2017-10-26 21:58

2017-10-26 21:58

Norska godståg skulle kunna gå via Värmland

JÄRNVÄG: Baninvesteringar innebär stor kapacitetshöjning

Satsningar på bland annat nya triangelspår i Hamar, Kongsvinger och Kil skulle kunna revolutionera den norska godstrafiken.
– Det skulle göra det möjligt att köra mycket av den norska exporten via Värmland och godskapaciteten skulle då kunna ökas kraftigt.

Det säger Lars Yngström, vd för Tågåkeriet i Bergslagen.

Under ett års tid har Trafikverket och norska vägverket arbetat med en gemensam åtgärdsvalsstudie för alla godstransporter mellan Stockholm och Oslo.

Man har tittat på möjliga förbättringar och en stor sådan skulle vara att bygga triangelspår i Hamar, Kongsvinger och Kil för att förbättra för godstrafiken.

– Det skulle betyda väldigt mycket för den norska exportindustrin. I dag går de här tågen via Oslo-området där det råder stor brist på spårkapacitet. Dessutom gör den långa branta backen i Halden att godstågen på väg in i Sverige inte kan ta så många vagnar.

Enklare väg

De nya triangelspåren i Hamar, Kongsvinger och Kil skulle skapa en enkel väg så att mycket av det norska godset från Hamar och norrut som ska på export i stället skulle kunna gå via Värmland och sedan söderut.

Och snart inleds även bygget av en fast förbindelse mellan Danmark och Tyskland via Fehmarn bält som gör exporten via järnväg mot bland annat Hamburg ännu enklare.

– Godskapaciteten skulle inte fördubblas utan kanske tiodubblas. För att det här ska bli möjligt behövs även en elektrifiering mellan Hamar–Elverum och Kongsvinger, säger Lars Yngström.

Två möjligheter

I Kil skulle ett triangelspår bli antingen 400–500 meter långt eller 750 meter långt. Med det längre alternativet skulle det även kunna användas som mötesspår och öka kapaciteten på Värmlandsbanan.

– En förlängning till Stenåsen innebär att man kunde förlänga dagens dubbelspår Klingerud–Stenåsen in till Kil. Då skulle man slippa dagens tågmöten där. Det skulle innebära en tidsvinst för tågen från Torsby med cirka 40 minuter.

Det säger Lars Yngström, vd för Tågåkeriet i Bergslagen.

Under ett års tid har Trafikverket och norska vägverket arbetat med en gemensam åtgärdsvalsstudie för alla godstransporter mellan Stockholm och Oslo.

Man har tittat på möjliga förbättringar och en stor sådan skulle vara att bygga triangelspår i Hamar, Kongsvinger och Kil för att förbättra för godstrafiken.

– Det skulle betyda väldigt mycket för den norska exportindustrin. I dag går de här tågen via Oslo-området där det råder stor brist på spårkapacitet. Dessutom gör den långa branta backen i Halden att godstågen på väg in i Sverige inte kan ta så många vagnar.

Enklare väg

De nya triangelspåren i Hamar, Kongsvinger och Kil skulle skapa en enkel väg så att mycket av det norska godset från Hamar och norrut som ska på export i stället skulle kunna gå via Värmland och sedan söderut.

Och snart inleds även bygget av en fast förbindelse mellan Danmark och Tyskland via Fehmarn bält som gör exporten via järnväg mot bland annat Hamburg ännu enklare.

– Godskapaciteten skulle inte fördubblas utan kanske tiodubblas. För att det här ska bli möjligt behövs även en elektrifiering mellan Hamar–Elverum och Kongsvinger, säger Lars Yngström.

Två möjligheter

I Kil skulle ett triangelspår bli antingen 400–500 meter långt eller 750 meter långt. Med det längre alternativet skulle det även kunna användas som mötesspår och öka kapaciteten på Värmlandsbanan.

– En förlängning till Stenåsen innebär att man kunde förlänga dagens dubbelspår Klingerud–Stenåsen in till Kil. Då skulle man slippa dagens tågmöten där. Det skulle innebära en tidsvinst för tågen från Torsby med cirka 40 minuter.