2016-04-27 06:00

2016-04-27 06:00

Starkt framåt för ekomat

KONSUMENT: Alla är inte positiva till den ökade produktionen

Svenskarna ligger i topp i världen när det gäller att handla ekologiskt. Allt fler väljer eko i affären och regeringen vill öka produktionen av ekomat. Men det finns också kritiska röster i forskarvärlden som menar att det inte är bättre varken för miljön eller hälsan.

Förra året handlade vi ekomat för 21,5 miljarder kronor, ekologiska varor stod för 7,7 procent av den totala livsmedelsförsäljningen, visar statistik från Ekoweb. Endast våra danska grannar i söder är strået vassare med 8,3 procent. Ekohandeln blomstrar och regeringen vill bidra till att öka produktionen och konsumtionen av ekologiska livsmedel i Sverige.

Maria Wivstad är föreståndare för EPOK, Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Hon ser positivt på att den ekologiska trenden håller i sig, även om det återstår mycket att förbättra.

Miljö och gifter

– Att handla ekologiskt är generellt ett bra miljöval. Inte minst eftersom man inom ekologiskt jordbruk arbetar med konkreta mål för att göra produktionen mer hållbar.

– Jag menar att eko fungerar som en drivkraft för förbättring av all produktion. Flera nyligen publicerade vetenskapliga genomgångar visar att det ekologiska jordbruket sammantaget är mer miljövänligt än dagens konventionella jordbruk.

Förutom miljön ser hon också andra skäl till att välja eko.

– Exponeringen av bekämpningsmedel minskar, både för oss konsumenter och för dem som arbetar i produktionen. En annan aspekt är att djuren i den ekologiska produktionen har större ytor att röra sig på, får vara ute och har större möjligheter till naturligt beteende, säger Maria.

Är ekologisk mat nyttigare?

– Det finns inget vetenskapligt bevis för det. Man har kunnat se ett högre innehåll av C-vitamin eller antioxidanter i vissa produkter och att ekomjölken har en bättre fettsyrasammansättning. Men hälsoeffekterna av ekologisk mat jämfört med konventionellt odlad mat är mycket svårt att studera då det är så mycket annat som spelar in.

Ifrågasätter

Men forskarna är inte eniga om att ökad ekologisk produktion är rätt väg att gå. Forskaren Holger Kirchmann, även han från SLU, har under lång tid ifrågasatt nyttan av ekologisk odling och också gett ut boken ”Den ekologiska drömmen” tillsammans med forskarkollegorna Lars Bergström och Thomas Kätterer samt tidigare programchefen Rune Andersson.

– Våra studier visar att ekologisk odling varken ger bättre livsmedel eller är bättre för miljön, säger Holger Kirchmann.

En av deras största invändningar mot ekologisk odling är att det ger mindre skördar och därmed mindre livsmedel på den åkerareal vi har i dag vilket i stället leder till en ökad import.

Även rädslan för gifter i maten är starkt överdriven, enligt forskargruppen.

Laddad fråga

– Man måste göra en korrekt riskbedömning. Naturliga gifter finns i både ekologisk och konventionellt odlad mat. En kopp kaffe innehåller till exempel mer gift än vad man får i sig av bekämpningsmedel via maten under ett helt år.

– Hela frågan är laddad. Det finns en stark tro att det naturliga alltid är det bästa. Men jordbrukssystem är människoskapade ekosystem och inte naturliga. Vi kontrollerar och styr naturen genom val av växter, jordbearbetning, sådd, gödsling, kalkning och slutligen skörd för att få mat.

För den enskilda konsumenten är det mycket att ta ställning till, och valet i mataffären är inte alltid lätt. Men att ekologiskt är på stark framfart i Sverige och att den utvecklingen verkar fortsätta är det ingen tvekan om.

Förra året handlade vi ekomat för 21,5 miljarder kronor, ekologiska varor stod för 7,7 procent av den totala livsmedelsförsäljningen, visar statistik från Ekoweb. Endast våra danska grannar i söder är strået vassare med 8,3 procent. Ekohandeln blomstrar och regeringen vill bidra till att öka produktionen och konsumtionen av ekologiska livsmedel i Sverige.

Maria Wivstad är föreståndare för EPOK, Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Hon ser positivt på att den ekologiska trenden håller i sig, även om det återstår mycket att förbättra.

Miljö och gifter

– Att handla ekologiskt är generellt ett bra miljöval. Inte minst eftersom man inom ekologiskt jordbruk arbetar med konkreta mål för att göra produktionen mer hållbar.

– Jag menar att eko fungerar som en drivkraft för förbättring av all produktion. Flera nyligen publicerade vetenskapliga genomgångar visar att det ekologiska jordbruket sammantaget är mer miljövänligt än dagens konventionella jordbruk.

Förutom miljön ser hon också andra skäl till att välja eko.

– Exponeringen av bekämpningsmedel minskar, både för oss konsumenter och för dem som arbetar i produktionen. En annan aspekt är att djuren i den ekologiska produktionen har större ytor att röra sig på, får vara ute och har större möjligheter till naturligt beteende, säger Maria.

Är ekologisk mat nyttigare?

– Det finns inget vetenskapligt bevis för det. Man har kunnat se ett högre innehåll av C-vitamin eller antioxidanter i vissa produkter och att ekomjölken har en bättre fettsyrasammansättning. Men hälsoeffekterna av ekologisk mat jämfört med konventionellt odlad mat är mycket svårt att studera då det är så mycket annat som spelar in.

Ifrågasätter

Men forskarna är inte eniga om att ökad ekologisk produktion är rätt väg att gå. Forskaren Holger Kirchmann, även han från SLU, har under lång tid ifrågasatt nyttan av ekologisk odling och också gett ut boken ”Den ekologiska drömmen” tillsammans med forskarkollegorna Lars Bergström och Thomas Kätterer samt tidigare programchefen Rune Andersson.

– Våra studier visar att ekologisk odling varken ger bättre livsmedel eller är bättre för miljön, säger Holger Kirchmann.

En av deras största invändningar mot ekologisk odling är att det ger mindre skördar och därmed mindre livsmedel på den åkerareal vi har i dag vilket i stället leder till en ökad import.

Även rädslan för gifter i maten är starkt överdriven, enligt forskargruppen.

Laddad fråga

– Man måste göra en korrekt riskbedömning. Naturliga gifter finns i både ekologisk och konventionellt odlad mat. En kopp kaffe innehåller till exempel mer gift än vad man får i sig av bekämpningsmedel via maten under ett helt år.

– Hela frågan är laddad. Det finns en stark tro att det naturliga alltid är det bästa. Men jordbrukssystem är människoskapade ekosystem och inte naturliga. Vi kontrollerar och styr naturen genom val av växter, jordbearbetning, sådd, gödsling, kalkning och slutligen skörd för att få mat.

För den enskilda konsumenten är det mycket att ta ställning till, och valet i mataffären är inte alltid lätt. Men att ekologiskt är på stark framfart i Sverige och att den utvecklingen verkar fortsätta är det ingen tvekan om.

  • Annika Forsell

Det säljer mest

Här är de ekologiska produkter som säljer mest:

Grönsaker

Frukt

Mjölk

Oljor/fetter

Torkade frukter/nötter/bär

Müsli/Flingor/Gröt

Vin

 

Källa: Snabba svar.se