2016-10-08 06:00

2016-10-08 06:00

Rensa holkarna redan nu

FÅGLAR

Efter att fåglarna har lämnat sina boenden är det dags att flyttstäda. Det gör inte de små liven själva, så vi får hjälpa dem med det. Man kan naturligtvis även göra det i god tid på våren men det bästa är att göra det nu på hösten. Orsaken är att ohyra och annat skräp är bra att få bort. För det kan finnas mycket i holkarna som inte är så trevligt.

I en del holkar har häckningen misslyckats av någon orsak. Ägg har inte kläckts eller så har fågelungar inte klarat livhanken och ligger döda kvar.

Sådana rester är bra att få bort för holkarna används till övernattning av många småfåglar under vintern. Främst är det mesar som sover tillsammans i det vindskyddade boet.

Så är inte holkarna rensade, gör det nu. Ett tips är att använda handskar och speciella kläder så inte lopporna får tag och kan bita.

Efter att fåglarna har lämnat sina boenden är det dags att flyttstäda. Det gör inte de små liven själva, så vi får hjälpa dem med det. Man kan naturligtvis även göra det i god tid på våren men det bästa är att göra det nu på hösten. Orsaken är att ohyra och annat skräp är bra att få bort. För det kan finnas mycket i holkarna som inte är så trevligt.

I en del holkar har häckningen misslyckats av någon orsak. Ägg har inte kläckts eller så har fågelungar inte klarat livhanken och ligger döda kvar.

Sådana rester är bra att få bort för holkarna används till övernattning av många småfåglar under vintern. Främst är det mesar som sover tillsammans i det vindskyddade boet.

Så är inte holkarna rensade, gör det nu. Ett tips är att använda handskar och speciella kläder så inte lopporna får tag och kan bita.