2016-09-10 06:00

2016-09-10 06:00

Nattlig svärmare på nektarsök

I sena skymningen hovrar tallsvärmaren runt liljorna likt en liten kolibri. Tålmodig och stabil flyger den med svirrande vingar från blomma till blomma och letar nektar med sitt långa sugrör.

Tallsvärmaren är en stor vanlig nattfjäril i de södra delarna av landet och utmed Norrlandskusten. Som namnet antyder lever den helst i skogar med tall, men besöker ofta trädgårdarnas nektarstinna blommor.

Tallsvärmaren är en stor vanlig nattfjäril i de södra delarna av landet och utmed Norrlandskusten. Som namnet antyder lever den helst i skogar med tall, men besöker ofta trädgårdarnas nektarstinna blommor.