2017-02-24 06:00

2017-02-24 06:00

Färre tågförseningar med Citybanan

STOCKHOLM: Hammaröbon Kenth Carlsson är Trafikverkets projektledare för övertagandet av jättesatsningen på en ny järnvägstunnel under huvudstaden

Den 10 juli invigs den sex kilometer långa pendeltågstunneln Citybanan under Stockholm. Det kommer att göra mycket för framkomligheten.
– Kapaciteten fördubblas och förseningarna till och från bland annat Värmland blir betydligt färre, säger Kenth Carlsson från Hammarö som är spindeln i nätet vid övertagandet av miljardprojektet hos Trafikverket.

För 146 år sedan, 1871, invigdes den så kallade sammanbindningsbanan, två järnvägsspår mellan Norra Bantorget och Södra Bantorget som numera har bytt namn till Medborgarplatsen.

Bansträckningen förbinder den norra och södra järnvägstrafiken i Stockholm och kallas Getingmidjan på grund av de få spåren och den stora mängden trafik.

Det är här som många av förseningarna i järnvägssystemet skapas när alla godståg, fjärrtåg, regiontåg och pendeltåg ska samsas med varandra.

– Ja, på de här två spåren passerar hela 550 tåg per dygn, varav 60 procent är pendeltåg. Det är samtidigt Sveriges mest signaltäta sträcka och därför är den extra känslig och dessutom passerar cirka 80 procent av all tågtrafik i landet förbi här.

– Därför är det verkligen inget lokalt Stockholmsprojekt det handlar om när vi nu bygger Citybanan, säger projektets informationschef Eva Rådmark Herrder när NWT träffar henne och Kenth Carlsson på projektkontoret ett stenkast från Stockholm Central.

Nya förutsättningar

Citybanan är ett gigantiskt infrastrukturprojekt, Sveriges just nu näst största efter Förbifart Stockholm – den två mil långa E4-tunneln runt huvudstaden. Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel som i ett trollslag ska skapa helt andra förutsättningar för tågtrafiken.

– Den går från Stockholm Södra till Tomteboda och består av ett dubbelspår samt två nya pendeltågsstationer; Stockholm City och Stockholm Odenplan samtidigt som det även blir trafik förbi befintliga Stockholm Södra och när pendeltågstarfiken separeras med den övriga tågtrafiken fördubblas kapaciteten.

– Det innebär att förseningarna till och från bland annat Värmland blir betydligt färre än i dag. Samtidigt betyder det att trängseln på Stockholm central minskas rejält när pendeltågsresenärerna får egna stationer.

– Stockholm City blir Sveriges största station sett till antalet resenärer och en av de största i Europa, säger Kenth Carlsson, Trafikverkets projektledare för övertagandet av Citybanan.

Invigning i juli

16,8 miljarder kronor kostar den stora satsningen som påbörjades i januari 2009 och om bara några månader, den 10 juli, släpps trafiken på i bergtunnlarna under centrala Stockholm.

– Vi ligger faktiskt lite före tidplanen och strax under budget och det känns skönt med kort tid kvar av projektet, säger Eva Rådmark Herrder som har varit med sedan starten.

Kenth Carlsson från Hammarö kom med lite senare i byggprocessen.

– Jag blev tillfrågad hösten 2012 och började jobba med Citybanan i januari 2013. Jag är inhyrd från konsultbolaget Xmentors kontor i Karlstad och min arbetsuppgift är att fungera som projektledare för Trafikverket för övertagandet av Citybanan.

– Anledningen till att jag nog blev vald berodde nog på att jag hade samma arbetsuppgift i samband med byggandet av Citytunneln i Malmö och hade samlat på mig många viktiga erfarenheter därifrån, säger han.

Gjorde förstudie

Kenth Carlsson började precis som där med att göra en nio månader lång förstudie av projektet för att ta reda på alla fakta om förutsättningarna av bygget i Stockholm.

– Det är så komplext och berör så många intressenter. Därefter föreslog jag för Trafikverket att vi skulle starta ett övertagandeprojekt. När det är en så stor satsning fungerar inte de vanliga rutinerna.

– Vi valde ganska snart även ut datumet för trafikstart som har satts till den 10 juli i år och att inleda ett nära samarbete med Storstockholms lokaltrafik, SL och landstinget som äger SL och som blir ägare till de två nya stationerna medan Trafikverket kommer att äga tunnlarna.

Som projektledare jobbar Kenth Carlsson och hans stab som består av ett tiotal personer även med koordinering mellan Citybanan och andra pågående projekt i Stockholm och genomför förslag till lösningar på en mängd andra problem som uppstår under byggprocessen, bland annat alla tekniska detaljer.

Många ska utbildas

– Det handlar exempelvis om att samordna arbetet mellan Trafikverkets och SL:s nya trafikledningscentraler. De ska sköta trafikledning och övervakning av tunnlarna och upphandling av kontrakt för underhåll av anläggningarna, utbildning av alla kategorier som berörs av Citybanan, till exempel SL-förare, flera tusen, som ska köra tågen samt blåljuspersonal som behöver känna tunnlarna och systemen om olyckan är framme.

– Vi har även jobbat med underhållsplaneringssystem och mottagning av alla tekniska delar som nu ska testas ut, bland annat radio-, larm- och passagesystem och datakommunikation, säger han.

Kenth Carlsson har verkligen haft fullt upp med att se till att alla detaljer ska fungera och se till att eventuella problem löses.

– Jag fungerar lite som spindeln i nätet för Trafikverkets del i övertagandet av jätteprojektet och har trivts väldigt bra. Det är fantastiskt roligt och stimulerande att jobba med Citybanan och man träffar samtidigt väldigt mycket människor.

”Väldigt utmanade”

Eva Rådmark Herrder håller med.

– Ja, det här är det roligaste jag har gjort. Det är ett unikt och väldigt utmanande projekt som berör så många människor. Jag har fått vara kreativ hela tiden för att lösa olika saker och vi har samtidigt fått ta väldigt mycket hänsyn till närboende, byggnader och miljön.

– Det handlar till exempel om sprängningar och annat arbete och därför har det varit oerhört viktigt att berätta för allmänheten vad vi gör i samband med bygget.

– Informationsmöten har varit viktigast och vi har även haft en rullande infobuss, skickat elektroniska nyhetsbrev och bjudit in till visningar, något som har varit otroligt populärt, bland annat hade vi 10 000 besökare när vi visade upp bygget av den nya pendeltågsstationen på Odenplan, berättar hon.

Men nu är projektet snart i mål. Om knappt fem månader kör de första tågen genom Citybanans tunnlar och nu pågår de sista arbetena för att färdigställa allting.

Enorma ytor

Vi beger oss ner i underjorden till den nya stationen Stockholm City som ligger tvärs över Vasagatan för Stockholm Central. Nedgången sker i nybyggda hotellet Scandic Continental. Här 40 meter under marken väntar enorma ytor på att tas i anspråk av cirka 250 000 pendeltågsresenärer varje dag.

– Det som är kvar att göra är att installera klart alla rulltrappor, färdigställa en del teknisk utrustning och att sätta upp ytterligare lite konst. Vi har gjort en stor satsning på utsmyckning där 14 konstnärer bidrar med större och mindre verk, säger Eva Rådmark Herrder medan vi vandrar längs den 255 meter långa perrongen.

– Här finns inga öppna ytor mot tågen, utan det är plattformsväggar som öppnar sig när tågen har stannat. Det är bra både för luftkvaliteten och säkerheten och den här stationen och Stockholm Odenplan är först i Sverige med det här systemet och vi är först i världen med detta i så tung järnvägstrafik, säger Kenth Carlsson.

Allt ska provas

Via trappor och hissar tar vi oss ännu djupare ner under Stockholm. Till de service-, räddnings-, arbets- och tillfartstunnlar som har byggts intill Citybanan.

– De behövs för att anläggningen ska fungera. 21 tvärtunnlar har byggts för att allmänheten ska kunna evakueras om något händer inne i tågtunneln, säger Eva Rådmark Herrder när vi går djupt nere under Stockholms gator.

– Den 31 mars tar Trafikverket över tunnel och järnväg och under april och maj ska alla system provas ut och tågen provköras så att allt fungerar, säger Kenth Carlsson

– Och den 10 juli är det dags för vår stora invigning. Då är det meningen att någon från kungahuset ska klippa bandet, men det är ännu inte klart vem det blir, säger Eva Rådmark Herrder.

Men innan dess, den 25 mars, arrangeras det ett åtta kilometer långt motionslopp. Två kilometer springs ovan jord och sex kilometer nere i servicetunnlarna. 40 000 platser finns och ungefär 30 000 personer är redan anmälda.

För 146 år sedan, 1871, invigdes den så kallade sammanbindningsbanan, två järnvägsspår mellan Norra Bantorget och Södra Bantorget som numera har bytt namn till Medborgarplatsen.

Bansträckningen förbinder den norra och södra järnvägstrafiken i Stockholm och kallas Getingmidjan på grund av de få spåren och den stora mängden trafik.

Det är här som många av förseningarna i järnvägssystemet skapas när alla godståg, fjärrtåg, regiontåg och pendeltåg ska samsas med varandra.

– Ja, på de här två spåren passerar hela 550 tåg per dygn, varav 60 procent är pendeltåg. Det är samtidigt Sveriges mest signaltäta sträcka och därför är den extra känslig och dessutom passerar cirka 80 procent av all tågtrafik i landet förbi här.

– Därför är det verkligen inget lokalt Stockholmsprojekt det handlar om när vi nu bygger Citybanan, säger projektets informationschef Eva Rådmark Herrder när NWT träffar henne och Kenth Carlsson på projektkontoret ett stenkast från Stockholm Central.

Nya förutsättningar

Citybanan är ett gigantiskt infrastrukturprojekt, Sveriges just nu näst största efter Förbifart Stockholm – den två mil långa E4-tunneln runt huvudstaden. Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel som i ett trollslag ska skapa helt andra förutsättningar för tågtrafiken.

– Den går från Stockholm Södra till Tomteboda och består av ett dubbelspår samt två nya pendeltågsstationer; Stockholm City och Stockholm Odenplan samtidigt som det även blir trafik förbi befintliga Stockholm Södra och när pendeltågstarfiken separeras med den övriga tågtrafiken fördubblas kapaciteten.

– Det innebär att förseningarna till och från bland annat Värmland blir betydligt färre än i dag. Samtidigt betyder det att trängseln på Stockholm central minskas rejält när pendeltågsresenärerna får egna stationer.

– Stockholm City blir Sveriges största station sett till antalet resenärer och en av de största i Europa, säger Kenth Carlsson, Trafikverkets projektledare för övertagandet av Citybanan.

Invigning i juli

16,8 miljarder kronor kostar den stora satsningen som påbörjades i januari 2009 och om bara några månader, den 10 juli, släpps trafiken på i bergtunnlarna under centrala Stockholm.

– Vi ligger faktiskt lite före tidplanen och strax under budget och det känns skönt med kort tid kvar av projektet, säger Eva Rådmark Herrder som har varit med sedan starten.

Kenth Carlsson från Hammarö kom med lite senare i byggprocessen.

– Jag blev tillfrågad hösten 2012 och började jobba med Citybanan i januari 2013. Jag är inhyrd från konsultbolaget Xmentors kontor i Karlstad och min arbetsuppgift är att fungera som projektledare för Trafikverket för övertagandet av Citybanan.

– Anledningen till att jag nog blev vald berodde nog på att jag hade samma arbetsuppgift i samband med byggandet av Citytunneln i Malmö och hade samlat på mig många viktiga erfarenheter därifrån, säger han.

Gjorde förstudie

Kenth Carlsson började precis som där med att göra en nio månader lång förstudie av projektet för att ta reda på alla fakta om förutsättningarna av bygget i Stockholm.

– Det är så komplext och berör så många intressenter. Därefter föreslog jag för Trafikverket att vi skulle starta ett övertagandeprojekt. När det är en så stor satsning fungerar inte de vanliga rutinerna.

– Vi valde ganska snart även ut datumet för trafikstart som har satts till den 10 juli i år och att inleda ett nära samarbete med Storstockholms lokaltrafik, SL och landstinget som äger SL och som blir ägare till de två nya stationerna medan Trafikverket kommer att äga tunnlarna.

Som projektledare jobbar Kenth Carlsson och hans stab som består av ett tiotal personer även med koordinering mellan Citybanan och andra pågående projekt i Stockholm och genomför förslag till lösningar på en mängd andra problem som uppstår under byggprocessen, bland annat alla tekniska detaljer.

Många ska utbildas

– Det handlar exempelvis om att samordna arbetet mellan Trafikverkets och SL:s nya trafikledningscentraler. De ska sköta trafikledning och övervakning av tunnlarna och upphandling av kontrakt för underhåll av anläggningarna, utbildning av alla kategorier som berörs av Citybanan, till exempel SL-förare, flera tusen, som ska köra tågen samt blåljuspersonal som behöver känna tunnlarna och systemen om olyckan är framme.

– Vi har även jobbat med underhållsplaneringssystem och mottagning av alla tekniska delar som nu ska testas ut, bland annat radio-, larm- och passagesystem och datakommunikation, säger han.

Kenth Carlsson har verkligen haft fullt upp med att se till att alla detaljer ska fungera och se till att eventuella problem löses.

– Jag fungerar lite som spindeln i nätet för Trafikverkets del i övertagandet av jätteprojektet och har trivts väldigt bra. Det är fantastiskt roligt och stimulerande att jobba med Citybanan och man träffar samtidigt väldigt mycket människor.

”Väldigt utmanade”

Eva Rådmark Herrder håller med.

– Ja, det här är det roligaste jag har gjort. Det är ett unikt och väldigt utmanande projekt som berör så många människor. Jag har fått vara kreativ hela tiden för att lösa olika saker och vi har samtidigt fått ta väldigt mycket hänsyn till närboende, byggnader och miljön.

– Det handlar till exempel om sprängningar och annat arbete och därför har det varit oerhört viktigt att berätta för allmänheten vad vi gör i samband med bygget.

– Informationsmöten har varit viktigast och vi har även haft en rullande infobuss, skickat elektroniska nyhetsbrev och bjudit in till visningar, något som har varit otroligt populärt, bland annat hade vi 10 000 besökare när vi visade upp bygget av den nya pendeltågsstationen på Odenplan, berättar hon.

Men nu är projektet snart i mål. Om knappt fem månader kör de första tågen genom Citybanans tunnlar och nu pågår de sista arbetena för att färdigställa allting.

Enorma ytor

Vi beger oss ner i underjorden till den nya stationen Stockholm City som ligger tvärs över Vasagatan för Stockholm Central. Nedgången sker i nybyggda hotellet Scandic Continental. Här 40 meter under marken väntar enorma ytor på att tas i anspråk av cirka 250 000 pendeltågsresenärer varje dag.

– Det som är kvar att göra är att installera klart alla rulltrappor, färdigställa en del teknisk utrustning och att sätta upp ytterligare lite konst. Vi har gjort en stor satsning på utsmyckning där 14 konstnärer bidrar med större och mindre verk, säger Eva Rådmark Herrder medan vi vandrar längs den 255 meter långa perrongen.

– Här finns inga öppna ytor mot tågen, utan det är plattformsväggar som öppnar sig när tågen har stannat. Det är bra både för luftkvaliteten och säkerheten och den här stationen och Stockholm Odenplan är först i Sverige med det här systemet och vi är först i världen med detta i så tung järnvägstrafik, säger Kenth Carlsson.

Allt ska provas

Via trappor och hissar tar vi oss ännu djupare ner under Stockholm. Till de service-, räddnings-, arbets- och tillfartstunnlar som har byggts intill Citybanan.

– De behövs för att anläggningen ska fungera. 21 tvärtunnlar har byggts för att allmänheten ska kunna evakueras om något händer inne i tågtunneln, säger Eva Rådmark Herrder när vi går djupt nere under Stockholms gator.

– Den 31 mars tar Trafikverket över tunnel och järnväg och under april och maj ska alla system provas ut och tågen provköras så att allt fungerar, säger Kenth Carlsson

– Och den 10 juli är det dags för vår stora invigning. Då är det meningen att någon från kungahuset ska klippa bandet, men det är ännu inte klart vem det blir, säger Eva Rådmark Herrder.

Men innan dess, den 25 mars, arrangeras det ett åtta kilometer långt motionslopp. Två kilometer springs ovan jord och sex kilometer nere i servicetunnlarna. 40 000 platser finns och ungefär 30 000 personer är redan anmälda.

Kostar 16,8 miljarder kronor

Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm. Den går mellan Tomteboda till Stockholm Södra.

I projektet ingår även en sänktunnel i Riddarfjärden och en ny järnvägsbro mellan Årsta och Älvsjö som fungerar som en gigantisk växel.

Två nya stationer har byggts; Stockholm City tvärs över gatan för Stockholm Central och Odenplan som ersätter stationen Karlberg som läggs ner. Båda kopplas samman med tunnelbanenätet.

I den nya tunneln som har dubbelspår ska bara pendeltågen gå (vanliga tåg kan göra det vid behov) och därmed dubblas kapaciteten i Stockholm och gör tågsystemet mycket mindre känsligt för förseningar.

Kostnaden för projektet är 16,8 miljarder kronor där Trafikverket står för 10 miljarder, Uppland, Västmanland, Sörmland och Östergötland bidrar med 2 miljarder och Stockholms stad och Stockholms läns landsting står för 4,8 miljarder.

Trafiköppning sker den 10 juli.

Källa: Trafikverket