2017-04-22 06:00

2017-04-22 06:00

Den evigt gröna parasiten

Misteln är en unik trädlevande parasit i vårt land. Den är grön hela året och därför lättast att upptäcka när värdträdet saknar löv. I Sverige finns den alltid på lövträd.

Främst är det lind eller olika sorters aplar, lönn, eller popplar som är värdträden, men den är noterad på ytterligare cirka femton värdträdsarter.

Misteln finns nästan bara i delar av Småland och Mälardalen, speciellt runt Västerås. Är därför Västmanlands landskapsblomma.

Misteln sprids av fåglars träck efter att de ätit av bären och därför växer alltid parasiten en bit upp i trädkronorna. Misteln ansågs förr ha magiska egenskaper och hängdes upp i husen i jultider. Under den ska man kyssas och bli lyckosamma.

Misteln och dess värdträd är fridlysta i Sverige.

Främst är det lind eller olika sorters aplar, lönn, eller popplar som är värdträden, men den är noterad på ytterligare cirka femton värdträdsarter.

Misteln finns nästan bara i delar av Småland och Mälardalen, speciellt runt Västerås. Är därför Västmanlands landskapsblomma.

Misteln sprids av fåglars träck efter att de ätit av bären och därför växer alltid parasiten en bit upp i trädkronorna. Misteln ansågs förr ha magiska egenskaper och hängdes upp i husen i jultider. Under den ska man kyssas och bli lyckosamma.

Misteln och dess värdträd är fridlysta i Sverige.