobba med det jag gör just nu.

Trumsetet står uppställt hemma på gården.

– Jag spelade i en del rockband, men det är många år sedan nu, säger Per-Samuel Nisser.

Tiden räcker inte till. Sedan 2010 har han varit Karlstads mäktigaste person. Karlstads borgmästare, eller ordförande i kommunstyrelsen som är den korrekta svenska titeln.

Tänker du någon gång på vilken maktposition du har?

– Jag blir mer och mer ödmjuk inför rollen. Jag påminner mig om och om igen att jag har fått ett mandat av Karlstadsborna. Jag är vald i förtroende och försöker göra kloka avvägande för Karlstad och Karlstads invånare.

Tynger ansvaret?

– Jag är inte mer än människa, men har nära till ett leende. Vissa frågor är svåra och en del beslut vi fattar är det en del som inte tycker om. Det är inte alltid kul, men jag ska stå upp för våra beslut och det gör jag.

Per-Samuel Nisser betonar flera gånger under vårt samtal att han inte är ensam i ledningen. Alldeles före semestern fick majoriteten (M+C+L+MP+KD) igenom sin sjunde budget sedan partierna fick makten i Karlstad 2010.

– Vi har hittat ett bra sätt att fungera ihop, säger Nisser.

Nyckeln?

– Det har jag funderat mycket på i min roll som samordnande. Vi har respekt för varandra och som gammal idrottskille trycker jag på att vi ska hjälpa varandra. Vi är ett lag, men vi måste också kunna debattera och ifrågasätta. Alla åsikter ska fram, vi är totalt 100-tals förtroendevalda i partierna.

Hur beskriver du årets budgetförhandlingar?

– Varje år är unikt. Dels beroende på hur Karlstad utvecklas. Just nu händer det mycket. Staden växer och det krävs fortsatta investeringar, vilket inte alla gillar. Alla tycker inte om att det grävs i gator och så vidare. Där måste vi hitta balans.

– Vi påverkas också allt mer av omvärlden. Allt sker snabbare i dag än för bara några år sedan. Ta flyktingkrisen till exempel. Det vi ser på tv på kvällen blir en sak för oss att hantera dagen efter. Det här måste vi ha en öppenhet för. Vi måste kunna diskutera både problem och möjligheter.

Per-Samuel Nissers vision är att Karlstad alltid ska upplevas som en öppen och välkomnade stad.

Av boende.

Av besökare.

Själv försöker han att vara så tillgänglig för medborgarna det bara går.

– Många hör av sig eller stannar mig på stan. Tekniken har gjort det allt enklare att framföra sin åsikt och till övervägande delen är det positivt.

Men du får även ta emot en del skit misstänker jag. Har du blivit allvarligt hotad?

– Inte på det sättet. Men i samband med vår uppmärksammade öppenhetskampanj var det många som hörde av sig. En del ringde hem nattetid, men då svarade jag inte. Samma sak när vi köpte HA-gården, det triggade en svans av anhängare.

Hur hanterar du den tyngre delen av ditt offentliga uppdrag?

– Blir det för mycket tar jag en skogspromenad.

Men du har aldrig tvekat att fortsätta?

– Nej. Däremot är jag orolig för att folk drar sig för att engagera sig politiskt på grund av rädsla och oro för vad de eventuellt ska få utstå. Den modellen vill vi inte ha i Sverige. Får vi färre politiskt aktiva får vi ett demokratiskt problem.

Per-Samuel Nisser tar tillfället i akt att hylla alla hobbypolitiker.

– Oavsett parti är det nyckeln för att vi ska ha en fungerande demokrati.

Ett genuint samhällsintresse fick honom själv att bli politiker på 80-talet. 1998-2002 satt han i riksdagen, han har varit regionpolitiker och nu pekar han ut riktningen för Karlstad.

Hur mycket påverkar era beslut Karlstads utveckling?

– Det har betydelse så klart. Vi skapar förutsättningar och en grund för att kommunen kan växa. Just nu växer vi bra, cirka en procents befolkningsökning per år eller 900 personer. Balansen är viktig. Vi får inte växa för fort. Vi måste växa i den takt så att Karlstadsborna har kvar sin stolthet för stan.

Vissa frågor engagerar mer än andra.

Så här kommenterar Per-Samuel Nisser några av det senaste årets och årens mest diskuterade ämnen i Karlstad.

HA-gården?

– Till slut, när alla juridiska turer är klara, kommer inte Hells Angels att vara kvar i Karlstad. Vi ska motverka den typen av verksamheter och vi gör det på uppdrag av polisen som bett oss om hjälp.

Vindpark Vänern?

– En av våra svåraste frågor och något som fanns med när vi kom till makten. I grunden en bra satsning, att producera egen ren el. Men nu handlar det bara om att minimera förlusterna.

Flygplatsen?

– Ett ämne med flera dimensioner. Flygplatsen i sig är viktig och kommer att finnas kvar. Men länet borde ta ett större ansvar, inte bara Karlstad.

– Att vd var slarvig med betalkortet är bara att beklaga. En ny utredning visar dock att hanteringen av betalkort och attester i kommunen som helhet sköts bra. Det är mått och sans i hur vi beter oss.

Sköter du ditt kort?

– Jag är granskad högt och lågt och har inte hört något annat. Jag är försiktig.

Det byggs för mycket i Karlstad anser en del. Vad svarar du?

– Jag tror överlag att Karlstadsborna tycker att det som händer är spännande. Vi måste dock vara ödmjuka för att folk har olika åsikter. Men i grunden ska vi vara glada att Karlstad växer, motsatsen vore inte bra.

Berör gör även det planerade moskébygget på Rud. Kommentar?

– Det finns två aspekter på detta. Ett är själva bygglovet. Alla har rätt att ställa frågan om de får bygga. Det andra handlar om något större. Är en moské en grogrund för något annat? Hur sker finansiering och så vidare. Det måste kunna diskuteras och debatteras.

Som kommunens främste företrädare är det många som rycker och drar i och försöker att påverka Per-Samuel Nisser.

– Så är det och så ska det vara. Men vi som leder Karlstad får aldrig glömma bort att vi representerar hela Karlstad, även de som inte syns och hörs mest.

Vilka klagar mest på er just nu?

– Alla vill alltid ha mer. Politik handlar om att prioritera och vi har de senaste åren valt att satsa mycket på våra yngsta. Så äldrevård och gatuunderhåll är väl två områden som önskar mer. Själv vill jag att vi jobbar mer med sysselsättningsfrågor, hur vi kan bidra till att det skapas fler jobb i Karlstad.

När vi träffas för den här intervjun kommer Per-Samuel Nisser från ett möte tillsammans med övriga kommunalråd där några av höstens viktigaste frågor har diskuterats.

– Får jag säga det själv är av mina styrkor att jag försöker att hitta tidiga lösningar, att vi ligger lite före i planeringen.

Vilka frågor blir heta i höst?

– Flyktingfrågan kommer att fortsätta vara en. Vi måste se till att vi kan integrera nyanlända på ett bra sätt.

Regionfrågan blir det också mycket debatt om, spår Nisser.

– Min personliga åsikt är att Karlstad och Värmland behöver tillhöra ett större sammanhang i frågor som rör kommunikationer, forskning, hälsa och sjukvård. Rätt fråga på rätt nivå. Vardagsfrågor om skola och cykelbanor ska fortfarande fattas lokalt.

Innan hösten är här får vi förhoppningsvis en lång och skön sommar som vi just nu är mitt i. En bilsemester med den franska Atlantkusten som mål är planen för Per-Samuel Nisser.

Kan du ta helt ledigt?

– Nja. Jag är alltid tillgänglig på telefon, men jag trivs så bra med uppdraget så det gör inget. Jag kan koppla av.

Sugen att fortsätta även efter valet 2018 alltså?

– Jag har faktiskt inte funderat på det. Och min roll bestämmer partiet och medlemmarna. Jag har inte tröttnat och jag tycker det är fantastiskt givande att få jobba med det jag gör just nu.

Per-Samuel Nisser

Ålder: 57

Familj: Fru och tre barn

Bor: Höje gård, Edsgatan i Karlstad

Äter: Fläskkött, lax, fisk

Dricker: Ja, en öl någon gång

Läser: Mycket i jobbet. Dagstidningar

Lyssnar på: Musik, det är mitt stora intresse. Mycket 70-talsmusik, men också klassisk

Ser på tv: Nyheter och sport

Fritidsintresse: Jobba på gården och skogspromenader

Smultronställe: Stockholm, en fantastiskt fin stad

Aktuell: Kommunstyrelsens ordförande i Karlstad

Källa: