2017-02-25 06:00

2017-02-25 06:00

Snart dags att häcka för korpen

HELG

Korpen är en av de första arterna att häcka. Redan i februari eller början på mars startar häckbestyren. Högt upp i ett träd eller på en klipphylla byggs boet som för det mesta används år efter år.

Korpen som är vår i särklass största tätting är en intressant fågel att se och höra. Redan nu på vintern inför häckning vill korpparet markera sitt revir med lekfulla och spektakulära flyguppvisningar. Det är alltid roligt att se när korparna plötsligt fäller ihop vingarna och vänder sig på rygg en kort stund, ofta tillsamman med några av sina arttypiska kluckande läten som ”klonk-klonk”. Därefter flyger de stort och mäktigt vidare i reviret.

Korpen har haft en bra utveckling och finns nu i hela landet. För femtio år sedan fanns de i stort sett bara i norra Sverige och glest i områden söder om Vänern.

Korpen som är vår i särklass största tätting är en intressant fågel att se och höra. Redan nu på vintern inför häckning vill korpparet markera sitt revir med lekfulla och spektakulära flyguppvisningar. Det är alltid roligt att se när korparna plötsligt fäller ihop vingarna och vänder sig på rygg en kort stund, ofta tillsamman med några av sina arttypiska kluckande läten som ”klonk-klonk”. Därefter flyger de stort och mäktigt vidare i reviret.

Korpen har haft en bra utveckling och finns nu i hela landet. För femtio år sedan fanns de i stort sett bara i norra Sverige och glest i områden söder om Vänern.

  • Anders Hanson