2017-03-24 06:00

2017-04-21 06:28

Blev billigare än planerat

TRAFIK: Vägbygget över Sörmon höll sig väl inom budget – nu väntar ombyggnaden av sträckan fram till Bergvik

Trafikverkets projektledare Martin Bergvall är nöjd med hur arbetet med nya E18 har löpt.
– Det känns jättebra nu när vi har så kort tid kvar till att allting är klart. Budgeten håller. Ja, vi kommer till och med att lämna tillbaka cirka 20 procent av den.

Att man ligger så bra till ekonomiskt har flera förklaringar

– Det beror dels på en bra marknadssituation när det gäller kostnader och att vi hade lite kostnadsmarginal. Det innebär att vi kommer lämna tillbaka i storleksordningen 20 procent av de 440 miljoner kronor som vägbygget budgeterades från början, säger Martin Bergvall.

Den 12 juni släpps trafiken på längs den nya vägsträckan och den 9 juni arrangeras ett motionslopp där man får chansen att för första och enda gången får chansen att springa på nya E18.

– Det är IF Göta som kommer att hålla i trådarna för det evenemanget, säger Martin Bergvall.

Någon pampig invigning tre dagar senare blir det dock

– Nej, vi hade hoppats få till en ceremoni, men det fungerade inte med de vi ville bjuda in. I stället blir det en pressvisning den 23 maj då bland andra Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och Håkan Wennerström, chef för Trafikverkets västra region kommer att delta.

Nytt vägbygge startas

Under maj månad inleds även arbetet med att bygga om E18 mellan Fintatorp strax väster om Skutbergsmotet där det aktuella vägbygget slutar och Bergviksmotet cirka 200 meter öster om Ikea.

Vägsträckan ska förvandlas från vanlig landsväg till 1+1-väg med mittseparering i väntan på ett avklarande av vilken trafiklösning som ska väljas förbi Eriksberg.

– Upphandlingen pågår och i stället för mitträcke kommer vi att sätta upp betongfundament. De ger ett bättre skydd för vattentäkten och lite större flexibilitet om man vill flytta dem något.

– Det största arbetet längs den knappt två kilometer långa sträckan blir breddningen av bron över E18 vid Skutbergsmotet. Den ska bli knappt tre meter bredare på vardera sida om vägen, säger Martin Bergvall.

I november är det meningen att ombyggnaden ska stå klar till en kostnad av cirka 30 miljoner kronor. Då höjs hastigheten från dagens 80 till 90 kilometer i timmen.

När det gäller den fyrfiliga etappen över Sörmon kommer det att återstå en del arbeten även efter att trafiken har släppts på.

– Det handlar om bygget av rastplatsen, den nya anslutningsvägen från nya Björkåsmotet mot Vålberg och byggandet av gång- och cykelvägen parallellt med E18 mot Vålberg via Bomstad.

Allt klart våren 2018

Resten av sträckan fram till Björkås kommer den att gå på det som då blir gamla E18. Nuvarande Europavägen ska därför smalnas av när biltrafiken försvinner.

– Alla de här arbetena inklusive toppbeläggningen på den nybyggda fyrfältsvägen ska stå klara den sista maj 2018, säger Martin Bergvall.

Att man ligger så bra till ekonomiskt har flera förklaringar

– Det beror dels på en bra marknadssituation när det gäller kostnader och att vi hade lite kostnadsmarginal. Det innebär att vi kommer lämna tillbaka i storleksordningen 20 procent av de 440 miljoner kronor som vägbygget budgeterades från början, säger Martin Bergvall.

Den 12 juni släpps trafiken på längs den nya vägsträckan och den 9 juni arrangeras ett motionslopp där man får chansen att för första och enda gången får chansen att springa på nya E18.

– Det är IF Göta som kommer att hålla i trådarna för det evenemanget, säger Martin Bergvall.

Någon pampig invigning tre dagar senare blir det dock

– Nej, vi hade hoppats få till en ceremoni, men det fungerade inte med de vi ville bjuda in. I stället blir det en pressvisning den 23 maj då bland andra Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och Håkan Wennerström, chef för Trafikverkets västra region kommer att delta.

Nytt vägbygge startas

Under maj månad inleds även arbetet med att bygga om E18 mellan Fintatorp strax väster om Skutbergsmotet där det aktuella vägbygget slutar och Bergviksmotet cirka 200 meter öster om Ikea.

Vägsträckan ska förvandlas från vanlig landsväg till 1+1-väg med mittseparering i väntan på ett avklarande av vilken trafiklösning som ska väljas förbi Eriksberg.

– Upphandlingen pågår och i stället för mitträcke kommer vi att sätta upp betongfundament. De ger ett bättre skydd för vattentäkten och lite större flexibilitet om man vill flytta dem något.

– Det största arbetet längs den knappt två kilometer långa sträckan blir breddningen av bron över E18 vid Skutbergsmotet. Den ska bli knappt tre meter bredare på vardera sida om vägen, säger Martin Bergvall.

I november är det meningen att ombyggnaden ska stå klar till en kostnad av cirka 30 miljoner kronor. Då höjs hastigheten från dagens 80 till 90 kilometer i timmen.

När det gäller den fyrfiliga etappen över Sörmon kommer det att återstå en del arbeten även efter att trafiken har släppts på.

– Det handlar om bygget av rastplatsen, den nya anslutningsvägen från nya Björkåsmotet mot Vålberg och byggandet av gång- och cykelvägen parallellt med E18 mot Vålberg via Bomstad.

Allt klart våren 2018

Resten av sträckan fram till Björkås kommer den att gå på det som då blir gamla E18. Nuvarande Europavägen ska därför smalnas av när biltrafiken försvinner.

– Alla de här arbetena inklusive toppbeläggningen på den nybyggda fyrfältsvägen ska stå klara den sista maj 2018, säger Martin Bergvall.