2017-09-09 06:00

2017-09-09 06:00

Bad och mat för sommarens fåglar

DJUR & NATUR

Sommaren är en årstid med mycket natur. Tillvaron vibrerar av ljus, ljud, liv och rörelse.

Det mesta blir grönt och floran är bedövande vacker. Fåglarnas bästa tid är också då. Fågelsången ljuder i alla miljöer och äggen ruvas. Med enorm energi och stort ansvar ser föräldrarna till att ungarna växer och blir flygfärdiga. Med många fågelungar i markerna har antalet fåglar flerdubblats. Fågelsången har tystnat och ersatts av lockande och tiggande läte från fågelfamiljerna.

Efterhand blir dagarna kortare och med höstens intågande går nu de stora flyttfågellassen mot söder. Det blir väldigt tyst i markerna, och naturen går långsamt ner på lågvarv.

Snart är bara stannfåglarna kvar. Men innan de första riktiga frostnätterna är här, ska skogens bär och svampar skördas och sparas för matglada stunder i vintermörkret.

Det mesta blir grönt och floran är bedövande vacker. Fåglarnas bästa tid är också då. Fågelsången ljuder i alla miljöer och äggen ruvas. Med enorm energi och stort ansvar ser föräldrarna till att ungarna växer och blir flygfärdiga. Med många fågelungar i markerna har antalet fåglar flerdubblats. Fågelsången har tystnat och ersatts av lockande och tiggande läte från fågelfamiljerna.

Efterhand blir dagarna kortare och med höstens intågande går nu de stora flyttfågellassen mot söder. Det blir väldigt tyst i markerna, och naturen går långsamt ner på lågvarv.

Snart är bara stannfåglarna kvar. Men innan de första riktiga frostnätterna är här, ska skogens bär och svampar skördas och sparas för matglada stunder i vintermörkret.