2017-06-23 06:00

2017-06-23 06:00

Hästar som blodgivare - ett livsviktigt uppdrag

HELSINGBORG: Evidensia specialisthästsjukhus ett av få med blodcentral för häst

Om olyckan är framme kan några liter blod vara livsavgörande – det gäller även för våra hästar.
– Hästar som blodgivare är ganska ovanligt i jämförelse med hund och katt som har blodbanker och många fasta givare på nästan alla större djursjukhus i hela Sverige, säger veterinär Anna Bohlin.

Evidensia specialisthästsjukhus i Helsingborg är ett av få hästsjukhus i Sverige som har en blodcentral för häst. Sedan starten 2007 har de genomfört cirka 70 blodtransfusioner. Ett viktigt arbete som gör stor skillnad och som räddar liv.

– En blodtransfusion ges endast vid livshotande tillstånd, men då är tillgången på blod livsviktig, säger Anna Bohlin, som är ansvarig veterinär med specialistkompetens i hästens sjukdomar.

Viktiga under fölsäsongen

Från maj till augusti går många hästägare i väntans tider, det är fölningssäsong. Det är också den tid på året då åtgången på hästblod är som mest akut.

– Under fölsäsongen är det inte ovanligt att både ston och föl kan behöva blod akut. Det kan handla om både förlossningsskador där stoet förlorat mycket blod och föl som är prematura eller har dåligt immunförsvar, berättar Anna Bohlin.

Inget svårt beslut

Anneli Salenfelt arbetar som remisskoordinator på specialisthästsjukhuset i Helsingborg och hennes varmblod Scoop är en av klinikens fyra fasta blodgivare. Att Scoop skulle bli blodgivare var inget svårt beslut för Anneli.

– Jag tyckte att han kunde bidra med något och göra gott för andra.

Kanske mest för att jag jobbar här och jag får se vad blodet kan hjälpa till med, tänk på alla små föl som han räddat livet på under åren.

Kollas noggrant

Förutom Scoop finns ytterligare tre fasta blodgivare som tappas vid behov eller förväntat behov. Tappningen kan ske både hemma och på kliniken.

– Alla våra blodgivare kollas noggrant innan en tappning. Veterinären eller djursjukskötaren gör en klinisk undersökning. De lyssnar på hjärtat, kollar slemhinnor, puls och andning och tar hästens temp. Allt för att säkerställa att hästen är frisk och mår bra för dagen. Hästen får en kanyl fäst vid halsen och tappas sedan på fem till sex liter blod.

Det finns också andra krav på blodgivarna. För att få ge blod måste hästen vara valack, väga över 500 kilo, vara frisk och inte användas som tävlingshäst.

Dålig tillgång på blod

Endast ett fåtal hästkliniker tar emot hästar som blodgivare och i Sverige är tillgången på hästblod mycket dålig.

Att lagra blod kan vara krävande. Blod har kort hållbarhet och kan inte frysas ner, utan måste användas fyra veckor från och med att det tappats. För de mindre hästsjukhusen som har få fall där blodtransfusion behövs väljer man många gånger att söka akuta blodgivare när behovet uppstår.

Hästsjukhuset i Helsingborg genomför många stora och komplicerade operationer och har flera fall per år där blodtransfusion varit livsavgörande.

– Vi fick nyligen in en häst med en komplikation efter kastration hemma, han hade förlorat stora mängder blod och kom in till oss med ett hematokritvärde på nio. Ett normalt värde på en frisk häst är 30 till 40. Två givor blod, totalt sju liter, från våra blodgivare räddade livet på honom, berättar Anna Bohlin.

Evidensia specialisthästsjukhus i Helsingborg är ett av få hästsjukhus i Sverige som har en blodcentral för häst. Sedan starten 2007 har de genomfört cirka 70 blodtransfusioner. Ett viktigt arbete som gör stor skillnad och som räddar liv.

– En blodtransfusion ges endast vid livshotande tillstånd, men då är tillgången på blod livsviktig, säger Anna Bohlin, som är ansvarig veterinär med specialistkompetens i hästens sjukdomar.

Viktiga under fölsäsongen

Från maj till augusti går många hästägare i väntans tider, det är fölningssäsong. Det är också den tid på året då åtgången på hästblod är som mest akut.

– Under fölsäsongen är det inte ovanligt att både ston och föl kan behöva blod akut. Det kan handla om både förlossningsskador där stoet förlorat mycket blod och föl som är prematura eller har dåligt immunförsvar, berättar Anna Bohlin.

Inget svårt beslut

Anneli Salenfelt arbetar som remisskoordinator på specialisthästsjukhuset i Helsingborg och hennes varmblod Scoop är en av klinikens fyra fasta blodgivare. Att Scoop skulle bli blodgivare var inget svårt beslut för Anneli.

– Jag tyckte att han kunde bidra med något och göra gott för andra.

Kanske mest för att jag jobbar här och jag får se vad blodet kan hjälpa till med, tänk på alla små föl som han räddat livet på under åren.

Kollas noggrant

Förutom Scoop finns ytterligare tre fasta blodgivare som tappas vid behov eller förväntat behov. Tappningen kan ske både hemma och på kliniken.

– Alla våra blodgivare kollas noggrant innan en tappning. Veterinären eller djursjukskötaren gör en klinisk undersökning. De lyssnar på hjärtat, kollar slemhinnor, puls och andning och tar hästens temp. Allt för att säkerställa att hästen är frisk och mår bra för dagen. Hästen får en kanyl fäst vid halsen och tappas sedan på fem till sex liter blod.

Det finns också andra krav på blodgivarna. För att få ge blod måste hästen vara valack, väga över 500 kilo, vara frisk och inte användas som tävlingshäst.

Dålig tillgång på blod

Endast ett fåtal hästkliniker tar emot hästar som blodgivare och i Sverige är tillgången på hästblod mycket dålig.

Att lagra blod kan vara krävande. Blod har kort hållbarhet och kan inte frysas ner, utan måste användas fyra veckor från och med att det tappats. För de mindre hästsjukhusen som har få fall där blodtransfusion behövs väljer man många gånger att söka akuta blodgivare när behovet uppstår.

Hästsjukhuset i Helsingborg genomför många stora och komplicerade operationer och har flera fall per år där blodtransfusion varit livsavgörande.

– Vi fick nyligen in en häst med en komplikation efter kastration hemma, han hade förlorat stora mängder blod och kom in till oss med ett hematokritvärde på nio. Ett normalt värde på en frisk häst är 30 till 40. Två givor blod, totalt sju liter, från våra blodgivare räddade livet på honom, berättar Anna Bohlin.

  • Victoria Österberg