2017-04-21 06:00

2017-04-21 06:28

Nu börjar årets asfalteringssäsong på länsvägarna

VÄGAR: Här är de största vägarbetena i sommar – avsnitten där det är risk för köer

Snart inleds asfalteringssäsongen på vägarna i Värmlands län. I år satsar Trafikverket 91 miljoner kronor på att rusta dem och det är en liten ökning jämfört med i fjol.
– Det är positivt med tanke på att anslagen just nu tyvärr är mindre än behoven, säger Tommy Wiklund.

Han är beläggningsansvarig på Trafikverket i Värmland och har bråda dagar inför de kommande satsningarna. Redan om ett par veckor inleds de första vägarbetena efter vintern.

Och den har varit relativt mild i hela länet.

– Tjäldjupet har varit mindre än normalt. Från Filipstad och söderut har det legat på en meter eller mindre mot ungefär 1,5 meter som är det vanliga, medan det vid mätpunkten i Kindsjön i norra Värmland har varit 1,5–1,6 meters tjäle.

– Där brukar tjäldjupet i vanliga fall ligga på över två meter, säger Tommy Wiklund.

Det mildare vädret har gjort vägarna lite ojämnare än normalt.

– Ja, de är mer småoroliga, framför allt i norra delen av länet. Tjälen ligger närmare ytan än den brukar och det skapar sprickor.

– I södra Värmland är läget mer som det brukar vara vid den här tiden av året. Men det är först en bit in i maj som vi har den fulla bilden av vinterns skador.

5 miljoner mer

I år lägger läger Trafikverket 60 miljoner kronor på rent beläggningsunderhåll, vilket kan jämföras med de 55 miljoner kronor som investerades i fjol.

– Till det kommer 31 miljoner kronor i bärighetspengar –ungefär lika mycket som ifjol – men av den summan går bara en mindre summa till att rusta belagda vägar. Det handlar egentligen bara om avsnitten Svaneholm–länsgränsen på 525:an och Alster–Alsters kyrka på 739:an.

Resten läggs på att underhålla grusvägnätet. Här är största projektet 6-miljonerssatsningen på att rusta länsväg 611 mellan Östervallskog och Lossbyn utanför Koppom.

Det är på de stora vägarna i länet som det blir mest påverkan på trafiken när ny asfalt ska läggas. Och det finns några projekt som kommer att leda till mer köer än andra.

– Ett sådant är asfalteringen av E45:an mellan Säffle och Värmlandsbro. Där inleds arbetena vecka 24 och kommer att pågå under fyra veckor.

Ett annat område där det kan bli en del trafikproblem är sträckan mellan Rottneros och Sunne på samma Europaväg. Här ska ny asfalt läggas under vecka 19–23.

Nattjobb på 61:an

– Mest påverkan lär dock beläggningsarbetet mellan Charlottenberg och riksgränsen få. För att undvika köer så kommer man bara att jobba kvällar och nätter och hela projektet ska hinnas med under vecka 20, säger Tommy Wiklund.

Ett annat exempel på de större asfaltjobben är E18 Skattkärr–Väse, där det blir stängt i en riktning och omkörning via gamla E18 i fyra veckor med start vecka 21. På samma Europaväg blir det ny beläggning mellan Långserud och Nysäter. Där drar man i gång vecka 22 och håller på i tre veckor.

Sträckan från väster om Högboda till Finnebäck på 61:an kan också nämnas där man belägger vecka 18–22 samt genomfarten i Hagfors på 246:an som rustas under vecka 32.

Totalt får cirka 11,5 mil väg vanlig asfalt i länet under 2017. Till det kan läggas drygt sju mil väg som beläggs med så kallad ytbehandling, en teknik där asfalt- och stenlagren klistras fast.

– Alla de vägarbetena genomförs under lite drygt två veckor från mitten av maj och en bit in i juni. Några exempel på det är sträckan Vägsjöfors–Osebol och sträckan genom Fensbol på E16 samt Älvsbacka–Sunnemo på 240:an där vi nu lägger slitlagret.

Pengarna räcker inte

Även om det kommer att satsas över 90 miljoner kronor i år på länsvägarna så är det egentligen för lite, konstaterar Tommy Wiklund.

– Ja, i dag får cirka fem procent av vägnätet ny beläggning varje år, men egentligen borde det vara sju procent för att inte standarden ska bli sämre på våra vägar.

– Som det är nu ska varje väg i snitt leva 20 år innan de läggs om, medan det borde vara 17 år och åtta–tio år för de större vägarna.

– Det går tyvärr åt fel håll med vägstandarden. När vi fick bärighetspengarna drog man i stället ner på de vanliga anslagen.

I år har det dock skett en liten ökning.

– Det är positivt och det är samtidigt en pluspost att vi får tre nybyggda vägavsnitt under året; E18 över Sörmon, E45:an norr om Fagerås och första etappen av 63:an mellan Karlstad och Vallargärdet som byggs om till 2+1-väg, säger Tommy Wiklund.

Han är beläggningsansvarig på Trafikverket i Värmland och har bråda dagar inför de kommande satsningarna. Redan om ett par veckor inleds de första vägarbetena efter vintern.

Och den har varit relativt mild i hela länet.

– Tjäldjupet har varit mindre än normalt. Från Filipstad och söderut har det legat på en meter eller mindre mot ungefär 1,5 meter som är det vanliga, medan det vid mätpunkten i Kindsjön i norra Värmland har varit 1,5–1,6 meters tjäle.

– Där brukar tjäldjupet i vanliga fall ligga på över två meter, säger Tommy Wiklund.

Det mildare vädret har gjort vägarna lite ojämnare än normalt.

– Ja, de är mer småoroliga, framför allt i norra delen av länet. Tjälen ligger närmare ytan än den brukar och det skapar sprickor.

– I södra Värmland är läget mer som det brukar vara vid den här tiden av året. Men det är först en bit in i maj som vi har den fulla bilden av vinterns skador.

5 miljoner mer

I år lägger läger Trafikverket 60 miljoner kronor på rent beläggningsunderhåll, vilket kan jämföras med de 55 miljoner kronor som investerades i fjol.

– Till det kommer 31 miljoner kronor i bärighetspengar –ungefär lika mycket som ifjol – men av den summan går bara en mindre summa till att rusta belagda vägar. Det handlar egentligen bara om avsnitten Svaneholm–länsgränsen på 525:an och Alster–Alsters kyrka på 739:an.

Resten läggs på att underhålla grusvägnätet. Här är största projektet 6-miljonerssatsningen på att rusta länsväg 611 mellan Östervallskog och Lossbyn utanför Koppom.

Det är på de stora vägarna i länet som det blir mest påverkan på trafiken när ny asfalt ska läggas. Och det finns några projekt som kommer att leda till mer köer än andra.

– Ett sådant är asfalteringen av E45:an mellan Säffle och Värmlandsbro. Där inleds arbetena vecka 24 och kommer att pågå under fyra veckor.

Ett annat område där det kan bli en del trafikproblem är sträckan mellan Rottneros och Sunne på samma Europaväg. Här ska ny asfalt läggas under vecka 19–23.

Nattjobb på 61:an

– Mest påverkan lär dock beläggningsarbetet mellan Charlottenberg och riksgränsen få. För att undvika köer så kommer man bara att jobba kvällar och nätter och hela projektet ska hinnas med under vecka 20, säger Tommy Wiklund.

Ett annat exempel på de större asfaltjobben är E18 Skattkärr–Väse, där det blir stängt i en riktning och omkörning via gamla E18 i fyra veckor med start vecka 21. På samma Europaväg blir det ny beläggning mellan Långserud och Nysäter. Där drar man i gång vecka 22 och håller på i tre veckor.

Sträckan från väster om Högboda till Finnebäck på 61:an kan också nämnas där man belägger vecka 18–22 samt genomfarten i Hagfors på 246:an som rustas under vecka 32.

Totalt får cirka 11,5 mil väg vanlig asfalt i länet under 2017. Till det kan läggas drygt sju mil väg som beläggs med så kallad ytbehandling, en teknik där asfalt- och stenlagren klistras fast.

– Alla de vägarbetena genomförs under lite drygt två veckor från mitten av maj och en bit in i juni. Några exempel på det är sträckan Vägsjöfors–Osebol och sträckan genom Fensbol på E16 samt Älvsbacka–Sunnemo på 240:an där vi nu lägger slitlagret.

Pengarna räcker inte

Även om det kommer att satsas över 90 miljoner kronor i år på länsvägarna så är det egentligen för lite, konstaterar Tommy Wiklund.

– Ja, i dag får cirka fem procent av vägnätet ny beläggning varje år, men egentligen borde det vara sju procent för att inte standarden ska bli sämre på våra vägar.

– Som det är nu ska varje väg i snitt leva 20 år innan de läggs om, medan det borde vara 17 år och åtta–tio år för de större vägarna.

– Det går tyvärr åt fel håll med vägstandarden. När vi fick bärighetspengarna drog man i stället ner på de vanliga anslagen.

I år har det dock skett en liten ökning.

– Det är positivt och det är samtidigt en pluspost att vi får tre nybyggda vägavsnitt under året; E18 över Sörmon, E45:an norr om Fagerås och första etappen av 63:an mellan Karlstad och Vallargärdet som byggs om till 2+1-väg, säger Tommy Wiklund.