2017-05-06 06:00

2017-05-06 06:00

God middag herr Furugård

KARLSTAD: På jakt efter Värmlands nazistledare

Det är två representanter för lokalpressen som har de ledande rollerna i den dramatiserade stadsvandringen. Det är redaktör H Å Nilsson från Nya Wermlands-Tidningen och fru Britta Bäckman från Värmlands Folkblad. Fru Bäckman är egentligen redaktionsbiträde men eftersom flera av tidningens journalister är inkallade blir det utrymme för henne att ägna sig åt journalistik.

Skådespelarna från Arkivcentrum spelade upp stadsvandringen för NWT:s reporter och fotograf en vacker men synnerligen kall förmiddag tidigare i vår. Två skolklasser från Hammarlundens skola på Hammarö var också med.

Vi träffade Nilsson och Bäckman vid Värmlands Museum. Dagen innan hade ett luftvärnsbatteri skjutit mot ett tyskt flygplan när det flög över Karlstad. Redaktör Nilsson och fru Bäckman hade nu slagit sig ihop för att se om det gick att prata med soldaterna vid luftvärnsbatteriet. Liknande batterier fanns även på Sixbacken och i Yttre hamn.

Några veckor tidigare hade ett upprop spritts i Karlstad där människorna i staden uppmanades att bidra med pengar för anskaffandet av luftvärnskanoner särskilt till Karlstad. NWT:s direktör Gustaf Ander fanns bland de 30 undertecknarna.

Takspanare

Redaktör Nilsson och fru Bäckman mötte snart fröken Gullan Näsström. Hon arbetade i vanliga fall som telefonist på telefon- och telegrafstationen på Älvgatan. Nu tjänstgjorde hon sedan någon vecka som ”tornsvala”. Dagen innan satt hon på Residensets tak och såg när det tyska flygplanet flög över Karlstad.

Litet längre ner på Museigatan kom överlärare K O Lundström från Tjäderskolan gående. Nu agerade han som instruktör inom luftskyddet och var iklädd uniform och med all utrustning på väg till Älvgatan för inspektion. När det tyska flygplanet flög över Karlstad upptäcktes det flera brister i mörkläggningen just på Älvgatan.

Vi fortsatte vår vandring och kom in på innergården i kvarteret Almen. Där träffade vi Elsa Rubenstein med dottern Rebecca och väninnan Sofie Romson. Familjen var judar födda i Lettland och sedan bosatta, först i England och sedan i Norge. Nu hade de flytt sitt land sedan de fått veta att de skulle deporteras till dödsläger.

Väntade på Skårebussen

Med dem var fröken Annika Eriksson, till vardags diakonissa men nu lotta inom förplägnadstjänsten. Fröken Eriksson visade dem vägen till Stadshotellet där flyktingarna skulle utspisas.

När vi kom tillbaka ut på gatan dök Gösta Holmgren, typograf på NWT, upp. Nu var han, liksom tiotusentals andra, inkallad. Han låg vid norska gränsen men hade nu beviljats permission så han kunde vara hemma när hans hustru skulle föda deras femte barn. Vi träffade Holmgren när han väntade på bussen hem till Skåre.

Apropå bussar så var det ju stor dramatik när Värmlands Regemente skulle mobiliseras med anledning av den tyska invasionen. Det förekom att stadsbussar rekvirerades. Passagerarna fick stiga av så att bussen kunde köra soldater till gränsen.

Strax träffar vi på kriminalkonstapel Erik Andersson och kriminalkommissarie Karl Gustaf Lund. De har hämtat en tysk desertör, Josef Egger från fängelset och skulle föra honom till landsfogdens kontor där han skulle förhöras. Egger var katolsk präst och hade inte gjort någon hemlighet av sitt avståndstagande mot nazismen.

Inom svenska myndigheter var man orolig för att många tyska soldater skulle desertera och ta sig till Sverige. Blev det känt för tyskarna skulle de kanske kräva att desertörerna utlämnades.

Försökte göra comeback

Sista stationen blev innergården till Katolska församlingens fastighet i hörnet mellan Drottninggatan och Pihlgrensgatan. Där hade den ökände distriktsveterinären Birger Furugård från Deje och Molkom haft sina lokaler när han varit ledare för ett av Sveriges nazistpartier.

Partiet hade lagts ner sedan det misslyckats i riksdagsvalen under 1930-talet. Nu ryktades det att han tänkte försöka göra come-back.

Vi träffade på honom på gårdsplanen och han visade sig vara ganska så skrytsam. Under armen bar han också på affischer med inbjudan till ett massmöte i Läroverkets lokaler. Samtidigt var han orolig för att han skulle vara bevakad.

Det sistnämnda var korrekt. Bland dokumenten kan vi läsa protokollet från en husrannsakan i Furugårds hem i Molkom och också en utskrift från en telefonavlyssning.

Skådespelarna från Arkivcentrum spelade upp stadsvandringen för NWT:s reporter och fotograf en vacker men synnerligen kall förmiddag tidigare i vår. Två skolklasser från Hammarlundens skola på Hammarö var också med.

Vi träffade Nilsson och Bäckman vid Värmlands Museum. Dagen innan hade ett luftvärnsbatteri skjutit mot ett tyskt flygplan när det flög över Karlstad. Redaktör Nilsson och fru Bäckman hade nu slagit sig ihop för att se om det gick att prata med soldaterna vid luftvärnsbatteriet. Liknande batterier fanns även på Sixbacken och i Yttre hamn.

Några veckor tidigare hade ett upprop spritts i Karlstad där människorna i staden uppmanades att bidra med pengar för anskaffandet av luftvärnskanoner särskilt till Karlstad. NWT:s direktör Gustaf Ander fanns bland de 30 undertecknarna.

Takspanare

Redaktör Nilsson och fru Bäckman mötte snart fröken Gullan Näsström. Hon arbetade i vanliga fall som telefonist på telefon- och telegrafstationen på Älvgatan. Nu tjänstgjorde hon sedan någon vecka som ”tornsvala”. Dagen innan satt hon på Residensets tak och såg när det tyska flygplanet flög över Karlstad.

Litet längre ner på Museigatan kom överlärare K O Lundström från Tjäderskolan gående. Nu agerade han som instruktör inom luftskyddet och var iklädd uniform och med all utrustning på väg till Älvgatan för inspektion. När det tyska flygplanet flög över Karlstad upptäcktes det flera brister i mörkläggningen just på Älvgatan.

Vi fortsatte vår vandring och kom in på innergården i kvarteret Almen. Där träffade vi Elsa Rubenstein med dottern Rebecca och väninnan Sofie Romson. Familjen var judar födda i Lettland och sedan bosatta, först i England och sedan i Norge. Nu hade de flytt sitt land sedan de fått veta att de skulle deporteras till dödsläger.

Väntade på Skårebussen

Med dem var fröken Annika Eriksson, till vardags diakonissa men nu lotta inom förplägnadstjänsten. Fröken Eriksson visade dem vägen till Stadshotellet där flyktingarna skulle utspisas.

När vi kom tillbaka ut på gatan dök Gösta Holmgren, typograf på NWT, upp. Nu var han, liksom tiotusentals andra, inkallad. Han låg vid norska gränsen men hade nu beviljats permission så han kunde vara hemma när hans hustru skulle föda deras femte barn. Vi träffade Holmgren när han väntade på bussen hem till Skåre.

Apropå bussar så var det ju stor dramatik när Värmlands Regemente skulle mobiliseras med anledning av den tyska invasionen. Det förekom att stadsbussar rekvirerades. Passagerarna fick stiga av så att bussen kunde köra soldater till gränsen.

Strax träffar vi på kriminalkonstapel Erik Andersson och kriminalkommissarie Karl Gustaf Lund. De har hämtat en tysk desertör, Josef Egger från fängelset och skulle föra honom till landsfogdens kontor där han skulle förhöras. Egger var katolsk präst och hade inte gjort någon hemlighet av sitt avståndstagande mot nazismen.

Inom svenska myndigheter var man orolig för att många tyska soldater skulle desertera och ta sig till Sverige. Blev det känt för tyskarna skulle de kanske kräva att desertörerna utlämnades.

Försökte göra comeback

Sista stationen blev innergården till Katolska församlingens fastighet i hörnet mellan Drottninggatan och Pihlgrensgatan. Där hade den ökände distriktsveterinären Birger Furugård från Deje och Molkom haft sina lokaler när han varit ledare för ett av Sveriges nazistpartier.

Partiet hade lagts ner sedan det misslyckats i riksdagsvalen under 1930-talet. Nu ryktades det att han tänkte försöka göra come-back.

Vi träffade på honom på gårdsplanen och han visade sig vara ganska så skrytsam. Under armen bar han också på affischer med inbjudan till ett massmöte i Läroverkets lokaler. Samtidigt var han orolig för att han skulle vara bevakad.

Det sistnämnda var korrekt. Bland dokumenten kan vi läsa protokollet från en husrannsakan i Furugårds hem i Molkom och också en utskrift från en telefonavlyssning.