2017-02-25 06:00

2017-02-25 06:00

Snön räcker för Vasaloppet i år – men sen då?

HELG

Sveriges största folkvandring per skidor har inletts. Under den närmaste veckan ska 65 000 skidrännare nå Vasaloppsmålet i Mora.

Värdet av denna massrörelse kan inte nog uppskattas. Det är den enskilt största folkhälsoinsats som görs i det här landet. Men på sikt är det en hotad massrörelse. En grundförutsättning för Vasaloppet är att det finns det vita guldet att åka på. Ja, det räcker den här gången. Jag har testat Vasaloppsspåren i veckan. Det är inget överdåd med snö men det klarar sig även om blåbärsriset sticker fram här och var. Problemet för Vasaloppet på sikt är just snön. Den är i avtagande även i norra Dalarna. Därför måste Vasaloppet producera mängder med konstsnö. I år är det konstsnö på de fyra sista milen mot Mora. Varje konstsnömil kostar en miljon att producera och lägga ut. Ekonomiskt klarar Vasaloppet att konstsnöbelägga alla de nio milen mellan Sälen och Mora.

Som ett av världens största idrottsarrangemang har också Vasaloppet lagt sig vinn om att vara en förebild på miljöområdet. Sedan 2006 är det miljömärkt. Den åkare som i år blir påkommen med att slänga skräp efter spåret utanför de sju speciella skräpzonerna får ett tidstillägg på 15 minuter. Sett ur ett miljöperspektiv är det naturligtvis inte lämpligt att göra en massa konstsnö. Det är arrangörerna väl medvetna om. Av kostnaden för snötillverkningen ligger 90 procent på kontot för transport av snön. Vi kanske får finna oss i att det blir ett och annat inställt Vasalopp i framtiden trots att det skulle kunna gå att säkra på artificiell väg.

Vasaloppsarrangörerna har varit kloka nog att inse att detta kan inträffa. Att ställa in Vasaloppet är en ekonomisk käftsmäll. Det är därför som det numer finns en räcka sommaraktiviteter mellan Sälen och Mora: Ultravasan, Cykelvasan och Stafettvasan. De är en buffert om kung Bore skulle svika vintertävlingarna.

Det 93:e Vasaloppet må vara traditionsrikt så det heter duga men arrangörerna bjuder också på en nyhet av det mer äventyrliga slaget. Fredagen den 3 mars åks det i nattmörker mellan Sälen och Mora i den första Nattvasan. De 1500 startplatserna tog slut på 90 sekunder. Det vittnar om vilken dragningskraft de nio milen mellan Sälen och Mora har på oss.

Värdet av denna massrörelse kan inte nog uppskattas. Det är den enskilt största folkhälsoinsats som görs i det här landet. Men på sikt är det en hotad massrörelse. En grundförutsättning för Vasaloppet är att det finns det vita guldet att åka på. Ja, det räcker den här gången. Jag har testat Vasaloppsspåren i veckan. Det är inget överdåd med snö men det klarar sig även om blåbärsriset sticker fram här och var. Problemet för Vasaloppet på sikt är just snön. Den är i avtagande även i norra Dalarna. Därför måste Vasaloppet producera mängder med konstsnö. I år är det konstsnö på de fyra sista milen mot Mora. Varje konstsnömil kostar en miljon att producera och lägga ut. Ekonomiskt klarar Vasaloppet att konstsnöbelägga alla de nio milen mellan Sälen och Mora.

Som ett av världens största idrottsarrangemang har också Vasaloppet lagt sig vinn om att vara en förebild på miljöområdet. Sedan 2006 är det miljömärkt. Den åkare som i år blir påkommen med att slänga skräp efter spåret utanför de sju speciella skräpzonerna får ett tidstillägg på 15 minuter. Sett ur ett miljöperspektiv är det naturligtvis inte lämpligt att göra en massa konstsnö. Det är arrangörerna väl medvetna om. Av kostnaden för snötillverkningen ligger 90 procent på kontot för transport av snön. Vi kanske får finna oss i att det blir ett och annat inställt Vasalopp i framtiden trots att det skulle kunna gå att säkra på artificiell väg.

Vasaloppsarrangörerna har varit kloka nog att inse att detta kan inträffa. Att ställa in Vasaloppet är en ekonomisk käftsmäll. Det är därför som det numer finns en räcka sommaraktiviteter mellan Sälen och Mora: Ultravasan, Cykelvasan och Stafettvasan. De är en buffert om kung Bore skulle svika vintertävlingarna.

Det 93:e Vasaloppet må vara traditionsrikt så det heter duga men arrangörerna bjuder också på en nyhet av det mer äventyrliga slaget. Fredagen den 3 mars åks det i nattmörker mellan Sälen och Mora i den första Nattvasan. De 1500 startplatserna tog slut på 90 sekunder. Det vittnar om vilken dragningskraft de nio milen mellan Sälen och Mora har på oss.

  • Olov Öström