2016-04-02 06:00

2016-04-02 06:00

Förbered betessäsongen redan nu

HÄSTENS HÄLSA: Fång, parasitangrepp och farliga växter

Fång, parasitangrepp och farliga växter – våren består inte bara av bekymmersfria solvarma dagar. Här är tipsen som hjälper dig att minska riskerna och förbereda hästen för sommarsäsongen.

Snart kommer det första gräset och våra hästar får ett enda fokus: att äta gräs. Men hur härligt gräset än tycks vara, ska man vara försiktig med hästens intag av gräs under just våren.

– Man bör tänka på att gräset är som kraftigast under våren, vilket gör att man ska vara extra försiktig, framför allt med de hästar som har överhull och ligger i riskzonen för att drabbas av fång, säger Christina Björkqvist Finell, veterinär vid Värmlands hästsjukhus.

Ett sätt att minska risken för fång är att redan under april månad börja stödbeta hästen under korta promenader, så de får möjlighet att vänja sig vid det kraftiga gräset.

Planera betet

Parasiter är något som våra hästar alltid har, men så länge de inte blir för många är det inget man som hästägare behöver oroa sig över. Men att hålla mängden i schack, framför allt inför betessäsongen, kräver medvetenhet och planering.

– Det är viktigt att få koll på hästens parasitstatus innan betessläpp för att minska smittrycket på betet. Redan i slutet av april, början på maj är en bra tid att kolla upp detta, säger Christina Björkqvist Finell.

Det bästa är att göra ett träckprov, det ger ett bra kvitto på om man behöver avmaska och vilka parasiter man ska avmaska mot.

För att hålla nere mängden parasiter är även markhanteringen av stor betydelse. Att plöja sina beteshagar och låta dem vila kan vara en av lösningarna, men det finns fler sätt.

– Det är bra att skilja på sommar- och vinterhagar, om man har möjlighet. Annars är det extra viktigt att man försöker mocka ur hagarna så gott det går. En del väljer att putsa hagarna, vilket kan vara bra så länge marken är torr, annars sprider man bara ut parasiterna över hela markytan.

Vad finns i hagen?

Att välja rätt bete till sin häst är något man bör tänka på och planera i god tid inför sommaren. Christina Björkqvist Finell menar att sommarbete är bra så länge man anpassar betet till sin häst.

– Det är viktigt att man väljer ett bete som passar sin häst. Har man en häst i överhull kanske man ska välja ett magert äldre ängsbete. Men har man en unghäst, eller ett sto med föl så behövs istället i ett kraftigare bete.

När man planerar för sitt bete kan det vara värt att kolla upp vad som växer på platsen där hästen ska gå. Trots att hästar i normala fall väljer att inte äta giftiga växter händer det att de ändå gör det. Till exempel alsikeklöver är en växt som inte bör finnas i hästarnas hagar. Växten kan, framför allt under blöta och fuktiga betesförhållanden, orsaka både leverskador och hudskador.

I litteraturen beskrivs även lupiner kunna vara giftiga för hästar, men Christina har ännu inte träffat på något fall där man med säkerhet kunnat säga att lupiner orsakat sjukdom.

En annan sak som kan störa sommarsäsongen för många hästar är knotten, och de kommer tidigare än många tror. Precis som hos pollenallergiska människor är det bäst att förebygga genom att förekomma. Har du en häst som är känslig för knott är ett tips att börja använda flug- eller eksemtäcke innan knotten brutit ut.

Snart kommer det första gräset och våra hästar får ett enda fokus: att äta gräs. Men hur härligt gräset än tycks vara, ska man vara försiktig med hästens intag av gräs under just våren.

– Man bör tänka på att gräset är som kraftigast under våren, vilket gör att man ska vara extra försiktig, framför allt med de hästar som har överhull och ligger i riskzonen för att drabbas av fång, säger Christina Björkqvist Finell, veterinär vid Värmlands hästsjukhus.

Ett sätt att minska risken för fång är att redan under april månad börja stödbeta hästen under korta promenader, så de får möjlighet att vänja sig vid det kraftiga gräset.

Planera betet

Parasiter är något som våra hästar alltid har, men så länge de inte blir för många är det inget man som hästägare behöver oroa sig över. Men att hålla mängden i schack, framför allt inför betessäsongen, kräver medvetenhet och planering.

– Det är viktigt att få koll på hästens parasitstatus innan betessläpp för att minska smittrycket på betet. Redan i slutet av april, början på maj är en bra tid att kolla upp detta, säger Christina Björkqvist Finell.

Det bästa är att göra ett träckprov, det ger ett bra kvitto på om man behöver avmaska och vilka parasiter man ska avmaska mot.

För att hålla nere mängden parasiter är även markhanteringen av stor betydelse. Att plöja sina beteshagar och låta dem vila kan vara en av lösningarna, men det finns fler sätt.

– Det är bra att skilja på sommar- och vinterhagar, om man har möjlighet. Annars är det extra viktigt att man försöker mocka ur hagarna så gott det går. En del väljer att putsa hagarna, vilket kan vara bra så länge marken är torr, annars sprider man bara ut parasiterna över hela markytan.

Vad finns i hagen?

Att välja rätt bete till sin häst är något man bör tänka på och planera i god tid inför sommaren. Christina Björkqvist Finell menar att sommarbete är bra så länge man anpassar betet till sin häst.

– Det är viktigt att man väljer ett bete som passar sin häst. Har man en häst i överhull kanske man ska välja ett magert äldre ängsbete. Men har man en unghäst, eller ett sto med föl så behövs istället i ett kraftigare bete.

När man planerar för sitt bete kan det vara värt att kolla upp vad som växer på platsen där hästen ska gå. Trots att hästar i normala fall väljer att inte äta giftiga växter händer det att de ändå gör det. Till exempel alsikeklöver är en växt som inte bör finnas i hästarnas hagar. Växten kan, framför allt under blöta och fuktiga betesförhållanden, orsaka både leverskador och hudskador.

I litteraturen beskrivs även lupiner kunna vara giftiga för hästar, men Christina har ännu inte träffat på något fall där man med säkerhet kunnat säga att lupiner orsakat sjukdom.

En annan sak som kan störa sommarsäsongen för många hästar är knotten, och de kommer tidigare än många tror. Precis som hos pollenallergiska människor är det bäst att förebygga genom att förekomma. Har du en häst som är känslig för knott är ett tips att börja använda flug- eller eksemtäcke innan knotten brutit ut.

  • Victoria Österberg

Checklista

Så förbereder du din häst inför betessäsongen:

Kolla hästens parasitstatus och stelkrampsskydd: Ta ett träckprov på din häst i slutet av april början på maj och avmaska mot eventuella parasiter. Om din häst ska släppas på bete med flera andra hästar kan det vara bra att se till att din häst har ett fullgott stelkrampsskydd, då skaderisken ökar.

Förbered hästen för gräs: förbered hästen inför foderbyte och ökat gräsintag genom att stödbeta hästen i måttliga mängder under våren.

Kontrollera näringsinnehållet på betet: Ta reda på så mycket som möjligt om ditt planerade bete och sätt det i förhållande till just din häst.

Skydda hästens mot insekter: Bromsar, knott och flugor kan vara en riktig plåga får våra hästar. Se till att tidigt skydda hästens ögon med en flughuva. Det finns även en hel del insektsmedel och eksemtäcken som kan göra sommaren trevligare för din häst. Knottsäsongen kan starta redan i slutet av april, början på maj.

Källa: