2017-03-25 06:00

2017-03-25 06:00

Klibbalens läckra hängen

Nu kanske klibbalen är som vackrast när de fräscha och mörkröda hanhängena lyser i vårsolen. Snart går färgen över mera mot gult för att sedan försvinna när löven växer ut. Honblommans hängen är kortare och bildar så småningom alkottarna.

Alen kan bli väldigt hög, cirka 25 meter. Trädet finns i den södra halvan av Sverige. Alen trivs vid rörligt vatten och är motståndskraftig mot röta. Det sägs att staden Venedig är byggd på pålar av al.

Andra användningsområden är spån av al till bland annat fiskrökerier.

Nu kanske klibbalen är som vackrast när de fräscha och mörkröda hanhängena lyser i vårsolen. Snart går färgen över mera mot gult för att sedan försvinna när löven växer ut. Honblommans hängen är kortare och bildar så småningom alkottarna.

Alen kan bli väldigt hög, cirka 25 meter. Trädet finns i den södra halvan av Sverige. Alen trivs vid rörligt vatten och är motståndskraftig mot röta. Det sägs att staden Venedig är byggd på pålar av al.

Andra användningsområden är spån av al till bland annat fiskrökerier.