2017-03-24 06:00

2017-03-24 06:00

Nu har viltbron över nya E18 gjutits

TRAFIK: Om knappt tre månader rullar trafiken på fyrfältsvägen över Sörmon

Den 12 juni är det trafikpåsläpp på nya E18 över Sörmon. Med knappt tre månader kvar göts på tisdagen den bro som ska föra viltet och motionärerna över E18 väster om Skutberget.
– Den får träräcke, viltstängsel, jordvallar och växtlighet så att djuren ska våga gå över den, säger Lars Andersson.

Han är platschef för viltbron hos Karlstadsföretaget Segermo entreprenad som ansvarar för E18-bygget mellan Björkåsmotet och Skutberget.

Tidigt i tisdags morse drogs arbetet i gång med att gjuta viltbron eller faunapassagen som de också kallas. I dag finns det ett antal sådana broar i Sverige längs våra största vägar och fler är på gång.

– Vi började gjuta klockan fem på morgonen och räknar med att vara klara ungefär vid två på natten. Därefter ska ytan slipas klar och det arbetet är nog gjort på onsdag förmiddag, berättade Lars Andersson när NWT besökte byggarbetsplatsen på tisdagsförmiddagen.

Får växtlighet

Drygt 15 personer jobbade då intensivt med gjutningen av den 15 meter breda och 54 meter långa vilt- och motionsbron.

– Det krävs 650 kubikmeter betong för att gjuta överbyggnaden. Bron blir lite bredare än de två vanliga vägbroarna på den nya E18-sträckan.

– Den får träräcke med ett viltstängsel samt jordvallar och växtlighet i form av bland annat buskar och dessutom har experter anlitats för att hitta rätt utformning och vinklar så att djuren ska våga gå över den, säger Lars Andersson.

Men det är inte bara djur som ska kunna passera över bron.

– Nej, den ska även fungera som en bro för motionärer. Man ska både kunna gå och cykla över den. Därför ska vi anlägga en slingrande stig över bron. Det finns verkligen ett behov att knyta ihop de två friluftsområdena på respektive sida om E18, säger Lars Andersson.

Klar om sex veckor

Han är glad nu när viltbron snart är färdigställd – sex veckor återstår – efter att arbetena med den inleddes i slutet av förra sommaren.

– Gjutningen är kulmen på en stor laginsats.

Och det är även vad hela det stora vägbygget över Sörmon handlar om som runt 35 personer just nu jobbar med. Vägbygget inleddes på allvar hösten 2015 och med knappt tre månader kvar till att trafiken släpps på är man inne på upploppet med projektet.

– Vi följer tidsplanen helt tack vare god planering från alla inblandade och en tacksam vinter med lite snö, men det återstår förstås en hel del jobb innan vi går i mål. Ett exempel är de återstående asfaltarbetena som inleds vecka 16.

– Det handlar framför allt om att belägga det tre kilometer långa avsnittet närmast Skutberget där vi har breddat befintliga E18 med två nya körfält. Asfaltarbetena ska stå klara under andra veckan av maj, säger Segermo entreprenads projektchef Pär Tingström.

Ett annat stort jobb som pågår är uppsättning av alla räcken, både mitt- och sidoräcken. Det är extra omfattande eftersom delar av vägbygget passerar intill Karlstads och Hammarös huvudvattentäkt.

– Därför sätter vi upp speciella och lite högre räcken som ska stå emot tyngre fordon om de skulle vara på väg av vägen. Vi har även byggt täta diken som inte släpper ner farliga vätskor i marken om en lastbil eller tankbil skulle välta och börja läcka.

– Vi har lagt ner ett stort jobb på försiktighetsåtgärder för att säkra vattentäkten under byggtiden och även för att säkra Kattfjordens ytvattentäkt som vägen passerar genom, säger Pär Tingström.

Skyltar ska upp

Andra saker som ska göras den närmaste tiden vid vägbygget är bland annat uppsättande av skyltar, belysning vid de två trafikplatserna samt trafikkontrollplatsen och effektbelysning på broarna, fixande av slänter samt målning av väglinjer.

– Sträckan får förstås även viltstängsel och utförandet blir nytt med en tätare nedre del för att även förhindra småvilt från att ta sig upp på vägen.

Något som tydligt kommer att märkas för trafikanterna är sammankopplandet av den nya vägen med dagens E18 längst västerut på det sju kilometer länga avsnittet.

– Det är ett arbete som inleds efter påsk och fastän arbetet till stor del kommer att pågå under nätterna så kommer det att bli trafikstörningar även dagtid i cirka fyra veckor.

– Samtidigt som vi kopplar ihop vägarna ska vi lägga om körfältsindelningen cirka 500 m på dagens väg. Vi kommer att sätta upp en informationstavla för att informera för trafikanterna om störningarna, säger Pär Tingström.

Han konstaterar att man hittills har klarat sig undan trafiktillbud under byggtiden.

– Vi har satsat mycket på att skydda personalen. Det var en tuffare situation innan vi i höstas lade om trafiken på sträckan där vi har breddat med två körfält. Sedan dess har det blivit lugnare.

Positiva kommentarer

– Hela bygget har gått bra och alla jag har träffat har varit positiva till projektet. Jag vill ge en speciell eloge till Randviksborna som har varit väldigt tålmodiga med tanke på att deras in- och utfart har varit så påverkad av vägbygget, säger Pär Tingström.

Han är platschef för viltbron hos Karlstadsföretaget Segermo entreprenad som ansvarar för E18-bygget mellan Björkåsmotet och Skutberget.

Tidigt i tisdags morse drogs arbetet i gång med att gjuta viltbron eller faunapassagen som de också kallas. I dag finns det ett antal sådana broar i Sverige längs våra största vägar och fler är på gång.

– Vi började gjuta klockan fem på morgonen och räknar med att vara klara ungefär vid två på natten. Därefter ska ytan slipas klar och det arbetet är nog gjort på onsdag förmiddag, berättade Lars Andersson när NWT besökte byggarbetsplatsen på tisdagsförmiddagen.

Får växtlighet

Drygt 15 personer jobbade då intensivt med gjutningen av den 15 meter breda och 54 meter långa vilt- och motionsbron.

– Det krävs 650 kubikmeter betong för att gjuta överbyggnaden. Bron blir lite bredare än de två vanliga vägbroarna på den nya E18-sträckan.

– Den får träräcke med ett viltstängsel samt jordvallar och växtlighet i form av bland annat buskar och dessutom har experter anlitats för att hitta rätt utformning och vinklar så att djuren ska våga gå över den, säger Lars Andersson.

Men det är inte bara djur som ska kunna passera över bron.

– Nej, den ska även fungera som en bro för motionärer. Man ska både kunna gå och cykla över den. Därför ska vi anlägga en slingrande stig över bron. Det finns verkligen ett behov att knyta ihop de två friluftsområdena på respektive sida om E18, säger Lars Andersson.

Klar om sex veckor

Han är glad nu när viltbron snart är färdigställd – sex veckor återstår – efter att arbetena med den inleddes i slutet av förra sommaren.

– Gjutningen är kulmen på en stor laginsats.

Och det är även vad hela det stora vägbygget över Sörmon handlar om som runt 35 personer just nu jobbar med. Vägbygget inleddes på allvar hösten 2015 och med knappt tre månader kvar till att trafiken släpps på är man inne på upploppet med projektet.

– Vi följer tidsplanen helt tack vare god planering från alla inblandade och en tacksam vinter med lite snö, men det återstår förstås en hel del jobb innan vi går i mål. Ett exempel är de återstående asfaltarbetena som inleds vecka 16.

– Det handlar framför allt om att belägga det tre kilometer långa avsnittet närmast Skutberget där vi har breddat befintliga E18 med två nya körfält. Asfaltarbetena ska stå klara under andra veckan av maj, säger Segermo entreprenads projektchef Pär Tingström.

Ett annat stort jobb som pågår är uppsättning av alla räcken, både mitt- och sidoräcken. Det är extra omfattande eftersom delar av vägbygget passerar intill Karlstads och Hammarös huvudvattentäkt.

– Därför sätter vi upp speciella och lite högre räcken som ska stå emot tyngre fordon om de skulle vara på väg av vägen. Vi har även byggt täta diken som inte släpper ner farliga vätskor i marken om en lastbil eller tankbil skulle välta och börja läcka.

– Vi har lagt ner ett stort jobb på försiktighetsåtgärder för att säkra vattentäkten under byggtiden och även för att säkra Kattfjordens ytvattentäkt som vägen passerar genom, säger Pär Tingström.

Skyltar ska upp

Andra saker som ska göras den närmaste tiden vid vägbygget är bland annat uppsättande av skyltar, belysning vid de två trafikplatserna samt trafikkontrollplatsen och effektbelysning på broarna, fixande av slänter samt målning av väglinjer.

– Sträckan får förstås även viltstängsel och utförandet blir nytt med en tätare nedre del för att även förhindra småvilt från att ta sig upp på vägen.

Något som tydligt kommer att märkas för trafikanterna är sammankopplandet av den nya vägen med dagens E18 längst västerut på det sju kilometer länga avsnittet.

– Det är ett arbete som inleds efter påsk och fastän arbetet till stor del kommer att pågå under nätterna så kommer det att bli trafikstörningar även dagtid i cirka fyra veckor.

– Samtidigt som vi kopplar ihop vägarna ska vi lägga om körfältsindelningen cirka 500 m på dagens väg. Vi kommer att sätta upp en informationstavla för att informera för trafikanterna om störningarna, säger Pär Tingström.

Han konstaterar att man hittills har klarat sig undan trafiktillbud under byggtiden.

– Vi har satsat mycket på att skydda personalen. Det var en tuffare situation innan vi i höstas lade om trafiken på sträckan där vi har breddat med två körfält. Sedan dess har det blivit lugnare.

Positiva kommentarer

– Hela bygget har gått bra och alla jag har träffat har varit positiva till projektet. Jag vill ge en speciell eloge till Randviksborna som har varit väldigt tålmodiga med tanke på att deras in- och utfart har varit så påverkad av vägbygget, säger Pär Tingström.

Blir en 110-väg

Nya E18 över Sörmon är en sju kilometer lång fyrfältsväg med mitträcke. Närmast Karlstad breddas den befintliga vägen, medan resterande fyra kilometer kommer gå i en ny och sydligare sträckning utanför vattentäktområdet.

Vägen blir 21,5 meter bred och hastighetsgränsen sätts till 110 kilometer i timmen. Vägen öppnas den 12 juni. Kostnaden för projektet blir cirka 400 miljoner kronor.

En ny trafikplats vid Björkås har byggts som ersätter dagens. Mitt på sträckan anläggs trafikplatsen Sörmomotet där det även blir en rastplats. Den öppnas under våren 2018.

Källa: Trafikverket