2017-11-02 17:57

2017-11-02 17:57

Gigantisk invasion av gråsiskor

Likt stora myggsvärmar flyger gråsiskorna nu fram i markerna. De är fler än någonsin tidigare och finns bokstavligen överallt.

Ljudet av lockande gråsiskor i skyn har blivit senhöstens fågelsång i naturen. ”Djätt djätt djätt” samt ibland ”serrrr”, är melodin som hörs hela tiden från de ofta stora flockarna på cirka femtio fåglar som uppträder i de flesta miljöer som trädgårdar, skogskanter, sjöstränder eller öar i skärgårdarna.

Rastlöst och ivrigt flyger de tätt tillsammans där det främst finns björkar och alar. Frön från dessa träd och diverse ogräsfrön är basmaten för de små och ovanligt talrika siskorna.

Invasionen av gråsiskor har även märkts av vid en del av fågelstationerna i landet. Vid Hammarö fågelstation på Hammarö sydspets har man hittills denna höst ringmärkt cirka 7000 gråsiskor under främst oktober. Det är extremt många och synnerligen ovanligt och ett rekord som i högsta grad är svårslaget.

En jämförelse som visar den stora mängden siskor i år är att det ringmärktes endast 51 stycken 2014. Förra året som man då trodde var ett mycket bra år fångades drygt 1200 gråsiskor, Det sammanlagda antalet för de fyra senaste åren är 2600, och det visar alltså på invasionens storlek denna höst. Även rapporter från andra stationer, främst i östra Sverige, visar på många siskor.

Norrlandsfågel

Gråsiskan är en liten fågel som häckar i nordliga trakter, nästan uteslutande i Norrlands fjällbjörkregioner. Vissa år gör arten invasionslika flyttningar ner över Sverige och kontinenten, andra år inga flyttingsrörelser alls. Invasionen denna höst tyder på goda häckningsframgångar där många troligen lyckades även med en andra kull. Blir det då för många räcker inte maten till, då måste en del dra iväg mot andra områden och hamnade så småningom i södra Sverige.

Utländska ringar

Några av individerna som fångats på Hammarö hade både norska och finska ringar vilket tyder på att fåglarna som nu drar runt i våra trakter kommer från norra Skandinavien. Troligen är det även ryska fåglar med det är svårt att veta eftersom det är ont om fågelstationer i den delen av Europa.

Gråsiskan är numera uppdelad i tre raser. Snösiskan, som häckar långt uppe i norr och tidigare var en egen art, är nu en ras tillsammans med brunsiskan som häckar längre söderöver.

Det stora antalet gråsiskor gör att det totala antalet ringmärkta fåglar vid Hammarö kommer att överstiga 16000 med råge, vilket är ett jätterekord i stationens snart sextioåriga historia, även det svårslaget.

Håll gärna utkik efter gråsiskor i vinter vid fågelmatningarna. Chanserna är stora att de kommer dit när naturens fröer har sinat.

Ljudet av lockande gråsiskor i skyn har blivit senhöstens fågelsång i naturen. ”Djätt djätt djätt” samt ibland ”serrrr”, är melodin som hörs hela tiden från de ofta stora flockarna på cirka femtio fåglar som uppträder i de flesta miljöer som trädgårdar, skogskanter, sjöstränder eller öar i skärgårdarna.

Rastlöst och ivrigt flyger de tätt tillsammans där det främst finns björkar och alar. Frön från dessa träd och diverse ogräsfrön är basmaten för de små och ovanligt talrika siskorna.

Invasionen av gråsiskor har även märkts av vid en del av fågelstationerna i landet. Vid Hammarö fågelstation på Hammarö sydspets har man hittills denna höst ringmärkt cirka 7000 gråsiskor under främst oktober. Det är extremt många och synnerligen ovanligt och ett rekord som i högsta grad är svårslaget.

En jämförelse som visar den stora mängden siskor i år är att det ringmärktes endast 51 stycken 2014. Förra året som man då trodde var ett mycket bra år fångades drygt 1200 gråsiskor, Det sammanlagda antalet för de fyra senaste åren är 2600, och det visar alltså på invasionens storlek denna höst. Även rapporter från andra stationer, främst i östra Sverige, visar på många siskor.

Norrlandsfågel

Gråsiskan är en liten fågel som häckar i nordliga trakter, nästan uteslutande i Norrlands fjällbjörkregioner. Vissa år gör arten invasionslika flyttningar ner över Sverige och kontinenten, andra år inga flyttingsrörelser alls. Invasionen denna höst tyder på goda häckningsframgångar där många troligen lyckades även med en andra kull. Blir det då för många räcker inte maten till, då måste en del dra iväg mot andra områden och hamnade så småningom i södra Sverige.

Utländska ringar

Några av individerna som fångats på Hammarö hade både norska och finska ringar vilket tyder på att fåglarna som nu drar runt i våra trakter kommer från norra Skandinavien. Troligen är det även ryska fåglar med det är svårt att veta eftersom det är ont om fågelstationer i den delen av Europa.

Gråsiskan är numera uppdelad i tre raser. Snösiskan, som häckar långt uppe i norr och tidigare var en egen art, är nu en ras tillsammans med brunsiskan som häckar längre söderöver.

Det stora antalet gråsiskor gör att det totala antalet ringmärkta fåglar vid Hammarö kommer att överstiga 16000 med råge, vilket är ett jätterekord i stationens snart sextioåriga historia, även det svårslaget.

Håll gärna utkik efter gråsiskor i vinter vid fågelmatningarna. Chanserna är stora att de kommer dit när naturens fröer har sinat.