2016-09-16 19:09

2016-09-16 19:10

Bättre stråk Stockholm–Oslo

TRAFIK

Region Värmland deltar i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie som syftar till att samla in gemensamma målbilder och lösningar till sträckan Stockholm–Oslo.

Åtgärdsvalsstudien genomförs på grund av att det finns problem med bristande tillgänglighet och punktlighet för personresor. Även för att det transporteras mängder gods på stråket och att infrastrukturen är hårt belastad.

Aktörer från näringslivet och den offentliga sektorn, längs hela stråket, kommer samlas under hösten vid två tillfällen för att diskutera sträckan. Under första tillfället diskuteras brister, behov och mål. Under andra tillfället diskuteras vilka åtgärder som kan vara aktuella. Runt årsskiftet kommer Trafikverket presentera en delrapport med rekommenderade åtgärder.

Åtgärdsvalsstudien genomförs på grund av att det finns problem med bristande tillgänglighet och punktlighet för personresor. Även för att det transporteras mängder gods på stråket och att infrastrukturen är hårt belastad.

Aktörer från näringslivet och den offentliga sektorn, längs hela stråket, kommer samlas under hösten vid två tillfällen för att diskutera sträckan. Under första tillfället diskuteras brister, behov och mål. Under andra tillfället diskuteras vilka åtgärder som kan vara aktuella. Runt årsskiftet kommer Trafikverket presentera en delrapport med rekommenderade åtgärder.