2017-09-09 06:00

2017-09-09 06:00

Från porr till skivor

KRÖNIKA

I går firades det 50-årsjubileum för universitetsutbildning i Karlstad och i samband med firandet släpptes boken ”Universitetsfilialen i Karlstad 1967-1977 - glimtar från akademins första år”.

18 personer har valts ut för att skriva om sina egna minnen inom olika områden under filialstiden till Göteborgs universitet, innan Karlstad fick en egen högskola.

Jag bläddrade genast fram till kapitlet om Klaraborgaren, studenttidningen som startade samtidigt som filialen 1967. Torbjörn Gustafsson, som satt i kårstyrelsen i början av 70-talet, beskriver en tidning som var studentikost ironisk och vänsterpolitisk med högt tonläge och starka provokationer.

Ett återkommande hatobjekt var NWT:s politiske redaktör Göthe Knutson som var mycket explicit motståndare till kommunism och kallade Klaraborgaren i en replik för kårstencil.

Det kända porrnumret från 1969 JK-anmäldes och fick stor spridning i landet hade Rolf Alsing och Urban Wiberg som redaktörer. Vapenvägran och narkotika ägnades också några nummer.

Klaraborgaren levde fram till 1998 då dåvarande kårstyrelsen stoppade utgivningen. En grupp studenter sattes samman för att ta fram en ny tidning. Första numret skulle komma i samband med att högskolan blev universitet i januari 1999.

Jag satt med i den gruppen och den nya tidningens namn röstades fram till Citrus. Jag blev dess andre redaktör och ansvarig utgivare läsåret 99/00.

Det höga vänsterpolitiska tonläget var sedan länge borta och någon polemik med NWT:s politiske redaktör förekom inte. Det gjordes heller inga porrnummer.

Däremot en väldig massa annat matnyttigt för studenter, reportage, intervjuer och jag införde kultur, serier och skivrecensioner.

Alla redaktörer satte sin prägel på tidningen efter tidsanda och intresse.

Rolf Alsing blev ju sedan chefredaktör för Aftonbladet och jag blev Nöjesredaktör på NWT.

Gemensamt för alla är att studenttidningsansvar är en oerhört bra skola.

2008 ersattes Citrus av nuvarande Karlstads studenttidning.

18 personer har valts ut för att skriva om sina egna minnen inom olika områden under filialstiden till Göteborgs universitet, innan Karlstad fick en egen högskola.

Jag bläddrade genast fram till kapitlet om Klaraborgaren, studenttidningen som startade samtidigt som filialen 1967. Torbjörn Gustafsson, som satt i kårstyrelsen i början av 70-talet, beskriver en tidning som var studentikost ironisk och vänsterpolitisk med högt tonläge och starka provokationer.

Ett återkommande hatobjekt var NWT:s politiske redaktör Göthe Knutson som var mycket explicit motståndare till kommunism och kallade Klaraborgaren i en replik för kårstencil.

Det kända porrnumret från 1969 JK-anmäldes och fick stor spridning i landet hade Rolf Alsing och Urban Wiberg som redaktörer. Vapenvägran och narkotika ägnades också några nummer.

Klaraborgaren levde fram till 1998 då dåvarande kårstyrelsen stoppade utgivningen. En grupp studenter sattes samman för att ta fram en ny tidning. Första numret skulle komma i samband med att högskolan blev universitet i januari 1999.

Jag satt med i den gruppen och den nya tidningens namn röstades fram till Citrus. Jag blev dess andre redaktör och ansvarig utgivare läsåret 99/00.

Det höga vänsterpolitiska tonläget var sedan länge borta och någon polemik med NWT:s politiske redaktör förekom inte. Det gjordes heller inga porrnummer.

Däremot en väldig massa annat matnyttigt för studenter, reportage, intervjuer och jag införde kultur, serier och skivrecensioner.

Alla redaktörer satte sin prägel på tidningen efter tidsanda och intresse.

Rolf Alsing blev ju sedan chefredaktör för Aftonbladet och jag blev Nöjesredaktör på NWT.

Gemensamt för alla är att studenttidningsansvar är en oerhört bra skola.

2008 ersattes Citrus av nuvarande Karlstads studenttidning.

  • ANNA SIMS