2017-04-22 06:00

2017-04-22 06:00

Kungsörnar förgiftade av bly

Splitter från blykulor och blyrester i slaktavfall förgiftar Sveriges kungsörnar. Det visar en studie vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet, Umeå universitet, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och örnforskare i USA.

Efter analys av blod och information via sändare på frilevande kungsörnar, kunde forskarna konstatera att örnar med höga blyhalter flög sämre och kortare. Även vid låga blyhalter påverkades örnarnas beteende som kan leda till döden. Blyhalten var större i samband med älgjakten på hösten.

Enligt SLU är ett förbud mot blyammunition enda sättet att rädda kungsörnarna från förgiftning.

Efter analys av blod och information via sändare på frilevande kungsörnar, kunde forskarna konstatera att örnar med höga blyhalter flög sämre och kortare. Även vid låga blyhalter påverkades örnarnas beteende som kan leda till döden. Blyhalten var större i samband med älgjakten på hösten.

Enligt SLU är ett förbud mot blyammunition enda sättet att rädda kungsörnarna från förgiftning.