2017-05-06 06:00

2017-05-06 21:49

Dramatisk vandring genom Karlstad

19 APRIL 1940: Soldater, luftvärn, främmande flyg, flyktingar och nazister

Det är inte så länge sedan som en vandring genom Karlstad kunde vara minst sagt dramatisk. Staden var fylld med soldater, luftvärn sköt mot främmande flyg, stora skaror med flyktingar anlände från vårt västra grannland och på Pihlgrensgatan drömde en distriktsveterinär om att återupprätta sitt gamla nazistparti.
Arkivcentrum i Karlstad har iscensatt en dramatiserad vandring genom Karlstad torsdagen den 19 april 1940.

Det är egentligen inte så länge sedan. För oss som är litet äldre så var våra föräldrar med om alla dessa dramatiska händelser.

Det handlar alltså om andra världskriget – eller närmare bestämt om tiden närmast efter det som ingen trodde skulle kunna hända. Att det naziststyrda Tyskland skulle använda sin krigsmakt till att med våld ta makten över Norge, vårt västra grannland.

Den 19 april hade överraskningsanfallet inletts bara någon vecka innan eller så. Den norska kungafamiljen var på flykt och hade bombats av tyskt flyg bara ett par mil från gränsen mot Sverige. Ingen hade någon aning om slutmålet med det tyska anfallet. Var Norge det enda målet eller skulle man försöka ta även Sverige när skaffat sig ett ordentligt fotfäste i vårt grannland?

Börjar på Museigatan

Det är i den här situationen den dramatiserade stadsvandringen är tänkt att utspela sig. Den börjar på Museigatan alldeles nedanför Värmlands Museums äldre byggnad och slutar på en gårdsplan på Pihlgrensgatan. På denna ungefär en kilometer långa sträcka finns sex stationer där medvandraren får vara med om sex olika händelser, alla i grund och botten ytterst dramatiska.

– Alla händelser har sin grund i verkliga händelser, berättar Olle Nilsson som är arkivpedagog på Värmlandsarkiv. Alla människor vi träffar har också funnits i verkligheten.

– Några av dem framställer vi med sina riktiga namn. Andra har i vår dramatisering fått andra namn. De flesta av händelserna utspelade sig just i Karlstad medan andra inträffade någon annanstans i Värmland. Några inträffade just omkring den 19 april medan andra utspelade sig upp till fyra år senare.

Genom att koncentrera allt till en enda dag blir dramatiken tydligare i det som inträffade.

– Alla de här händelserna har vi hämtat ur dokument som förvaras på Värmlandsarkiv, fortsätter Olle Nilsson. Vår tanke med den dramatiserade stadsvandringen är just att visa vilka skatter som finns att hämta i våra gömmor.

Rätt kläder

Olle Nilsson, och de andra som är inblandade, har arbetat med konceptet i flera år och utvidgat det efterhand. Det har gällt att hitta relevanta dokument som kunde användas till att beskriva en händelse. Det gällde att hitta rätt kläder, från 1920- eller 1940-tal, både civila och uniformer.

Tiotalet skådespelare medverkar. Till vardags arbetar de alla på Värmlandsarkiv eller något av de andra arkiven.

Man har också valt miljöer i centrala Karlstad som ser nästan likadana ut nu som den gången 19 april 1940.

Den dramatiserade stadsvandringen genomförs för slutna sällskap och kan beställas efter kontakt med Arkivcentrum.

Det är egentligen inte så länge sedan. För oss som är litet äldre så var våra föräldrar med om alla dessa dramatiska händelser.

Det handlar alltså om andra världskriget – eller närmare bestämt om tiden närmast efter det som ingen trodde skulle kunna hända. Att det naziststyrda Tyskland skulle använda sin krigsmakt till att med våld ta makten över Norge, vårt västra grannland.

Den 19 april hade överraskningsanfallet inletts bara någon vecka innan eller så. Den norska kungafamiljen var på flykt och hade bombats av tyskt flyg bara ett par mil från gränsen mot Sverige. Ingen hade någon aning om slutmålet med det tyska anfallet. Var Norge det enda målet eller skulle man försöka ta även Sverige när skaffat sig ett ordentligt fotfäste i vårt grannland?

Börjar på Museigatan

Det är i den här situationen den dramatiserade stadsvandringen är tänkt att utspela sig. Den börjar på Museigatan alldeles nedanför Värmlands Museums äldre byggnad och slutar på en gårdsplan på Pihlgrensgatan. På denna ungefär en kilometer långa sträcka finns sex stationer där medvandraren får vara med om sex olika händelser, alla i grund och botten ytterst dramatiska.

– Alla händelser har sin grund i verkliga händelser, berättar Olle Nilsson som är arkivpedagog på Värmlandsarkiv. Alla människor vi träffar har också funnits i verkligheten.

– Några av dem framställer vi med sina riktiga namn. Andra har i vår dramatisering fått andra namn. De flesta av händelserna utspelade sig just i Karlstad medan andra inträffade någon annanstans i Värmland. Några inträffade just omkring den 19 april medan andra utspelade sig upp till fyra år senare.

Genom att koncentrera allt till en enda dag blir dramatiken tydligare i det som inträffade.

– Alla de här händelserna har vi hämtat ur dokument som förvaras på Värmlandsarkiv, fortsätter Olle Nilsson. Vår tanke med den dramatiserade stadsvandringen är just att visa vilka skatter som finns att hämta i våra gömmor.

Rätt kläder

Olle Nilsson, och de andra som är inblandade, har arbetat med konceptet i flera år och utvidgat det efterhand. Det har gällt att hitta relevanta dokument som kunde användas till att beskriva en händelse. Det gällde att hitta rätt kläder, från 1920- eller 1940-tal, både civila och uniformer.

Tiotalet skådespelare medverkar. Till vardags arbetar de alla på Värmlandsarkiv eller något av de andra arkiven.

Man har också valt miljöer i centrala Karlstad som ser nästan likadana ut nu som den gången 19 april 1940.

Den dramatiserade stadsvandringen genomförs för slutna sällskap och kan beställas efter kontakt med Arkivcentrum.