2016-10-01 06:00

2016-10-01 06:00

Många nyanser av grönt i Helene Tivemarks film om jägare

HELG: Hon vill lyfta fram jägarnas kunskap om naturen

Ingen action. Med filmen Jag är en jägare vill Helene Tivemark och Studiefrämjandet få igång ett samtal om jakt som inte motar in deltagarna i ringhörnor.
– Mediebilden av jägaren är ensidig. Långtifrån alla är adrenalinstinna män som vill döda.

Filmen visas för första gången på Arenan i Karlstad nu på måndag. Den vänder sig i första hand till de som inte jagar själva. Efteråt blir det mingel och tid för samtal. Samtal som Helene Tivemark gärna ser handlar mer om natur och vilt som en resurs för lokal mat än om skottögonblick och vargar.

Helene Tivemark är miljöantropolog och har levt många år i Kanada innan hon återvände till Värmland. Hon skrev sin avhandling om hur kunskapen hos traditionella kanadensiska fiskare togs tillvara i förvaltningen.

– När jag flyttade hit var det lätt att dra en parallell till jägarna. Det finns en enorm kunskap om naturen hos jägarna som inte tas tillvara, säger hon.

– Jägarna som intervjuas i filmen kommer från hela landet. Det är män och kvinnor i olika åldrar som berättar om sin syn på jakt, säger Helene Tivemark.

Hon är verksamhetsutvecklare hos Studiefrämjandet i Vämland/Örebro/Bergslagen. Det är också Hans Jonsson som leder jägarutbildningar.

– Det är skönt att det inte är några skottscener i filmen, säger Hans Jonsson.

Liksom Helene Tivemark ägnar han många dagar om året åt sitt fritidsintresse jakt och tycker att det pratas för mycket om själva skjutandet och för lite om viltvården.

Behöver jägarna förklaras?

– Ja, men jag vill inte prata om olika grupper. Det är det som hela filmen handlar om, att inte hamna i varsin ringhörna utan försöka förstå även om man inte är överens, säger Helene Tivemark.

Hon tycker mediebilden är ensidig. Jägare beskrivs oftast som adrenalinstinna medelålders vita män som går i gång när de får ett djur på kornet.

– Det stämmer inte. De finns också, men det är långt ifrån alla och även de har oftast dessutom ett stort naturintresse, säger hon.

Ytterligare tre visningar är bokade under hösten. Två i Värmland och en i Askersund. Filmen kommer också att användas i undervisningen på Studiefrämjandets jägarskola.

– Efter nyår kommer den att gå ut till övriga landet och visas bland annat på mässor, säger Helene Tivemark.

Filmen visas för första gången på Arenan i Karlstad nu på måndag. Den vänder sig i första hand till de som inte jagar själva. Efteråt blir det mingel och tid för samtal. Samtal som Helene Tivemark gärna ser handlar mer om natur och vilt som en resurs för lokal mat än om skottögonblick och vargar.

Helene Tivemark är miljöantropolog och har levt många år i Kanada innan hon återvände till Värmland. Hon skrev sin avhandling om hur kunskapen hos traditionella kanadensiska fiskare togs tillvara i förvaltningen.

– När jag flyttade hit var det lätt att dra en parallell till jägarna. Det finns en enorm kunskap om naturen hos jägarna som inte tas tillvara, säger hon.

– Jägarna som intervjuas i filmen kommer från hela landet. Det är män och kvinnor i olika åldrar som berättar om sin syn på jakt, säger Helene Tivemark.

Hon är verksamhetsutvecklare hos Studiefrämjandet i Vämland/Örebro/Bergslagen. Det är också Hans Jonsson som leder jägarutbildningar.

– Det är skönt att det inte är några skottscener i filmen, säger Hans Jonsson.

Liksom Helene Tivemark ägnar han många dagar om året åt sitt fritidsintresse jakt och tycker att det pratas för mycket om själva skjutandet och för lite om viltvården.

Behöver jägarna förklaras?

– Ja, men jag vill inte prata om olika grupper. Det är det som hela filmen handlar om, att inte hamna i varsin ringhörna utan försöka förstå även om man inte är överens, säger Helene Tivemark.

Hon tycker mediebilden är ensidig. Jägare beskrivs oftast som adrenalinstinna medelålders vita män som går i gång när de får ett djur på kornet.

– Det stämmer inte. De finns också, men det är långt ifrån alla och även de har oftast dessutom ett stort naturintresse, säger hon.

Ytterligare tre visningar är bokade under hösten. Två i Värmland och en i Askersund. Filmen kommer också att användas i undervisningen på Studiefrämjandets jägarskola.

– Efter nyår kommer den att gå ut till övriga landet och visas bland annat på mässor, säger Helene Tivemark.

Statliga jaktkort utfärdade i Värmlands län 2015/16

Ålder Kvinna Man Totalt

0-17 2 21 23

18-29 172 1 119 1 291

30-39 156 1 253 1 409

40-49 238 2 122 2 360

50-59 282 2 476 2 758

60-69 135 2 589 2 724

70+ 40 2 109 2149

Totalt antal jaktkort i Värmland

Källa: Jägarregistret Naturvårdsverket