2017-04-29 06:00

2017-04-29 06:00

Täcke och klippning: Det visar nya studien

HÄSTAR: Stor okunskap kring temperaturreglering

9 av 10 svenskar täckar sin häst i hagen – men att lägga på täcke är inte alltid bäst för hästen.
En ny studie visar att det finns en stor okunskap kring hur man ska täcka sin häst.

Med hjälp av en webbaserad enkät har 4 122 svenska och 2 075 norska hästägare fått svara på en mängd frågor kring täcken, klippning, hur deras hästar står uppstallade, vilken gren de utövar, utfodring och så vidare.

Efter att svaren summerats kunde man utläsa att hela 91 procent av svenska hästägare väljer att täcka sina hästar i hagen, och 67 procent av alla hästägare har någon gång klippt sin häst.

Motverkande effekt

Elke Hartmann, Knut Bøe, Grete Jørgensen, Cecilie Mejdell och Kristina Dahlborn, som är forskarna bakom studien, menar att många hästar klipps och täckas helt i onödan. Att täcka hästen kan i stället ha en motverkande effekt. Vetenskapliga studier visar nämligen att återhämtningstiden efter träning försämras på hästar med täcken, och att klippta hästar får en sämre förmåga att kunna bevara värmen.

Den nya studien som publicerats hos Sveriges Lantbruksuniversitet visar att de hästar som täckas mest utomhus är de varmblodiga ridhästarna och täckena läggs främst på vid nederbörd och kyla från runt 10 plusgrader.

Stor okunskap

Forskarna bakom studien drar nu slutsatsen att det finns en stor okunskap kring hästars temperaturreglering och att vetenskaplig information i frågan inte sprids tillräckligt. Okunskapen i kombination med att det är svårt att hitta rekommendationer kring ämnet gör att hästar många gånger klipps och täckas trots att detta inte behövs.

Studien Management of horses with focus on blanketing and clipping practices, som finansierats av Stiftelsen Hästforskning, har varit ett samarbete mellan forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och norska forskare.

Med hjälp av en webbaserad enkät har 4 122 svenska och 2 075 norska hästägare fått svara på en mängd frågor kring täcken, klippning, hur deras hästar står uppstallade, vilken gren de utövar, utfodring och så vidare.

Efter att svaren summerats kunde man utläsa att hela 91 procent av svenska hästägare väljer att täcka sina hästar i hagen, och 67 procent av alla hästägare har någon gång klippt sin häst.

Motverkande effekt

Elke Hartmann, Knut Bøe, Grete Jørgensen, Cecilie Mejdell och Kristina Dahlborn, som är forskarna bakom studien, menar att många hästar klipps och täckas helt i onödan. Att täcka hästen kan i stället ha en motverkande effekt. Vetenskapliga studier visar nämligen att återhämtningstiden efter träning försämras på hästar med täcken, och att klippta hästar får en sämre förmåga att kunna bevara värmen.

Den nya studien som publicerats hos Sveriges Lantbruksuniversitet visar att de hästar som täckas mest utomhus är de varmblodiga ridhästarna och täckena läggs främst på vid nederbörd och kyla från runt 10 plusgrader.

Stor okunskap

Forskarna bakom studien drar nu slutsatsen att det finns en stor okunskap kring hästars temperaturreglering och att vetenskaplig information i frågan inte sprids tillräckligt. Okunskapen i kombination med att det är svårt att hitta rekommendationer kring ämnet gör att hästar många gånger klipps och täckas trots att detta inte behövs.

Studien Management of horses with focus on blanketing and clipping practices, som finansierats av Stiftelsen Hästforskning, har varit ett samarbete mellan forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och norska forskare.