2016-09-10 06:00

2016-09-10 06:00

Störst av våra fjärilar

HELG

Aspfjärilen räknas som Sveriges största fjäril. Vingbredden hos honorna är upp mot nio centimeter, hanen lite mindre.

Som namnet antyder trivs fjärilen i blandskogar med stora inslag av asp. I månadsskiftet juni/juli flyger de första under en ganska kort period, oftast endast i några få veckor. Då kan man se den när den med kraftiga vingslag kommer ner från träkronorna för att dricka eller leta efter något att äta.

Aspfjärilen är vanligast i den södra halvan av landet men den har påträffats längre norrut.

Som namnet antyder trivs fjärilen i blandskogar med stora inslag av asp. I månadsskiftet juni/juli flyger de första under en ganska kort period, oftast endast i några få veckor. Då kan man se den när den med kraftiga vingslag kommer ner från träkronorna för att dricka eller leta efter något att äta.

Aspfjärilen är vanligast i den södra halvan av landet men den har påträffats längre norrut.