2017-07-08 06:00

2017-07-10 07:47

Sveriges mest onödiga problem

KRÖNIKA

I nästan tio år arbetade jag på de hemlösas tidning, Faktum.

Hemlöshet är det mest onödiga sociala problem vi har i Sverige. Komplext, eftersom så många olika grupper drabbas, men likafullt ett onödigt problem.

Det finns indikationer på att antalet människor i hemlöshet har ökat sedan den senaste nationella kartläggningen redovisades 2011. Då var det drygt 34 000 personer som rapporterades som hemlösa, och den siffran var förmodligen i underkant.

Hur det ser ut nu får vi veta i november, när den nationella kartläggning som Socialstyrelsen gjorde i maj ska redovisas. Min gissning är att vi kommer se en rejäl ökning.


Här bredvid kan ni läsa om en familj som blir bostadslös i augusti. Ni tänker kanske att det är något lurt, för redigt folk drabbas inte av hemlöshet.

NI har tyvärr fel. Barnfamiljer är i dag en av de snabbast växande grupperna hemlösa. Långt ifrån alla dras med drogmissbruk.

Det är extra orimligt att barn blir hemlösa. Barn döms till hemlöshet, socialt utanförskap och psykisk ohälsa, bara för att de råkade få struliga föräldrar. Eller för att deras familj hade otur. Det är en tragedi för barnen som drabbas, och det är en samhällsekonomisk katastrof för oss andra, för människor som mår dåligt är dyra i drift.

Paradoxalt nog har man bättre chanser att få hjälp om man är missbrukare. Saknar man drogproblem, och 'bara' är hemlös, då finns det sällan hjälp att få. Så är det för insändarfamiljen. De har fått veta att de kan ta in på hotell, eftersom de ju jobbar. Hotell? Hur länge klarar man det innan ekonomin är körd i botten? Vad händer sedan? Ingen vet.


Jag har träffat barn som bor året runt på campingplatser och vandrarhem. Det finns tusentals sådana barn i Sverige, både svenska och nysvenska. De mår inte bra, de där barnen. Inte nu, och inte sedan när de blir äldre.

I torsdags berättade barnminister Åsa Regnér att barnkonventionen ska bli lag i Sverige 2020.

Då blir det kanske svårare att sätta barn i hemlöshet.

Jag hoppas det.

Hemlöshet är det mest onödiga sociala problem vi har i Sverige. Komplext, eftersom så många olika grupper drabbas, men likafullt ett onödigt problem.

Det finns indikationer på att antalet människor i hemlöshet har ökat sedan den senaste nationella kartläggningen redovisades 2011. Då var det drygt 34 000 personer som rapporterades som hemlösa, och den siffran var förmodligen i underkant.

Hur det ser ut nu får vi veta i november, när den nationella kartläggning som Socialstyrelsen gjorde i maj ska redovisas. Min gissning är att vi kommer se en rejäl ökning.


Här bredvid kan ni läsa om en familj som blir bostadslös i augusti. Ni tänker kanske att det är något lurt, för redigt folk drabbas inte av hemlöshet.

NI har tyvärr fel. Barnfamiljer är i dag en av de snabbast växande grupperna hemlösa. Långt ifrån alla dras med drogmissbruk.

Det är extra orimligt att barn blir hemlösa. Barn döms till hemlöshet, socialt utanförskap och psykisk ohälsa, bara för att de råkade få struliga föräldrar. Eller för att deras familj hade otur. Det är en tragedi för barnen som drabbas, och det är en samhällsekonomisk katastrof för oss andra, för människor som mår dåligt är dyra i drift.

Paradoxalt nog har man bättre chanser att få hjälp om man är missbrukare. Saknar man drogproblem, och 'bara' är hemlös, då finns det sällan hjälp att få. Så är det för insändarfamiljen. De har fått veta att de kan ta in på hotell, eftersom de ju jobbar. Hotell? Hur länge klarar man det innan ekonomin är körd i botten? Vad händer sedan? Ingen vet.


Jag har träffat barn som bor året runt på campingplatser och vandrarhem. Det finns tusentals sådana barn i Sverige, både svenska och nysvenska. De mår inte bra, de där barnen. Inte nu, och inte sedan när de blir äldre.

I torsdags berättade barnminister Åsa Regnér att barnkonventionen ska bli lag i Sverige 2020.

Då blir det kanske svårare att sätta barn i hemlöshet.

Jag hoppas det.

  • Malin Kling Uddgren