2018-04-19 21:17

2018-04-19 21:18

Nu ska vägarna rustas efter en hård vinter

VÄRMLAND: Årets asfaltsäsong drar i gång – här är det risk för köer

Den gångna vintern slet ordentligt på vägarna i länet. Det är mer vägskador än normalt och därför är det tur att Trafikverket har cirka 20 miljoner kronor mer än i fjol till beläggning och underhåll.
Nu drar årets asfalteringsäsong i gång. NWT har sammanställt de största beläggningsjobben.

Den kalla vintern med mycket snö och djup tjäle i kombination med temperatursvängningar har orsakat många skador på det värmländska vägnätet.

– Ja, det är ovanligt mycket. I södra delen av länet runt Vänern är det många vägar som har frusit sönder och vi har även skador på stora vägar som 61:an, 62:an och 175:an.

– I norra Värmland är det också skador, bland annat på 62:an och 241:an, men där har vi inte full översikt än eftersom det fortfarande är så djup tjäle än.

– Det är över en meter kvar på många platser, säger Tommy Wiklund, beläggningsansvarig på Trafikverket i Karlstad.

Med tanke den tuffa vintern är det tur att Trafikverket i länet i år har en större budget än förra året till beläggning och underhåll.

– Ja, vi har cirka 70 miljoner kronor till beläggning, vilket är ungefär 10 miljoner mer än förra året.

– Samtidigt har vi fått mer landsbygdspengar så totalt inklusive våra bärighetsmedel har vi en budget på 110–115 miljoner kronor till beläggning och underhåll.

Det kan jämföras med 2017 då totalbudgeten låg på drygt 90 miljoner kronor. Och snart drar asfalteringen i gång på vägarna.

Rustar 26:an

I år läggs lite extra fokus på riksväg 26 i den östra delen av länet.

– Här blir det två större jobb. Vi ska belägga den 13 kilometer långa sträckan Nässundet–Storfors. Det inleds med lappning i mitt och sedan lägger vi nytt vecka 23–24.

– Och efter semestern, vecka 32–33, ska vi lägga toppbeläggningen mellan länsgränsen mot Västergötland och förbi Bäckhammar, säger Tommy Wiklund.

Ett annat större beläggningsarbete där det också är risk för köer är den 6,6 kilometer långa sträckan på 62:an från strax norr om Ilanda till Södra Sanna. Här sker jobbet vecka 20–21.

62:an ska också få ny asfalt på avsnittet Likenäs–Ransby i Nordvärmland. Det handlar om 8,2 kilometer som läggs veckorna 33–34.

Jobb runt Torsby

Även på E45:an runt Torsby ska det asfalteras. Det handlar om ett par kilometer söder om tätorten och cirka en kilometer norr där om.

Först blir det lappning i maj och resten läggs strax innan midsommar. I projektet ingår också cirka två kilometer väg på E16 från Torsby och västerut.

Lite bökigt kan det också bli på E45 från Åmål till länsgränsen mot Värmland. Det är fyra kilometer som ska få ny beläggning under veckorna 23–25. En annan vältrafikerad väg som ska asfalteras är 61:an mellan Finnebäck och Kalleviken öster om Arvika. Det sker vecka 21.

– Ett annat större jobb sker på länsväg 240 från Lidsbron mot Hagfors. Det är tio kilometer väg som ska få ny beläggning i månadsskiftet maj–juni.

E18 genom Karlstad

– För ovanlighetens skull sker det i år inga stora asfaltarbeten på E18 genom länet. Men vi kommer under sommaren att lappa och laga motorvägen genom Karlstad som är sliten.

– Det är ännu oklart när det sker. 2020 planerar vi en större upprustning av beläggningen där, säger Tommy Wiklund.

Ytbehandling där man lägger lager av den moderna varianten av oljegrus kommer att ske på tre sträckor. Det handlar om E45 Edsvalla–Fagerås (7,5 kilometer, vecka 21), 62:an norr om Deje (3,8 kilometer, vecka 23) och 240:an Sjöändan–Lidsbron (20 kilometer, vecka 21–23).

En del större jobb ska i år också göras på det mindre vägnätet. Här är några exempel:

• 204:an från 26:an–Mo (mot Rudskoga), 14,4 kilometer, efter semestern

• 882 Årnäs–Trötvik förbi Finnfallet, 15 kilometer, vecka 26–29

• 931 Byn–Fassnäs utanför Ekshärad, 18,8 kilometer, vecka 28–33

Broinvesteringar

Utöver detta kommer som vanligt ett antal andra mindre beläggningsarbeten, en del förstärkningssatsningar på broar och satsningar på underhåll av grusvägsnätet.

Bland grusvägarna kan nämnas upprustning runt Sörmark, Bastvålen och Kristinefors samt grusvägarna 522, 523 och 527 i Sillebotten i Årjängs kommun.

Den kalla vintern med mycket snö och djup tjäle i kombination med temperatursvängningar har orsakat många skador på det värmländska vägnätet.

– Ja, det är ovanligt mycket. I södra delen av länet runt Vänern är det många vägar som har frusit sönder och vi har även skador på stora vägar som 61:an, 62:an och 175:an.

– I norra Värmland är det också skador, bland annat på 62:an och 241:an, men där har vi inte full översikt än eftersom det fortfarande är så djup tjäle än.

– Det är över en meter kvar på många platser, säger Tommy Wiklund, beläggningsansvarig på Trafikverket i Karlstad.

Med tanke den tuffa vintern är det tur att Trafikverket i länet i år har en större budget än förra året till beläggning och underhåll.

– Ja, vi har cirka 70 miljoner kronor till beläggning, vilket är ungefär 10 miljoner mer än förra året.

– Samtidigt har vi fått mer landsbygdspengar så totalt inklusive våra bärighetsmedel har vi en budget på 110–115 miljoner kronor till beläggning och underhåll.

Det kan jämföras med 2017 då totalbudgeten låg på drygt 90 miljoner kronor. Och snart drar asfalteringen i gång på vägarna.

Rustar 26:an

I år läggs lite extra fokus på riksväg 26 i den östra delen av länet.

– Här blir det två större jobb. Vi ska belägga den 13 kilometer långa sträckan Nässundet–Storfors. Det inleds med lappning i mitt och sedan lägger vi nytt vecka 23–24.

– Och efter semestern, vecka 32–33, ska vi lägga toppbeläggningen mellan länsgränsen mot Västergötland och förbi Bäckhammar, säger Tommy Wiklund.

Ett annat större beläggningsarbete där det också är risk för köer är den 6,6 kilometer långa sträckan på 62:an från strax norr om Ilanda till Södra Sanna. Här sker jobbet vecka 20–21.

62:an ska också få ny asfalt på avsnittet Likenäs–Ransby i Nordvärmland. Det handlar om 8,2 kilometer som läggs veckorna 33–34.

Jobb runt Torsby

Även på E45:an runt Torsby ska det asfalteras. Det handlar om ett par kilometer söder om tätorten och cirka en kilometer norr där om.

Först blir det lappning i maj och resten läggs strax innan midsommar. I projektet ingår också cirka två kilometer väg på E16 från Torsby och västerut.

Lite bökigt kan det också bli på E45 från Åmål till länsgränsen mot Värmland. Det är fyra kilometer som ska få ny beläggning under veckorna 23–25. En annan vältrafikerad väg som ska asfalteras är 61:an mellan Finnebäck och Kalleviken öster om Arvika. Det sker vecka 21.

– Ett annat större jobb sker på länsväg 240 från Lidsbron mot Hagfors. Det är tio kilometer väg som ska få ny beläggning i månadsskiftet maj–juni.

E18 genom Karlstad

– För ovanlighetens skull sker det i år inga stora asfaltarbeten på E18 genom länet. Men vi kommer under sommaren att lappa och laga motorvägen genom Karlstad som är sliten.

– Det är ännu oklart när det sker. 2020 planerar vi en större upprustning av beläggningen där, säger Tommy Wiklund.

Ytbehandling där man lägger lager av den moderna varianten av oljegrus kommer att ske på tre sträckor. Det handlar om E45 Edsvalla–Fagerås (7,5 kilometer, vecka 21), 62:an norr om Deje (3,8 kilometer, vecka 23) och 240:an Sjöändan–Lidsbron (20 kilometer, vecka 21–23).

En del större jobb ska i år också göras på det mindre vägnätet. Här är några exempel:

• 204:an från 26:an–Mo (mot Rudskoga), 14,4 kilometer, efter semestern

• 882 Årnäs–Trötvik förbi Finnfallet, 15 kilometer, vecka 26–29

• 931 Byn–Fassnäs utanför Ekshärad, 18,8 kilometer, vecka 28–33

Broinvesteringar

Utöver detta kommer som vanligt ett antal andra mindre beläggningsarbeten, en del förstärkningssatsningar på broar och satsningar på underhåll av grusvägsnätet.

Bland grusvägarna kan nämnas upprustning runt Sörmark, Bastvålen och Kristinefors samt grusvägarna 522, 523 och 527 i Sillebotten i Årjängs kommun.