2016-09-10 06:00

2016-09-10 06:00

Stor unge tigger mat

Långt efter att den större hackspettungen lämnade boet får den hjälp med mat av sina föräldrar.

Stor i kroppen men ändå liten och hjälplös matas ungen med solrosfrön av sin mamma under några veckor. Så är det i fågelvärlden, de flesta fågelarterna matar sina ungar utanför boet en tid. Till exempel rovfåglarna måste läras att jaga och doppingarna måste lära sig att dyka efter fisk.

Stor i kroppen men ändå liten och hjälplös matas ungen med solrosfrön av sin mamma under några veckor. Så är det i fågelvärlden, de flesta fågelarterna matar sina ungar utanför boet en tid. Till exempel rovfåglarna måste läras att jaga och doppingarna måste lära sig att dyka efter fisk.