2017-04-22 06:00

2017-04-22 06:00

67 byggnadsminnen i Värmland

I Värmland finns 67 byggnadsminnen. Stenbron i Karlstad kan bli nästa.
Gravols soldattorp är det minsta byggnadsminnet i länet, Uddeholms herrgård är störst.

För Länsstyrelsen i Värmland innebär 720 000 kronor till Långelanda tingshus ett stor satsning.

– Ja det är det, totalt delar vi ut 2,7 miljoner kronor inom årets ramavtal, säger Sara Bodin Olsson antikvarie på länsstyrelsen.

Andra större objekt som får del av årets pengar för byggnadsvård eller förvaltning av kulturmiljö är Bessemerverket i Hagfors, Långban i Filipstad och Karl XII-stugan i Holmedal.

Varje år kommer ett 40-tal ansökningar in. Förutom renoveringar kan bidrag ges till att göra intressanta miljöer tillgängliga för fler.

– Det är väldigt frustrerande att vi har så lite pengar att dela ut. För tio år sedan hade vi mycket mera, säger Sara Bodin Olsson.

Långelanda tingshus har varit byggnadsminne sedan 1965.

– Det är ett otroligt fint hantverk och huset har många historier att berätta om människoöden, samhället och rättskipning, säger Sara Bodin Olsson.

Det nya tingshuset i Långelanda stod färdigt till hösttinget 1803. Beslut om byggande av nytt tingshus i Årjäng fattades och detta stod färdigt 1936. De sista tingsförhandlingarna i Långelanda hölls i augusti samma år.

Byggnadsminnen är kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar som byggnadsminnesförklarats enligt bestämmelser i kulturmiljölagen. Det betraktas vanligen som det starkaste kulturhistoriska skyddet på bebyggelse i Sverige.

För Länsstyrelsen i Värmland innebär 720 000 kronor till Långelanda tingshus ett stor satsning.

– Ja det är det, totalt delar vi ut 2,7 miljoner kronor inom årets ramavtal, säger Sara Bodin Olsson antikvarie på länsstyrelsen.

Andra större objekt som får del av årets pengar för byggnadsvård eller förvaltning av kulturmiljö är Bessemerverket i Hagfors, Långban i Filipstad och Karl XII-stugan i Holmedal.

Varje år kommer ett 40-tal ansökningar in. Förutom renoveringar kan bidrag ges till att göra intressanta miljöer tillgängliga för fler.

– Det är väldigt frustrerande att vi har så lite pengar att dela ut. För tio år sedan hade vi mycket mera, säger Sara Bodin Olsson.

Långelanda tingshus har varit byggnadsminne sedan 1965.

– Det är ett otroligt fint hantverk och huset har många historier att berätta om människoöden, samhället och rättskipning, säger Sara Bodin Olsson.

Det nya tingshuset i Långelanda stod färdigt till hösttinget 1803. Beslut om byggande av nytt tingshus i Årjäng fattades och detta stod färdigt 1936. De sista tingsförhandlingarna i Långelanda hölls i augusti samma år.

Byggnadsminnen är kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar som byggnadsminnesförklarats enligt bestämmelser i kulturmiljölagen. Det betraktas vanligen som det starkaste kulturhistoriska skyddet på bebyggelse i Sverige.