2017-05-20 06:00

2017-05-20 06:00

Sveriges vanligaste fågel

Lövsångaren är i särklass den mest utbredda och talrikaste fågelarten i vårt land.

Man beräknar att det finns cirka 26 miljoner individer. Siffran anger häckande fåglar. På sensommaren kan antalet femdubblas när alla ungar räknas med. Då blir det tjockt i luften under augustinattens mörka himmel när alla drar mot tropiska Afrika.

I början på maj är de tillbaka och sjunger sina somriga toner. Då är antalet lägre efter vintervistelsen och flyttningens faror.

God tvåa är bofinken med 17 miljoner individer.

Man beräknar att det finns cirka 26 miljoner individer. Siffran anger häckande fåglar. På sensommaren kan antalet femdubblas när alla ungar räknas med. Då blir det tjockt i luften under augustinattens mörka himmel när alla drar mot tropiska Afrika.

I början på maj är de tillbaka och sjunger sina somriga toner. Då är antalet lägre efter vintervistelsen och flyttningens faror.

God tvåa är bofinken med 17 miljoner individer.