2017-05-20 06:00

2017-05-20 06:00

Vårblomma med knepigt namn

Kabblekan är en praktfull gul blomma som nu lyser som bäst. Den trivs i fuktiga miljöer vid diken, sjöstränder eller kärr. Blomman är flerårig och kommer pålitligt varje vår i början på maj.

Namnet är inte så lätt att förstå, även för botaniker. Det har forskats och skrivits flera uppsatser för att försöka förklara dess namn. Teorierna är många men namnet härstammar högst troligen från Danmark där den heter kabbeleje.

Namnet finns i svenskan 1638 med stavningen kabbeleka, men Linné ville kalla den kalvleka. Namnen under åren har varit många, men tolkningen numera är att kabbleka betyder ”blomma med kappliknande blad” efter de gammaldags kåpliknande bladen. Leka härstammar troligen från danskans lege som man tror betyder blomma.

Källa: Svensk botanisk tidskrift (2012).

Namnet är inte så lätt att förstå, även för botaniker. Det har forskats och skrivits flera uppsatser för att försöka förklara dess namn. Teorierna är många men namnet härstammar högst troligen från Danmark där den heter kabbeleje.

Namnet finns i svenskan 1638 med stavningen kabbeleka, men Linné ville kalla den kalvleka. Namnen under åren har varit många, men tolkningen numera är att kabbleka betyder ”blomma med kappliknande blad” efter de gammaldags kåpliknande bladen. Leka härstammar troligen från danskans lege som man tror betyder blomma.

Källa: Svensk botanisk tidskrift (2012).