2017-03-10 06:00

2017-03-10 06:00

A-traktorer ska besiktigas

TRAFIK

Från och med den 20 maj 2018 införs kontrollbesiktning även för a-traktorer och epa-traktorer.

Det har regeringen beslutat.

Tidigare har besiktningar bara behövt göras när fordonet har registrerats.

Det har regeringen beslutat.

Tidigare har besiktningar bara behövt göras när fordonet har registrerats.